Sanatorijos „Belorus“ drama: kol šalies valdžia trypčioja vietoje, Druskininkų vadovai ir Seimo narys Z. Streikus pareikalavo konkretaus ES vadovų atsakymo

Pusantro mėnesio besitęsiančioje sanatorijos „Belorus“ dramoje, kai „Swedbank“ dėl ES sankcijų užblokavo šios įstaigos sąskaitas, vis dar nematyti pabaigos. Nors Druskininkų savivaldybės vadovai, Seimo nariai, pačios sanatorijos atstovai ne kartą dėl šios situacijos kreipėsi pagalbos į Europos Sąjungos atsakingas institucijas, Lietuvos Respublikos Prezidentą, Premjerę, tačiau konkrečių atsakymų ir realių veiksmų iki šiol nesulaukė. Tačiau rankų nuleisti jie neketina – susidariusi situacija pradėta spręsti teisinėmis priemonėmis. Jau išsiųstas Seimo nario Z. Streikaus ir Druskininkų savivaldybės tarybos narių laiškas Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos vadovams, kuriame prašoma išaiškinti sanatorijai taikomų sankcijų teisėtumą.

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai su plakatais stovėjo prie „Swedbank“ skyriaus, raginimu ištaisyti klaidą/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Surengė antrą automobilių piketą

Praėjusią savaitę į Druskininkų gatves išriedėjo VšĮ santorija „Belorus“ darbuotojų automobilių kolona – apie 100 automobilių garsiniais signalais sudrebino kurorto gatves ir kvietė šalies Prezidentą, Vyriausybę, Seimo narius ir visą visuomenę dar kartą įsigilinti į situaciją. Ypatingai triukšmingai viešosios įstaigos darbuotojai važiavo pro „Swedbank“ skyrių. Prie jo kabojo plakatai su raginimu ištaisyti klaidą ir klausimai, ar bankas turi sąžinės ir atsakomybės prieš eilines lietuvių šeimas? Visi kolonos dalyviai ant automobilių turėjo VšĮ sanatorija „Belorus“ vėliavėles, o ant sanatorijai priklausančio daugiabučio balkonų ir paties sanatorijos pastato buvo užkabinti darbuotojų poziciją išsakantys plakatai. Pravažiuojančiuose automobiliuose buvo galima pamatyti ir šeimas su mažamečiais vaikais. Akcijoje dalyvavę žmonės sakė, kad tai – jų galimybė išgelbėti šeimas nuo skurdo.

Šia, jau antra taikia piketo akcija viešosios įstaigos darbuotojai siekia parodyti, į kokią sudėtingą situaciją jie pateko po to, kai neįgalių vaikų gydymo, ugdymo ir reabilitacijos paslaugas teikiančiai viešajai įstaigai bankas neteisingai pritaikė ES sankcijas, o Užimtumo tarnyba, gavusi Užsienio reikalų ministerijos kreipimąsi, pranešė nutraukianti karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu teikiamą valstybės finansinę paramą.

Sanatorijos „Belorus“ darbuotojai sulaukė nuoširdaus Seimo nario Z.Streikaus rūpesčio/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Kreipėsi į teismą

„Kažkur įsivėlė klaida – ES sankcijos taikomos ne mūsų steigėjui. Mūsų steigėjui – Reikalų valdybai – jokių ES sankcijų nėra. Jos taikomos Baltarusijos prezidento administracijoje veikiančiai vyriausiajai ūkio valdybai, kuri nėra Druskininkuose veikiančios sanatorijos „Belorus“ steigėjas. Nežinome, galbūt buvo suklysta verčiant ar neįsigilinta. Bet kokiu atveju, nei mūsų įstaigai, nei jos steigėjui, nei vadovui jokios ES sankcijos nėra taikomos. Šiandien nuo šios klaidos kenčia beveik 400 Lietuvos šeimų, o po pandemijos kentės eilinės Baltarusijos šeimos, auginančios neįgalius vaikus“, – sakė sanatorijos „Belorus“ Darbo tarybos pirmininkas Vladislav Šaruckij.

Šią savaitę teismą pasieks VšĮ sanatorija „Belorus“ ieškinys dėl neteisėtai pritaikytų banko sankcijų. „Tikimės, kad teisiniu keliu išspręsime šią situaciją, nes dabar siūlomos išeitys – pašalpa, bedarbio statusas ar bandyti ieškoti darbo už 50 km esančiose savivaldybėse mūsų netenkina. Iki šiol įstaigai nėra pateiktas joks teisės aktais pagrįstas dokumentas dėl sankcijų pritaikymo pagrįstumo. Į mūsų rašomus raštus taip pat nereaguojama. Jau antras mėnuo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai gyvena nežinioje dėl savo ateities, o 35 šeimos kasdien su nerimu keliasi žinodamos, kad bet kada gali būti atjungta elektra, šildymas, o jie patys turės išeiti į gatvę su nepilnamečiais vaikais“, – sakė V. Šaruckij.

Sanatorijos darbuotojai automobilių piketą planuoja pakartoti ir Vilniuje, kai tik baigsis karantino draudimai kirsti savivaldybių ribas.

Druskininkų gatvėse buvo galima stebėti sanatorijos „Belorus“ darbuotojų automobilių koloną – surengta jau antroji protesto akcija, siekiant išsaugoti sanatorijoje dirbančių žmonių darbo vietas/„Mano Druskininkai“ ir Mariaus Dovidausko nuotraukos

Kreipėsi į ES vadovus

Kol Lietuvos valdžia trypčioja vietoje ir nesiima jokių veiksmų pakeisti sanatorijos „Belorus“ situacijai, praėjusią savaitę kurorto valdžia ir druskininkiečių į Seimą išrinktas parlamentaras Z. Streikus kreipėsi į Europos Komisijos pirmininkę Ursula von der Leyen ir Europos Sąjungos Tarybos vadovą Hide Hardeman, pateikdami sanatorijos „Belorus“ teisinės būklės situaciją ES taikomų sankcijų kontekste ir prašydami išaiškinti neapibrėžtumą dėl ES tarybos reglamento taikymo ir sankcijų  sanatorijai „Belorus“ teisėtumo.

Kreipimesi į ES vadovus teigiama, jog „Swedbank“ 2020 metų gruodžio 18 dieną užblokavo sanatorijos „Belorus“ sąskaitą, remdamasis neva sanatorijos steigėjui – Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybai – ES taikomomis sankcijomis. Tačiau vėliau paaiškėjo, jog sanatorijos steigėjui nėra taikomos ES sankcijos.

Po mėnesio „Swedbank“ informavo, jog sankcijos sanatorijai „Belorus“ pritaikytos dėl to, jog Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos vadovas V. Sheyman dar 2016 metais buvo įtrauktas į 25 Baltarusijos Respublikos asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą. „Swedbank“ nuomone, V. Sheyman turi kontroliuojančią įtaką „Belorus“ sanatorijai.

Keliamas klausimas, kodėl sanatorijai „Belorus“ sankcijos pradėtos taikyti tik nuo 2020 m. gruodžio, nors sankcijos Prezidento reikalų valdybos vadovui V. Sheyman paskelbtos prieš ketverius metus? Kreipimosi autoriai konstatuoja, kad V.Sheyman yra į pareigas paskirtas valstybės tarnautojas ir neturi įgaliojimų savo nuožiūra disponuoti nei Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdyba, nei jai priklausančių ar kontroliuojamų asmenų turtu.

„Prašome skubiai pateikti išaiškinimą, ar šioje konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016-02-25 Baltarusijos Respublikos Prezidento reikalų valdybos vadovas V. Sheyman yra įtrauktas į 2006-05-18 Tarybos Reglamento (ES) Nr. 765/2006 I priedą reiškia, kad egzistuoja pagrindas pripažinti esant „kontrolę“ tarp V. Shaymanir sanatorijos „Belorus“ ir dėl to taikyti sanatorijai „Belorus“ Reglamente numatytas priemones“, – rašoma Druskininkų tarybos narių ir Z. Streikaus kreipimesi į ES vadovus.

Visada yra kitas kelias

Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras: „Keli šimtai druskininkiečių, kovodami už savo išlikimą, už teisę dirbti ir oriai gyventi, išvažiavo į Druskininkų gatves, taip bandydami atkreipti Valstybės vadovų dėmesį į susidariusios situacijos absurdiškumą. Suprantu šių žmonių padėtį, palaikau juos ir tikiuosi, kad situaciją galiausiai pavyks išspręsti geranoriškai.

Nes teismų kelias gali užsitęsti metų metus, o ar galvojama, ką žmonėms daryti DABAR?

Pasiūlyti pašalpas labai lengva, bet iš jų gyventi – perspektyva liūdna ir miglota. Kai kurie dalykai šioje istorijoje man atrodo sunkiai paaiškinami logika.

• Jokiame ES dokumente, nustatančiame sankcijas, nei įstaigos steigėjo, nei pačios įstaigos, nei jos vadovo nėra – sankcijos vis tiek pritaikomos.

• Banko paaiškinimai dėl ES sankcijų pritaikymo kas kartą kitokie: tai jie remiasi ES reglamentu, tai LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymu.

• 400 žmonių žaibo greičiu palikti likimo valiai: parama atimta, o siūloma perspektyva – eilė darbo biržoje ir pašalpos.

• Latvijoje veikia analogiška sanatorija, kurios tinklapyje juodu ant balto nurodyta, kad priklauso ne jokiems fiziniams asmenims, o Baltarusijos prezidento administracijai – latviai jokių ES sankcijų šiai įstaigai netaiko.

Man atrodo, kad valstybei savo šalies žmonės turi būti didžiausias prioritetas. Visuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose sankcijas, yra aiškiai pasakyta, kad konkrečios valstybės reikalas yra apsispręsti dėl sankcijų poreikio, galimybės jas taikyti ir visur yra pabrėžiama, kad sankcijos socialinėms, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigoms neturėtų būti taikomos.

Su Tarybos narių dauguma kreipėmės į Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą ir paprašėme išaiškinti, ar Lietuva neviršijo įgaliojimų taikydama ES sankcijas neįgalių vaikų gydymo ir reabilitacijos paslaugas teikiančiai VšĮ sanatorija „Belorus“.

Visada yra kitas kelias. Neapgaudinėkime ir nemanipuliuokime mūsų žmonėmis. Nelogiškas sprendimas dėl „Belorus“ sanatorijos nebuvo priimtas savavališkai banko ir ne EU komisijos, o Lietuvos valdžios sprendimu. Dar galime jį atitaisyti. Prezidente Gitanai Nausėda, norisi jūsų didesnio dėmesio šiai problemai spręsti“.

Palaikau protestuojančius

Mečys Laurinkus, Kovo 11-osios Akto signataras: „Palaikau protestuojančius dėl sanatorijos „Belorus“ uždarymo ir kartu su jais noriu pakartoti klausimą: „Kodėl taikomos sankcijos Lietuvos žmonėms?“ Dėl politinių priežasčių per kelias dienas beveik 400 žmonių neteko darbo. Jei metų metus Baltarusijos visuomenė ir Vakarai, beje, žaisdami su A.Lukašenka, neįveikia diktatoriaus, sanatorijos „Belorus“ Druskininkuose darbuotojai dėl to nekalti. Sanatorija negamina granatų ar šovinių „Kalašnikov“, ten gydomi žmonės, neįgalieji, dirbamas kilnus ir visiems reikalingas darbas. Dėl politikų nesugebėjimo pakeisti režimą Baltarusijoje šimtai žmonių išmetami į gatvę, šiuolaikinėmis aplinkybėmis tai reiškia – su „terbomis“. Kaip apžvalgininkas, pilietis ir Kovo 11-osios Akto signataras kreipiuosi į Lietuvos prezidentą G. Nausėdą: prezidente, atkreipkite į tai dėmesį ir imkitės veiksmų išgelbėti žmonės nuo gresiančio skurdo. Kodėl kreipiuosi į prezidentą? Todėl, kad Vyriausybės nuomonę išsakė ekonomikos ir inovacijų ministrė A.Armonaitė – galimi nuostoliai pateisinami siekiant reikšmingo tikslo padėti Baltarusijos demokratijai kovojant su režimu. Sutinku – padėti reikia, bet ne savos šalies gyventojų sąskaita. Nežinau, gal premjerė I.Šimonytė mano kitaip, bet kol kas tylomis pritaria A.Armonaitei. Beje, Lietuvos konservatoriai ir liberalai niekada nepasižymėjo dideliu socialiniu jautrumu. Žinau trumpą galimą Vyriausybės atsakymą – tai ne Lietuvos, o ES sankcijos. Pasipriešinkite. O jei bijote, suraskite kitokių pagalbos būdų. Juk Vokietija tiesia ir užbaigs „Nord Stream-2“ todėl, kad jai prioritetas – savo valstybės interesai ir jos žmonės. Vokietijos užsienio reikalų ministras tai dar kartą priminė reaguodamas į judesius Europos Parlamente susieti A.Navalną ir Vokietijos pramonei reikalingų dujų tekėjimą. Yra dar viena svarbi aplinkybė. Išlaikyti veikiančią sanatoriją „Belorus“ būtų rimta strateginė investicija į ateities Lietuvos ir Baltarusijos santykius. Nusibodo kartoti: A. Lukašenkos era – jau praeitis. Iš abiejų sienos pusių žmonės padėkos. Remdamas protestuotojus neieškau kokios nors asmeninės politinės naudos. Niekur nepretenduoju (…)“. („Lietuvos rytas“, 2021-01-31)

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija