Galvijų laikytojai papildomai kviečiami teikti paraiškas

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 3D-426 patvirtintomis Laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams mokėjimo taisyklėmis, galvijų laikytojai kviečiami teikti paraiškas dėl laikinosios valstybės pagalbos.

Pagalba mokama galvijų laikytojams, atitinkantiems reikalavimus, trimis etapais:

1. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.;

2. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.;

3. už galvijus, parduotus nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai:

1. nuo 2020 m. birželio 11 d. iki liepos 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per pirmąjį pagalbos teikimo etapą;

2. nuo 2020 m. spalio 1 d. iki spalio 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per antrąjį pagalbos teikimo etapą;

3. nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 4 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus per trečiąjį pagalbos teikimo etapą;

4. teikdamas paraišką už pirmąjį ar antrąjį pagalbos teikimo etapą, galvijų laikytojas gali vienoje paraiškoje pažymėti, kad prašo pagalbos ir už kitus būsimus pagalbos teikimo etapus, jeigu galvijų laikytojas tais etapais planuoja parduoti galvijus.

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt