Druskininkų parapijos tikinčiuosius subūrė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai

Praėjusį sekmadienį Druskininkų bažnyčioje buvo švenčiami pagrindiniai Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai.

Vidurdienį aukotos pagrindinės mišios su procesija, giedojo buvęs Dievo Gailestingumo šventovės ansamblis korsikietišku stiliumi. Po procesijos visų laukė Agapė – šventimas prie Druskininkų bažnyčios. Susirinkusieji buvo vaišinami ponios Silvijos Gasparian pagamintu armėnišku plovu, grojo ir dainavo Druskininkų jaunimas.

„Esu labai dėkingas parapijiečiams ir miesto svečiams už atlaidus. Kitais metais anksčiau pradėsime jiems ruoštis ir organizuosime gražią miesto šventę, kuri į miestą melstis Mergelės Marijos šventovėje pritrauks daugiau piligrimų ir svečių. Sakau „Ačiū“ visiems druskininkiečiams! Bažnyčia gyva bendrystėje per Eucharistiją. Tavo tikėjimas tikras ir gyvas, kai juo džiaugiesi ir daliniesi su kitais. Liudyti Kristų – reiškia dalintis džiaugsmu,“ – kalbėjo naujasis Druskininkų parapijos klebonas Vaidas Vaišvilas.

„Mano Druskininkai“ informacija
Roberto Kisieliaus nuotraukos