Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka padeda grąžinti skaitymo džiaugsmą

Vienas iš Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos uždavinių – prisidėti prie gyventojų socialinės atskirties mažinimo bei žmonių, turinčių individualių reikmių, socialinės integracijos, didinant bibliotekos elektroninio turinio, virtualių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą. Socialinės įtraukties didinimo procesas, tenkinant neįgaliųjų informacinius, kultūrinius, edukacinius bei kitus socialinius poreikius, užtikrinant neįgaliesiems lygias dalyvavimo bei paslaugų gavimo galimybes, bibliotekoje siejamas su inovacijų diegimu, o įgyvendinimas reikalauja atitinkamo valdymo, vadybinių sprendimų, aplinkos bei paslaugų pritaikymo neįgaliesiems, darbuotojų kompetencijų tobulinimo, apmokant juos dirbti specialiomis programomis.

Viešojoje bibliotekoje ir jos padalinyje Viečiūnuose organizuoti susitikimai su Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstovėmis, kuriuose dalyvauti pakviesti žmonės, susiduriantys su spausdinto teksto skaitymo sunkumais / Viešosios bibliotekos archyvo nuotraukos

Siekdama įgyvendinti šiuos uždavinius, suteikti specifinių poreikių turintiems skaitytojams galimybę naudotis skaitymo būdų įvairove, Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka yra sudariusi sutartį su Lietuvos audiosensorine biblioteka dėl prieigos prie Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos ELVIS. „Džiaugiamės ilgamečiu bendradarbiavimu su šia specialiąja biblioteka. Tikimės, kad modernizuotos, inovatyvios elektroninės paslaugos bus dar efektyvesnės, patogesnės ir prieinamesnės skaitytojams, prisijungusiems prie ELVIS. Juk ELVIS labai sutrumpina leidinių užsisakymo procesą – žurnalai ir naujausios knygos gali tuojau pat pasiekti skaitytoją jo namuose. Nuotolinės paslaugos yra itin svarbios ir aktualios specialiųjų poreikių žmonėms ir pagerina jų gyvenimo kokybę“, – nuomonę apie naująją platformą elvislab.lt išsakė Viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė, LAB atstovė ir ELVIS administratorė Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos padalinyje, įsikūrusiame Viečiūnuose, vasario 22 d. organizuoti susitikimai su Lietuvos audiosensorinės bibliotekos atstovėmis Diana Filipavičiene, Dalia Balčytyte ir Alvyra Liaudanskiene. Jų tikslas buvo detaliau supažindinti su ELVIS teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis jomis naudotis. Kartu su bibliotekininkėmis atvyko ir optometrininkė, Lietuvos optometrininkų asociacijos prezidentė Vaida Kačergienė, teikianti konsultacijas regos negalią patvirtinančių pažymų išdavimo klausimais.

Dalyvauti šiuose susitikimuose Viešoji biblioteka pakvietė senyvo amžiaus žmones ir kitus, kurie susiduria su spausdinto teksto skaitymo sunkumais: turinčius regėjimo negalią ar sutrikimų, neurologinių trikdžių, protinę negalią, fizinę negalią, dėl kurios negali laikyti knygos rankose ar versti puslapių, ar ilgai išbūti sėdimoje padėtyje, vaikus ir suaugusiuosius, susiduriančius su skaitymo ir mokymosi sunkumais, pavyzdžiui, sergančius disleksija.

Labiausiai šiuo renginiu susidomėjo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Druskininkų filialo nariai, norintys skaityti garsiniu būdu. Juos atlydėjo filialo pirmininkė Lilija Sereikienė.

ELVIS specialistės papasakojo, kad ELVIS Bibliotekoje yra suskaitmeninta apie 15 tūkstančių pavadinimų leidinių: grožinė literatūra nuo poezijos iki detektyvų, žurnalai, kita periodika, spektaklių ir filmų garsiniai įrašai, vaikiškos knygos bei kiti leidiniai ne tik lietuvių kalba, bet ir užsienio kalbomis. Visa tai įgarsino net 550 diktorių! Bibliotekos fondu gali naudotis tik žmonės, negalintys skaityti įprasto spausdinto teksto, pateikę skaitymo sunkumus patvirtinantį medicinos dokumentą. Tai gali būti neįgaliojo pažymėjimas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimas, šeimos ar akių ligų gydytojo, optometrininko ar logopedo pažyma, Pedagoginės psichologinės tarnybos išvada. Svarbiausia – dokumente turi būti įrašas, kad asmuo negali skaityti įprastu būdu. Viešnios supažindino susitikimo dalyvius su ELVIS paslaugomis, paaiškino naudojimosi taisykles, pademonstravo vartotojų registravimosi eigą, parodė įrenginius, su kuriais galima klausytis garsinių knygų.

