Socialinę riziką patiriančioms šeimoms išmokos mokamos nepinigine forma

2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarka.

Tvarkos aprašu nustatytas vienas visoms savivaldybėms bendras išmokų vaikams teikimo būdų baigtinis sąrašas – išmokos teikiamos, apmokant vaikų išlaikymo ikimokyklinėse įstaigose išlaidas, stovyklų, būrelių, gydymo, medicininės reabilitacijos, psichosocialinės pagalbos išlaidas, maisto produktų, drabužių įsigijimo išlaidas ir panašiai. Tokia forma vaiko interesams skirti pinigai pasiekia tikslą.

Šiuo metu Socialinių paslaugų centras atvejo vadybą taiko 43 šeimoms. Atsižvelgiant į įsigaliojusią naują tvarką, kiekvienai šeimai, kuriai taikoma atvejo vadyba, per artimiausius du mėnesius išmokų vaikams teikimo būdai bus peržiūrėti iš naujo.

Priimdamas sprendimus, Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius vadovausis paslaugas šeimai teikiančių atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų rekomendacijomis.

Patirtis rodo, kad daliai šeimų parinkus labiausiai vaiko poreikius atitinkantį išmokos mokėjimo būdą, šeima gali išbristi iš skolų, įsigyti būtiniausių priemonių vaikams ir išmokti atsakingai planuoti – tokiais atvejais šeimai vaiko pinigai vėl imami mokėti pinigine forma.

Liepos 1 d. įsigaliojo LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarka/Asociatyvi nuotrauka