Druskininkų miesto muziejus po renovacijos atidaromai Muziejaus galerijai ieško dviejų naujų komandos narių

Kultūrinės veiklos koordinatorius (-ė):

Veiklos sritis – parodų, kultūros bei kitų renginių kūrimas, rengimas ir įgyvendinimas.

Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 punktas).

Funkcijos: Muziejaus galerijos veiklos administravimas ir organizavimas; parodų, kultūros ir kitų renginių kūrimas, rengimas bei jų viešinimas; projektų paraiškų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas; edukacinių užsiėmimų vedimas; informacinės medžiagos, susijusios su vykdoma parodine ir edukacine veikla rengimas; Muziejaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų rengimas ir įgyvendinimas.

Minimalūs reikalavimai: aukštasis universitetinis humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas; puikus lietuvių kalbos ir dviejų užsienio kalbų (anglų kalba – privalumas) mokėjimas; kūrybiškumas, aktyvus domėjimasis kultūros sritimi; komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komandinio darbo įgūdžiai; vadybinio darbo ir/ar projektų valdymo patirtis – privalumas; geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas Microsoft Office ar analogiškos programos paketu).

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direktoriui.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Edukatorius (-ė):

Veiklos sritis – edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus grupių lankytojams.

Pareigybės lygis – darbuotojo pareigybė A lygio (LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 punktas).

Funkcijos: kuria, parengia ir atnaujina edukacines programas ir/ar jų temas bei kitas edukacines veiklas; rengia informacinę ir metodinę medžiagą edukaciniams užsiėmimams; įsigyja edukaciniams užsiėmimams bei renginiams skirtų priemonių ir jas prižiūri; veda edukacinius užsiėmimus; prisideda prie Muziejaus pažintinių ir kultūros renginių integruotų programų rengimo ir įgyvendinimo; inicijuoja, rengia bei įgyvendina projektus, susijusius su edukacine ir kita Muziejaus galerijos veikla.

Minimalūs reikalavimai: aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; puikiai mokėti lietuvių kalbą ir dvi užsienio kalbas (anglų kalbos mokėjimas –privalumas); gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį; turėti edukacinio ar pedagoginio darbo patirties; projektų valdymo patirtis – privalumas; turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius – mokėti dirbti Microsoft Office ar analogišku programų paketu;

Pareigybės pavaldumas – Druskininkų miesto muziejaus direktoriui.

Darbo krūvis – 1,0 etatas.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Kultūrinių renginių organizatorius“ arba „Edukatorius“ el. paštu muziejus@druskininkai.lt iki 2019 m. lapkričio 11 d.

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Daugiau informacijos el. paštu muziejus@druskininkai.lt arba tel. (8 313) 51024