Džiaugiamės tapę ERASMUS+ dalimi

Prieš daugiau nei metus labai nedrąsiai, bet su dideliu užsidegimu, paskatintos mokyklos direktorės, teikėme tarptautinio ERASMUS+ programos projekto „Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų kalbos pamokose“ paraišką. O šiandien džiaugiamės įvykdę visas nusimatytas projekto veiklas.

Mūsų projektas skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir yra visiškai finansuojamas Europos Komisijos programos ERASMUS+ lėšomis. Gegužės mėnesį 4 mūsų mokyklos mokytojos vyko semtis tarptautinės patirties į Turkijos sostinėje Ankaroje įsikūrusią mokyklą. Šiltai priėmę projekto partneriai ne tik pasidalijo savo mokyklos ir šalies švietimo sistema, patirtimi, tačiau ir aprodė gražiausias Ankaros lankomas vietas. Supažindino su kultūriniais objektais, leido mėgautis tradicine virtuve.

Projekto „Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų kalbos pamokose“ renginių akimirkos / „Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotraukos

Viešnagės metu turėjome galimybę stebėti anglų kalbos pamokas skirtingose klasėse, kuriose mokiniai ir mokytojai naudojosi išmaniosiomis technologijomis bei novatoriškais metodais. Mokėmės, kaip anglų kalbos pamokas padaryti įdomesnes ir dar labiau mokinius motyvuojančias, mokytis tokios svarbios mūsų gyvenimui anglų kalbos. Gerinome savo bendravimą anglų kalba, stiprinome tarpkultūrinį bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi bei domėjomės konfliktų sprendimo, motyvacijos mokytis ir prevencinių programų vykdymu.

Iškart grįžusios namo, įspūdžiais dalijomės su visa mokyklos bendruomene. Vyko metodiniai susitikimai su kolegomis, pristatymas mokiniams. Na ir žinoma, įgytos žinias buvo taikomos praktikoje dirbant su mokiniais.

Projekto dalyviai vedė atviras pamokas, kurių metu dalinosi gerąja patirtimi su kolegomis. Atviros pamokos buvo organizuojamos skirtingose mokinių amžiaus bei gebėjimų grupėse.

Gruodžio mėnesį organizavome netradicinę pamoką su projekto partneriais. Ši pamoka buvo ypatinga mokytojai Birutei Karmonaitei ir jos penktų klasių mokiniams, kadangi vyko nuotoliu kartu su Turkijos mokyklos-partnerės mokytoja Jasmina ir jos penktokais. Pamokos tikslas – paskatinti mokinius tiesiogiai bendrauti anglų kalba su bendraamžiais iš kitos šalies ir geriau suvokti užsienio kalbų mokėjimo svarbą šių dienų gyvenime. Pamokos tema „Draugystė“ buvo įdomi abiejų šalių vaikams, nes jie turėjo galimybę geriau susipažinti užduodami vieni kitiems klausimus rūpimomis temomis. Antroje pamokos dalyje mokiniai pasivaržė viktorinoje, kurios metu, žinoma, nugalėjo draugystė. Pamoką baigėme kupini malonių įspūdžių ir noru tęsti užsimezgusią pažintį.

2023 m. sausio 24 dieną Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje buvo organizuota konferencija-seminaras „Patirties, įgytos vykdant ERASMUS+ KA122 projektą sklaida“. Šią konferenciją-seminarą organizavo mūsų mokyklos pedagogės Birutė Karmonaitė, Vaida Mikelionienė, Vaida Naugolnikienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė, dalyvavusios ERASMUS+ programos projekte „Informacinių technologijų ir novatoriškų metodų naudojimas anglų kalbos pamokose“.

Renginio metu projekto dalyvės dalijosi savo įspūdžiais, įgytomis patirtimis ir pasiektais rezultatais savo mokykloje su Druskininkų miesto savivaldybės užsienio kalbų metodinio būrelio pedagogais. Labai džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo atstovai iš visų savivaldybės mokyklų.

Konferencijos – seminaro tikslas – pristatyti mokyklos vykdomą ERASMUS+ KA1 projektą ir pasidalinti gerąja patirtimi, įgyta užsienio šalyje per darbo stebėjimo vizitą į mokyklą partnerę Ankaroje. Pedagogės gilinosi į anglų kalbos mokymą pradinėje ir pagrindinėje pakopose, aktyviai panaudojant išmaniąsias technologijas bei metodus pamokose, padedančius mokinių motyvacijai mokantis užsienio kalbos. Mokytojos taip pat kalbėjo apie Turkijos švietimo sistemą, kuri buvo pristatyta lankantis dviejose Ankaros privačiose mokyklose. Konferencijoje buvo dalijamasi ne tik teorija, bet ir išbandyta praktinė veikla. Viešnioms buvo pasiūlyta susipažinti su keliomis programėlėmis ir interneto svetainėmis, kurias naudoja „Saulės“ mokyklos anglų kalbos mokytojos savo pamokose po darbo stebėjimo vizito Ankaroje.

Diskutavome apie anglų pamokose dažniausiai naudojamas programėles, internetines svetaines. Analizavome, kas labiau mokinius motyvuoja siekti geresnio įsitraukimo į pamoką. Projekto dalyvės pristatė naujas programėles, kurias dabar jau naudoja pamokų metu, o su jomis susipažino vizito metu Ankaroje. Su jomis susipažino, išbandė seminaro dalyvės.

Šis projektas baigėsi, tačiau įgyta patirtis bus vertinga dar ilgai. Tikimės, kad šis projektas mūsų mokyklai tai tik gražios kelionės pradžia. Sieksime, kad ERASMUS+ programa būtų neatsiejama mūsų mokyklos dalis.

Projekto dalyvių atsiliepimai

Vaida Mikelionienė: „Labai džiaugiuosi, kad savo pedagoginį darbą galėjau praturtinti neįkainojama tarptautine patirtimi. Vykdydama projektą jaudinausi, tačiau visa tai nugalėjo neapsakomas džiaugsmas, kad galiu kelti savo kvalifikaciją ERASMUS+ projekte. Įgijau daug vertingos patirties, motyvacijos. Projekto įgyvendinimas sustiprino bendrystę, patobulino anglų kalbos komunikacinius gebėjimus, paskatino dalintis patirtimi su kolegomis, įkvėpė naujoms idėjoms ir bendriems tikslams.“

Birutė Karmonaitė: „Šis projektas man buvo naudingas, nes suteikė galimybę patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžius, susirasti bendraminčių mokant vaikus anglų kalbos, pasidalinti gerąja patirtimi taikant inovatyvius kalbos mokymo metodus ir susipažinti su naujais. Turint dalyvavimo projekte patirties, yra daug lengviau mokinius motyvuoti užsienio kalbų mokymuisi. Po projekto man kilo mintis organizuoti anglų kalbos pamokėles mokytojams, kad jie galėtų drąsiau jaustis prie į mokyklą atvyksiančių užsienio svečių ir elementariame lygyje su jais bendrauti arba paskatintų juos rašyti ERASMUS+ projektus ateityje.“

Vida Giedraitienė: „Šis projektas man suteikė tikrai daug naujos patirties. Galimybė artimiau susipažinti su kitos šalies kultūra, religija, švietimo sistema buvo neįkainojama. Grįžau įgijusi naujų pažinčių, žinių, pagerinusi anglų kalbos žinias. Smagu stebėti koleges, kurios aktyviai gautas žinias pritaiko ugdymo procese.“

Vaida Naugolnikienė: „Šis projektas suteikė galimybę pažinti bei palyginti skirtingų kultūrų švietimo sistemą, palyginti naudojamus novatoriškus kalbos mokymosi metodus. Kiekviena kelionė suteikia galimybę patobulinti anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius, susipažinti ir pasidalinti gerąja patirtimi su gabiomis bei kūrybingomis asmenybėmis – mokytojais.“

Šis projektas finansuojamas, remiant Europos Komisijai. Ši informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Vaida Naugolnikienė,
projekto dalyvė