Kviečiame teikti pretendentus Kultūros puoselėtojo premijai gauti

Druskininkų savivaldybė garbingiausią kultūros srityje apdovanojimą – Kultūros puoselėtojo premiją – nuo 2001 metų skiria labiausiai nusipelniusiems Druskininkų krašto meno žmonėms bei kolektyvams.

Premija skiriama už reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno srityje: puoselėjant ir skleidžiant profesionalųjį bei mėgėjų meną, ugdant Druskininkų bendruomenės tradicijas, plėtojant edukacinę veiklą, kuriant menines programas, organizuojant kultūros renginius druskininkiečiams bei kurorto svečiams, rengiant bei įgyvendinant naujus, novatoriškus kultūros projektus, dalyvaujant ir reprezentuojant Druskininkų savivaldybę svarbiausiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, inicijuojant ir realizuojant garso, vaizdo įrašų bei kitų leidinių, užtikrinančių nematerialaus paveldo išsaugojimą, leidybą.

Druskininkų kultūros puoselėtojo premijai gauti gali būti pristatomi mūsų kraštui nusipelnę Druskininkų savivaldybėje ir Lietuvoje gyvenantys fiziniai asmenys, meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.

Laukiame savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų, asociacijų, kitų visuomeninių kūrėjus vienijančių institucijų pasiūlymų dėl Kultūros puoselėtojo premijos skyrimo iki 2023 m. gruodžio 8 d.

Primename, kad Druskininkų savivaldybei el. paštu info@druskininkai.lt kartu su pretendento siūlymu turi būti pateikti ir šie dokumentai: pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas bei rekomendacija (kultūros ir švietimo įstaigų, asociacijų ir panašiai).