Ketvirtos „Druskininkų krašto“ knygos sutiktuvės

„Reikia tiek nedaug – tik pamatyti: kiekvienam gyvenime šviesu“, – rašė poetas Justinas Marcinkevičius

Laikas negailestingas. Ypač – žmogaus gyvenimui. Rodos, neseniai smalsiomis kodėlčiuko akimis žvalgeisi po vaikystės žemę, o čia, žiūrėk, jau žingsnį sulėtina senatvė. Ir išeina iš mūsų tie, kieno gyvenimas tekėjo kitaip, nes buvo laikomasi senųjų tradicijų, teko vargti karo ir pokario audrose, taikstytis su sovietinio gyvenimo realybe… Išeina žmonės, išeina ir jų patirtys. Ir gerai, kad kažkas pasirūpina tai išsaugoti. Viena iš tokių, įsižiūrinčių į kitų gyvenimus, ieškančių juose šviesos, yra Druskininkų krašto klubo pirmininkė Alfreda Pigagienė.


Druskininkų krašto klubo pirmininkė A. Pigagienė sugeba įsižiūrėti į kitų gyvenimus, ieškoti juose šviesos/Ernsto Frėzės nuotrauka

Vasario 11 d. pavakarę Druskininkų viešosios bibliotekos renginių erdvė vos sutalpino tuos, kas neabejingas A. Pigagienės darbams. „Išėjo ketvirta „Druskininkų krašto“ knygelė“, – taip naujausią iš jų pristatė bibliotekos direktorė Laima Žėkienė. Šįkart joje nėra statistinių duomenų, jos pagrindas – atsiminimai. Garbingo amžiaus sulaukusios ratnyčėnės Marija ir Jadvyga Žiogelytės (Maždžierienė ir Vilkelienė), Ona Panebažienė iš Latežerio, švendubrėnė Ona Suraučienė, Emilija Kraunelienė iš Randamonių knygos autorei pasakojo savo gyvenimo istorijas. Jų pasakojimai užrašyti taip, kaip kalbėta – gražia dzūkų tarme.

Ir pati Alfreda turi ką papasakoti. Bibliotekoje ji pristatė savo knygelės skyrių „Druskininkų 1-ai vidurinei mokyklai – 75“. Ji, 20-os laidos abiturientė, prisiminė savo mokslo metus, tvarką mokykloje, mokytojų ir mokinių santykius. Mokykloje patirtų nuotykių aprašymą yra pateikęs ir iš Latežerio kilęs Zigmas Maliukevičius. Gydytojas, poetas Jonas Tertelis susirinkusiems irgi pasakojo apie savo mokyklinius metus. Knygelėje rasite jo papasakotą mažą legendą apie Jaskonių kaimo jauno ūkininko susitikimą su laume, pasidalinama savo išgyvenimais, patirtais studijų metais Kaune po Romo Kalantos susideginimo. Tekste „Ir jūs pažinsite tiesą…“ J. Tertelis primena apie kunigus – lietuvybės saugotojus: Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios statytoją Praną Bernotą, ilgametį šios parapijos kleboną Antaną Andriuškevičių, garsų pamokslininką, Kabelių kleboną Joną Laurinavičių. Knygos pristatyme jis prisiminė ir dar vieną savo pasakojimo herojų – kaimyną Feliksą Bakšį.

Išskirtinio A. Pigagienės dėmesio yra sulaukęs „Pagankos“ privačių namų kvartalas. Skyriuje „Mes iš Pagankos“ autorė ne tik suregistravo visus iš šio Druskininkų kampelio kilusius žymius žmones, bet ir pavaizdavo, kokia buvo tų laikų kasdienybė. Paskutiniame skyriuje „Pomėgiai“ A. Pigagienė pristato tautodailininką Gintautą Akstiną.

Be A. Pigagienės, J. Tertelio, Z. Maliukevičiaus, knygelėje pateikti Romo Šikšnelio („Broliai Šikšneliai iš Švendubrės“) ir Romanos Jonušienės („Vieciūnai. Ne turėti, o prisiminti“) tekstai.

Nemažai vertingos informacijos pateikia knygos gale išspausdintas pluoštas nuotraukų, kuriose užfiksuoti tam tikri knygos herojų gyvenimo momentai. O viršelį puošia Švendubrės vaizdai.

Tikiu, kad daugelis knygos pristatymo dalyvių ją įsigijo ir jau spėjo perskaityti. Manau, skaitydami prisiminė įspūdžius, patirtus, beklausant jos pristatytojų ir balsingųjų „Druskelės“ (vadovė N. Vindbergienė) dainininkių.

Zita Aleksonienė