„Siekiame, kad nė vienam gyventojui jo turima negalia ar sutrikimas nesutrukdytų mėgautis skaitymu“, – sakė optometrininkė V. Kačergienė. Ji čia pat patikrino į ją besikreipusių renginio dalyvių regos būklę ir išdavė pažymas būsimiems skaitytojams dėl rekomenduojamos virtualios bibliotekos ELVIS prieigos.

LASS Druskininkų filialo pirmininkė L. Sereikienė akcentavo, kad LASS nariams itin svarbi asmeninė pagalba, susipažįstant su naujomis technologijomis ir registruojantis jų poreikiams pritaikytoje medijų platformoje. Renginio dalyviams ypač rūpėjo praktiniai klausimai: kaip registruotis programoje, jei asmeninis kompiuteris nėra pritaikytas regos negalią turinčiam vartotojui, kokiu būdu į ELVIS įkelti medicininę pažymą, kaip virtualiame knygų fonde susirasti norimą temą, kaip parsisiųsti garsinę knygą, kur galima gauti grotuvą ir kita. Į visus klausimus buvo atsakyta, o pagalbą registruojantis ir konkrečių patarimų pažadėjo Viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė. Be to, Viešoji biblioteka, pasirašiusi sutartį su Lietuvos audiosensorine biblioteka dėl grotuvų panaudos, galės išduoti juos ELVIS skaitytojams, turintiems teisę nemokamai skaityti Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje.

Pasibaigus susitikimui, LASS Druskininkų filialo pirmininkė L. Sereikienė sakė, kad šis renginys buvo labai naudingas, nes kiekvienas atėjusysis turėjo galimybę paklausti, pasikalbėti rūpimu klausimu, o iš Vilniaus atvykusios viešnios skyrė laiko individualioms konsultacijoms.

„Tarp Druskininkų filialo narių nėra neregių nuo gimimo, jie visi tokie, kurie anksčiau matė, o vėliau jų rega sutriko. Jie prislėgti, nusivylę dėl užklupusios negalios, jiems skaudu ir sunku adaptuotis pasikeitusioje realybėje. O skaitymas kaip tik gali palengvinti, paįvairinti neregių ir silpnaregių dalią. Dalis filialo narių ir ankstesniais metais skaitė garsines knygas. Iš daugiausia skaitančių galiu paminėti mokytoją senjorę Eleną Rapkauskienę, netrukus pažymėsiančią 90-ies metų sukaktį. Džiaugiamės, kad ELVIS siūlo skaityti ne tik knygas, bet ir spaudą. Manau, kad ši žinia sudomins ir kitus filialo narius, ne tik tuos, kurie dalyvavo susitikime. Bet ELVIS – tai naujovė, kurią įvaldyti nėra paprasta, turint regėjimo negalią. Todėl džiaugiamės, kad mums padeda Viešoji biblioteka. Ji ir anksčiau visada priimdavo, visada pasirūpindavo filialo nariais“, – pasakojo L. Sereikienė.

„Jau daugelį metų bendraujame ir bendradarbiaujame su LASS Druskininkų filialo pirmininke L. Sereikiene ir už tą bendrystę jai nuoširdžiai dėkojame. Ji puikiai žino, kokių skaitymo reikmių turi jos globojami asmenys. O bibliotekai kiekvienas skaitytojas yra svarbus, brangus ir laukiamas, – sakė Viešosios bibliotekos direktorė, LAB atstovė, ELVIS administratorė L. Žėkienė. – Jei būsimiesiems ELVIS skaitytojams kyla kokių nors klausimų, kviečiame užsukti į Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką (V. Kudirkos g. 13) arba skambinti telefonu 8 (313) 52 358.“

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija