Lyderystės mokėmės Portugalijoje

Mūsų mokykloje jau antrus mokslo metus vykdomas ERASMUS+ projektas „Kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymas naudojant inovatyvius ugdymo metodus“, kurį sukūrė 10 mokytojų bei administracijos atstovų. Dalis iš jų jau mokėsi ES šalyse, sugrįžę patirtimi dalijosi su kolegomis, vedė atviras pamokas savo ugdymo įstaigos ir kitų šalies mokyklų pedagogams.

Lisabonoje organizuotuose lyderystės mokymuose „Lyderystė – naujoviškas europinis požiūris“ drauge su daugelio ES šalių mokyklų vadovais ir pavaduotojais dalyvavo ir „Atgimimo“ mokyklos direktorė D. Časienė ir jos pavaduotoja Loreta Šilanskienė/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

Šįkart Portugalijos sostinėje Lisabonoje organizuotuose lyderystės mokymuose – stažuotėje mokyklų vadovams „Lyderystė – naujoviškas europinis požiūris“ – dalyvavo daugelio ES šalių mokyklų vadovai ir pavaduotojai. Buvo labai naudinga praktinė patirtis: renginio metu aptarėme daugelį vadybinių bei finansavimo aspektų su kolegomis, susipažinome su Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių švietimo sistemomis. Dirbdami grupelėse ir porose, aiškinomės mokyklų administravimo ir mokytojų darbo, lyderystės galimybes.

Turėjome puikią progą atstovauti savo miestui, savo šaliai, mokyklai, pristatydamos tarptautinei auditorijai, kuo mes gyvename savo aplinkoje, kas Druskininkuose unikalu ir ypatinga, kokia šalies švietimo politika. Patikrinome auditorijos atidumą, surengdamos trumpą viktoriną apie Lietuvą. Mūsų mokyklos veikla labai susidomėjo dalyvavusios šalys ir pakvietė įsijungti į jų būsimus projektus. O italai paprašė atsiųsti ir mūsų įstaigos pristatymą, kurį pateiks savo mokyklai. CREF (Edukacinio formaliojo ugdymo centro) organizacijos lektoriai pristatė Portugalijos švietimo sistemą ir lyderystę.

Seminaras buvo labai intensyvus ir produktyvus. Teoriją ir praktinius aptarimus porose bei grupėse, bendras įžvalgas ir susitikimus-diskusijas su platesne dalyvių auditorija keitė išvažiuojamieji lyderystės užsiėmimai populiariose, ypač greitą pažangą padariusiose arba labai šiuolaikiškose Portugalijos mokyklose. Mums buvo įdomu vėl pamatyti, kaip veikia ir kokiu principu dirba Portugalijos švietimo įstaigos, kai grupei mokyklų vadovauja vienas direktorius (2-7 nedidelėms mokykloms). Tokiu būdu siekiama išsaugoti mažas, atokiose vietose esančias mokyklas, į jas vežti ne vaikus, o mokytojus. Portugalijoje grupės mokyklų direktorius renkamas konkurso būdu ketveriems metams, jo darbas yra labai gerai apmokamas. Didelis dėmesys šiose mokyklose skiriamas pasidalytajai lyderystei tarp administracijos ir mokytojų.

Daugelyje mokyklų – labai erdvu. Įrengtos specialiosios klasės įvairioms veikloms atlikti: relaksacijos kambariai mokiniams ir mokytojams, kompiuterių klasės, filmavimo studijos, specialiųjų poreikių mokinių kabinetai, mobilūs suolai, kuriuos klasėje labai lengva perstatyti pagal poreikius. Nemotyvuoti mokiniai vienoje mokykloje buvo mokomi atskirai, pasibaigus bendroms pamokoms. Lankėmės mokyklose, kurios laimėjo Briuselio pasiūlytą mokymąsi Ateities mokymosi praktinėse dirbtuvėse „Įtraukianti ir įvairiapusė klasė“, kuriose ne tik išmoko, pasinaudojus pačiomis naujausiomis technologijomis, praturtinti pamoką, bet ir sužinojo, kaip susirasti investuotojų, tokių kaip, pavyzdžiui, „Microsoft“.

Nė vienoje mokykloje nebuvo tradiciškai sustatytų suolų. Portugalai teigė jau seniai pamiršę darbą su visa klase, orientuojantis tik į vidutinį mokinį. Ten dirbama pagal individualios veiklos metodiką, panaudojant kelias erdves vienos pamokos metu.

Labai patraukli vaikų maitinimo sistema švediško stalo principu. Tai ypač svarbu, teikiant nemokamą maitinimą. Visi mokiniai „atsiskaito“ mokinio pažymėjimais, kuriuose įdiegta speciali funkcija. Pinigus nemokamam maitinimui mokiniui perveda  savivaldybės, o kitiems vaikams – tėvai. Niekur kitur šių pinigų panaudoti negalima. Mokyklų teritorijos griežtai saugomos, aptvertos tvoromis, į jas gali patekti tik tose mokyklose dirbantys žmonės.

Visus stažuotojus sužavėjo mokytojų, kurie dirba tam pačiam koncentre, bendradarbiavimas. Jų susitikimai aktyvūs, darbingi, nukreipti į kitos savaitės pamokinę veiklą. Mokytojai susitinka kas antrą savaitę  ir dirbdami  dvi valandas  pasiruošia bendroms kūrybinėms dirbtuvėms, kurios vyksta  kiekvieną ketvirtadienį per pirmas pamokas. Taip teorija puikiai siejama su praktika.  Jie beveik neturi „grynų“ dalykų, visi integruoti ir susieti kūrybinėse veiklose.

Portugalų supervizijos idėją – 2 mokytojai bendradarbiauja poroje ir stebi vienas kito pamokas, draugiškai aptaria privalumus ir taisytinas vietas, padeda vienas kitam tobulėti – bandysime taikyti ir savo mokykloje.

Patiko vokiečių mums pristatyta metodinės veiklos organizavimo sistema, kai mokytojai vien iš savo pamokų sukuria vaizdinę metų veiklos ataskaitą, o metodinių grupių pirmininkai sukaupia geriausių pamokų aprašymus, filmuotą medžiagą, nuotraukas. Įdomi pasirodė kiekvienos klasės asamblėjos (lyg mažojo Seimo) sistema, kai mokiniai teikia praktinius siūlymus mokyklai.

Mokslo metai Portugalijoje prasideda vėliau, nei pas mus, todėl mokytojai neišeina atostogų iškart po stovyklų, o dar mėnesį ruošiasi kitiems mokslo metams ir atostogauja tik gerai pasiruošę kitiems mokslo metams. Tėvai labai prisideda prie mokyklos ugdymo proceso: organizuoja spintelių pasiskirstymą ir finansavimą, apmoka popamokinę veiklą, rūpinasi išvažiuojamomis edukacijomis.

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.