Regėjimo sutrikimų turintys žmonės problemas sprendžia kartu

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Druskininkų filialui ruduo – tai nuveiktų darbų ir veiklų rezultatų apžvalga. Lapkričio pradžioje LASS nariai gausiai susirinko Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre į ataskaitinį organizacijos susirinkimą, juos aplankė Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Marytė Sasnauskaitė ir VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro direktorius Sigitas Bilevičius.

LASS Druskininkų filialo pirmininkė L. Sereikienė prašo, kad  Druskininkų savivaldybės gyventojai, kurių šeimoje ar aplinkoje yra regos negalią turinčių asmenų, paraginti juos dalyvauti organizacijos veikloje/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Susirinkimo metu LASS Druskininkų filialo pirmininkė Lilija Sereikienė nariams ir svečiams pateikė organizacijos ataskaitą. Organizacija veikia nuo 2017 metų ir vienija 40 narių. Narių amžius – nuo 34 metų iki 89 metų. Remiantis statistikos duomenimis, Druskininkų savivaldybėje gyvena apie 1900 regėjimo problemų turinčių asmenų, bet organizacijos veikloje dalyvauja labai mažai asmenų. Matyt, tai yra susiję su informacijos trūkumu.

L. Sereikienė, kaip projekto vykdytoja, dalyvauja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekte, finansuojamame valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektų metu teikiama individuali pagalba neįgaliesiems – pagalba, lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (neįgaliojo palydėjimas, pavėžėjimas, pagalba sprendžiant kylančias problemas); suteikiama informacija jiems prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų negalios pobūdį.

Pirmininkė L. Sereikienė sakė, kad kiekvienai organizacijai yra labai svarbus organizacijos žinomumas, kad regos problemų turintys asmenys galėtų kreiptis ir gauti jiems reikalingą informaciją, turėtų galimybę įsitraukti į veiklas, gauti reikalingas paslaugas. Kartu labai svarbu bendrauti, draugauti, nebūti vieniems su savo negalia, jaustis reikalingais bendruomenės nariais.

Diskusijos tęsėsi prie kavos puodelio. Organizacijos nariai papasakojo apie savo problemas, išsakė savo lūkesčius.

Mieli Druskininkų savivaldybės gyventojai, jeigu jūsų šeimoje ar aplinkoje gyvena regos negalią turintis asmuo, informuokite jį apie LASS Druskininkų filialą, pakvieskite dalyvauti organizacijos veikloje ir perduokite jam organizacijos kontaktus.

LASS Druskininkų filialą rasite adresu Veisiejų g. 17 (Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras) arba pirmininkės L. Sereikienės telefonais 8 672 51 118 ir (8 313) 53 232.