Ypatingos žvakutės sužiba ant nelankomų kapų

Visų šventųjų diena ir Vėlinės – metas, kai pagerbiame mirusiuosius, uždegame žvakutes ne tik ant savo artimojo, bet ir ant neaplankyto kapo. Toks buvo ir Varėnos pasienio rinktinės ir užkardų surengtos socialinės akcijos tikslas.

Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių, Aleksandro Barausko, Kalvarijos, Druskininkų, Gintaro Žagunio, Purvėnų, Tribonių ir Kapčiamiesčio pasienio užkardų pareigūnai bei darbuotojai, šios intencijos vedami, visą savaitę vietose, esančiose Varėnos pasienio rinktinės užkardų teritorijose, tvarkė nelankomas amžinojo poilsio vietas – iškirsto menkaverčius krūmus, ištempė šakas, surinko šiukšles, nuvalė pastatytus paminklinius akmenis ir samanomis pasidengusius kryželius, sutvarkė aplinką bei uždegė žvakutes.

Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų 109 kuopos kariais sutvarkė kovotojų už Lietuvos laisvę žuvimo ir palaidojimo vietas Druskininkų miesto apylinkėse. Sutvarkytas memorialas žuvusiems partizanams, kurie buvo sušaudyti, o jų kūnai sumesti į Mergelių akių ežerą. Betvarkydami šią vietą, akcijos dalyviai susitiko ir tądien iškilių druskininkiečių kapavietes lankiusius Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoją L. Urmanavičių, Tarybos narius, administracijos bei įstaigų atstovus, kurie pasidžiaugė, kad pasieniečiai neužmiršo kovotojų už Lietuvos laisvę, kartu uždegė žvakutes.

Taip pat sutvarkyta partizanų žuvimo vieta Snaigupės kaime, kuriame šalia kelio partizanai pakliuvo į „Istrėbitelių“ pasalą ir buvo nukauti.

Sutvarkyta Dainavos apygardos partizanų vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko ir jo vadovaujamų partizanų žūties vieta Žaliamiškio miške. 1950 m. birželio 24-osios naktis partizanų vadui buvo lemtinga. Iš partizanų gretose infiltruoto išdaviko Kazio Kalantos-Aido MGB vadovybė sužinojo, kad Dzūkas, lankydamas partizanų dalinius, ketina apsistoti agentui žinomame bunkeryje Žaliamiškyje, Leipalingio ir Merkinės valsčių sandūroje. Antrą valandą nakties nužudęs partizaną Antaną Koknevičių-Švedrį, saugojusį bunkerį, kuriame buvo susirinkusi apygardos vadovybė, išdavikas ten atvedė MGB operatyvinę grupę. Netikėtai užklupti priešo, partizanų vadai mėgino veržtis iš savo slėptuvės, bet, skubiai įvertinę padėties beviltiškumą, priėmė paskutinį lemtingą sprendimą. Jie liko ištikimi Lietuvos partizano priesaikai – gyvi priešui nepasidavė. Bunkeryje žuvo Dainavos apygardos vadas L. Baliukevičius-Dzūkas, jo adjutantas Augustinas Babrauskas-Radvila ir Juozapavičiaus tėvūnijos vadas Antanas Vailionis-Špokas. Žuvusių palaikai išniekinti Veisiejuose. Užkasimo vieta iki šiol neišaiškinta.

Sutvarkyta 25 partizanų, kurie yra žuvę šiose apylinkėse, palaidojimo vieta Liškiavos kapinėse.

Mirusiųjų atminimas yra mūsų visų pareiga ir bendra pagarbos išraiška mirusiems.

Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai kartu su Krašto apsaugos savanorių pajėgų 109 kuopos kariais sutvarkė kovotojų už Lietuvos laisvę žuvimo ir palaidojimo vietas Druskininkų miesto apylinkėse/VSAT Varėnos pasienio rinktinės archyvo nuotraukos

Parengė Laura

Jurgelevičiūtė, VSAT Varėnos pasienio rinktinės Viešųjų

ryšių specialistė