Ūkininkai ir žemės ūkio valdų valdytojai kiekvienais kalendoriniais metais privalo atnaujinti duomenis registruose

Druskininkų savivaldybė primena, kad ūkininkams ir žemės ūkio valdų (toliau – valda) valdytojams yra nustatyta prievolė atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) ir valdos duomenis kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. Pasikeitus tam tikriems duomenims, ūkio ar valdos duomenys gali būti atnaujinti (tikslinami) daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus ūkio ar valdos duomenų per registrų nuostatuose nustatytą terminą, jie bus išregistruojami.

Ūkininkams ir žemės ūkio valdų valdytojams yra nustatyta prievolė atnaujinti ūkininko ūkio ir valdos duomenis kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. / Asociatyvi nuotrauka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais, ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas. Jeigu iki 2024 m. kovo 31 d. ūkininkai neatnaujins ūkių duomenų, ūkiai, kuriems buvo inicijuotas išregistravimas, 2024 m. kovo 31 d. bus automatiškai išregistruoti iš Ūkininkų ūkių registro. Atskiri pranešimai apie ūkio išregistravimą ūkininkams nebus siunčiami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nuostatai), reikalavimais valdos valdytojas privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nustačius, kad valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, inicijuojamas jos išregistravimas. Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2023 m. gruodžio 31 d. valdos bus automatiškai išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą valdos valdytojams nebus siunčiami.

Informuojame, kad ūkininkai ir žemės ūkio valdų valdytojai gali savarankiškai duomenis atnaujinti, prisijungdami prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro per Elektroninius valdžios vartus (Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą) adresu: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/78420/1191960?searchId=556a0baf-16a4-4b0a-b747-b71cbec1e0af

Duomenis galima atnaujinti ir išsamesnė informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. 8 (313) 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. 8 (313) 47 919) bei Ūkio skyriuje (Vilniaus al. 14, Druskininkai, tel. 8 (313) 52 117).