Mokytojai, rašytojai Onutei Alesiūtei-Bleizgienei – 90!

Šeštadienio popietę Leipalingio laisvalaikio salėje skambėjo sveikinimų žodžiai mokytojai, poetei, tautotyrininkei Onai Alesiūtei-Bleizgienei. 90-ojo jubiliejaus proga Mokytoją pasveikino Leipalingio seniūnas, Savivaldybės atstovai, mokyklos kolektyvas, plunksnos draugai ir visi, kuriems poetė miela. 

Savaitgalį mokytoja, poetė, tautotyrininkė O. Alesiūtė-Bleizgienė buvo pasveikinta 90-ojo jubiliejaus proga/Antano Ruginio nuotrauka

Leipalingio laisvalaikio salės kolektyvai padeklamavo O. Bleizgienės eiles, o tarp muzikinių pasirodymų netilo sveikinimų kalbos iš mokytojai brangių kolegų, draugų, artimųjų ir Leipalingio bendruomenės narių.

Renginio vedėjos Aleksandros Petravičienės manymu, svarbu prisiminti ir įvertinti tokius iškilius žmones dabar, kol jie dar yra su mumis: „Paprasta, nuoširdi, labai jautrios sielos, nuolatinė renginių lankytoja, visur suspėjanti – tokia yra mūsų visų mylima Ona Alesiūtė-Bleizgienė. Ačiū, kad esate, kad buvote gaiviu lietaus lašu, oaze, į kurią skubėjo kiekvienas. Ilgiausių jums metų, miela Mokytoja!“

90-ojo jubiliejaus proga Mokytoją pasveikino gausiai susirinkę jos bičiuliai ir kūrybos gerbėjai/Antano Ruginio nuotrauka

O. Alesiūtė-Bleizgienė ilgus metus buvo ir tebėra nenuilstanti Leipalingio bendruomenės narė. Dar ir dabar mokytoja ruošia vaikus pirmajai komunijai, o kiekvienoje parapijos šventėje sveikinimo kalbas sako jos paruošti mokiniai.

Mokytoja baigė tuomečio Vilniaus pedagoginio instituto istorijos ir filologijos fakultetą. 55-erius metus dirbo lietuvių kalbos ir literatūros bei tikybos mokytoja Leipalingio ir Veisiejų vidurinėse mokyklose. Kartu su mokiniais ir kitais pagalbininkais parengė 90 tautosakos rinkinių, pavadintų „Tautosaka iš Leipalingio apylinkių“. Į juos buvo sudėta apie 9 tūkstančius įvairių kūrinių: dainų, raudų, pasakojimų, žaidimų, mįslių, patarlių, padavimų. O. Alesiūtė-Bleizgienė bendravo su 105 tautosakos pateikėjais, parengė ir išleido 5 knygas – 3 poezijos ir 2 kraštotyrines: „Prieš saulėlydį“, „Kas širdžiai brangu“, „Saulėlydis“, „Kaimas prie Avirio“, „Skamba Gerdašių varpai“.

Kartu su mokiniais ir kitais pagalbininkais O. Alesiūtė-Bleizgienė parengė 90 tautosakos rinkinių,/Antano Ruginio nuotrauka

1995 m. mokytojai suteiktas garbės kraštotyrininkės vardas, 2008 m. įteiktas garbingas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto prizas „Tautosakos medus“. Tėviškės pažinimo paramos fondas 2014 m. jai suteikė „Tautotyros mecenatės titulą“.

O. Alesiūtė-Bleizgienė poezija susidomėjo ir bandė eiliuoti dar mokyklos suole. Jos eilėraščiai išspausdinti rajonų laikraščiuose, pedagoginėje spaudoje, rinkiniuose „Esame dzūkai“, „Eiliavimai“.

Renginio pabaigoje ir pati jubiliatė padėkojo už jai parodytą dėmesį, išreikštą pagarbą jos šeimai, draugams, buvusiems kolegoms ir bendruomenei.

„Mano Druskininkai“informacija