Diskutuota apie vaikų sveikatos tausojimą ir stiprinimą švietimo įstaigose

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijomis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrais spalio 28 d. organizavo seminarą-diskusiją „Vaikų sveikatos tausojimas ir stiprinimas švietimo įstaigose“.

Seminaro-diskusijos dalyviai susirinko aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonėmis gerinti švietimo įstaigų bendruomenės supratimą, galimas veiklas, tausojant ir stiprinant vaikų sveikatą/Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Seminaro-diskusijos tikslas buvo aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonėmis gerinti švietimo įstaigų bendruomenės supratimą, galimas veiklas, tausojant ir stiprinant vaikų sveikatą. Renginys buvo skirtas Savivaldybės administracijos švietimo padalinių, taip pat pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokytojams, atsakingiems už sveikatos ugdymą neformaliojo švietimo priemonėmis, visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems visuomenės sveikatos priežiūrą švietimo įstaigose.

Renginio pradžioje visų laukė Simonos Karauskaitės muzikinis pasveikinimas. Sveikinimo žodį tarė ir Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina, savo kalboje pabrėžusi vaikų sveikatos tausojimo ir stiprinimo svarbą švietimo įstaigose. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkas Rytis Rimgaila, sveikindamas susirinkusiuosius, pasidžiaugė, kad šis seminaras-diskusija pritraukė didelį būrį specialistų, kuriems rūpi vaikų ir jaunimo sveikata. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Emilija Bugailiškienė pabrėžė, kad viena iš valstybės politikos prioritetinių sričių yra vaikų sveikata.

Renginį moderavo I. Kostina bei R. Rimgaila.

Seminare-diskusijoje Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja Diana Aleksejevaitė pristatė Sveikatos priežiūros mokyklose 2018 m. tyrimo rezultatus, juos palygino su ankstesnio tyrimo rezultatais ir pateikė praktines rekomendacijas.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Nijolė Paulauskienė skaitė pranešimą „Mokyklos pasirinkta strategija – paveiki keisti bendruomenės gyvenimą“, kuriame aptarė galimus mokyklos modelius, pabrėžė sveikatos stiprinančios mokyklos ir aktyvios mokyklos svarbą šiandienos kontekste. Ji apžvelgė teisinę bazę, reglamentuojančią aktyvios ir sveikatą stiprinančios mokyklos modelį, bei pasidalino šių modelių gerąja patirtimi Lietuvoje.

Po pietų pertraukos visų dalyvių laukė Povilo Lapinsko vadovaujamos šokių studijos „Dosado“ pasirodymas.

O Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė pranešime „Sveikatos ugdymo integravimas i formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Geroji patirtis, galimybės ir iššūkiai“ apžvelgė sveikatos ugdymo mokykloje retrospektyvą: integruotas sveikatos ugdymo pamokas, neformalaus švietimo būrelius, tęstinius sveikatinimo renginius, tarptautinius sporto ir sveikatos ugdymo projektus, ugdymo įstaigos išsikeltus iššūkius bei galimybes. Direktorė pasidžiaugė, kad nuo 2015 m. mokykla yra pasirinkusi sporto ir sveikatos ugdymo modelį.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė Irena Pečiulienė pranešime „Sveikatos ugdymo veiklų integravimas į formalųjį ir neformalųjį švietimą: retrospektyvos ir vizijos“ pristatė projektą „Sveikata visus metus“ bei pasidžiaugė Druskininkų savivaldybėje esančių ugdymo įstaigų aktyvių dalyvavimu šiame projekte.

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vanagaitienė pranešime išsamiai pristatė projektą „Pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“, apžvelgė emocinio intelekto sampratą bei pasidalijo asmenine patirtimi.

Įpusėjus pranešimams, susirinkusieji atliko nuotaikingą bei aktyvią mankštą, kurią vedė Druskininkų savivaldybės VSB direktorė I. Kostina.

Akmenės rajono sporto centro direktorius Mantas Mačius skaitė pranešimą „Vaikų sveikatos stiprinimas didinant jų fizinį aktyvumą ir keliant motyvaciją patyriminio ugdymo bei socialinių tinklų pagalba“, kuriame pasidalijo gerąja patirtimi, vykdant sporto centro veiklas.

Druskininkų savivaldybės VSB visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Irma Tamulevičienė pranešimo „Bendruomenės sutelkimas ugdant sveiką asmenybę“ metu pristatė prioritetines sveikatos ugdymo kryptis švietimo įstaigoje, apžvelgė nuveiktus darbus bei pasidalijo gerąja patirtimi, vykdant sveikatos priežiūrą mokykloje.

Atsižvelgiant į šiandienos aktualijas, renginyje dalyvavo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Rimas Rūkštelis, kuris aptarė gaisro mokykloje situacijas bei mokinių ir darbuotojų galimos evakuacijos eigą.

Druskininkų savivaldybės VSB kartu su kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijomis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru džiaugiasi dideliu susidomėjimu seminaru-diskusija, dėkoja visiems pranešėjams už puikius pranešimus, o Druskininkų savivaldybės administracijai – už įsteigtas atminimo dovanas renginio pranešėjams.

Druskininkų savivaldybės VSB informacija