Vandentvarkos įmonių stambinimas – ar Druskininkams tai naudinga?

Aplinkos ministerijos užsakymų atliktas analitinis šalies vandentvarkos įmonių veiklos tyrimas parodė, jog „Druskininkų vandenys“ yra tarp geriausiai dirbančių šios srities įmonių, puikiai vykdančių visus keliamus reikalavimus. Ministerija rengia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo projektą, kuriame numatytas įmonių stambinimas.

UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius M. Jaskelevičius Druskininkų savivaldybės vadovams pristatė Aplinkos ministerijos rengiamo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano projektą/Laimučio Genio nuotrauka

Planuoja sujungti įmones

Antradienį UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius Mindaugas Jaskelevičius Druskininkų savivaldybės vadovams pristatė Aplinkos ministerijos rengiamo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano projektą. Projekte nagrinėjama galima vandentvarkos įmonių pertvarka tam, kad būtų sumažintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų netolygumas Lietuvoje, užtikrintas nacionalinių bei Europos Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinimas, o įmonės veiktų sąnaudų susigrąžinimo principu.

Šis projektas buvo parengtas, remiantis Aplinkos ministerijos užsakymu atliktu šalies vandentvarko įmonių veiklos tyrimu. Pagal šį tyrimą, bendrovės „Druskininkų vandenys“ rodikliai yra vieni iš geriausių Lietuvoje.

„Kaip galimą sprendimą iškeltiems tikslams pasiekti, plano rengėjai siūlo vandentvarkos įmonių stambinimą, jas tarpusavyje apjungiant. Pagal pateikiamas rekomendacijas, įmonių stambinimas vyktų palaipsniui. Iš pradžių būtų apjungiamos regione veikiančios bendrovės – „Druskininkų vandenys“ būtų sujungiami su Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos ir Lazdijų vandens tiekimo įmonėmis. Vėliau regioninės įmonės būtų jungiamos tarpusavyje, kol liktų viena Lietuvoje veikianti vandentvarkos įmonė“, – pasakojo M. Jaskelevičius.

Pasak plano rengėjų, tokiu būdu būtų užtikrintos vienodos kainos visiems Lietuvos gyventojams, o įmonių veikla taptų efektyvesnė. Įmonių stambinimo perspektyvos vakar buvo nagrinėjamos Alytaus regiono plėtros taryboje.

Pasitarimo Druskininkų savivaldybėje metu buvo pažymėta, kad įmonių stambinimas druskininkiečiams naudos neduotų. Bendrovės „Druskininkų vandenys“ rodikliai daugeliu atvejų yra geresni, nei Lietuvoje ar Alytaus regione veikiančių įmonių. Jos paslaugų kainos ilgą laiką išlieka vienos iš mažiausių šalyje. Prijungus „Druskininkų vandenis“ į bendrą Alytaus regiono vandentvarkos įmonę, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Druskininkų savivaldybėje didėtų ketvirtadaliu – iki 50 ct už 1 kubinį metrą.

Vykdo daug projektų

M. Jaskelevičiaus teigimu, „Druskininkų vandenys“ efektyviai panaudoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą infrastruktūros plėtrai ir atnaujinimui. „Bendrovė šiuo metu įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Druskininkų savivaldybėje“. Projekto bendra vertė – daugiau kaip 5 mln. Eur, iš kurių pusė – ES struktūrinių fondų lėšos. Jau įrengti nauji vandens ir nuotekų tinklai Pakrantės gatvėje ir nuotekų tinklai Pakalnės gatvėje, baigiami vandens ir nuotekų tinklų įrengimo darbai sodų bendrijoje „Dainava“, sparčiai vyksta vandens ir nuotekų tinklų įrengimas Baltašiškės gatvėje“, – pasakojo bendrovės direktorius.

Iš viso numatoma naujai įrengti 6,06 km vandentiekio ir 6,47 km nuotekų tinklų, prie kurių bus sudaryta galimybė prisijungti daugiau kaip 400 gyventojų. Taip pat baigiami renovuoti 2,68 km nuotekų tinklai Pušų, Gojaus ir Sodžiaus gatvėse, baigta renovuoti 0,514 km pagrindinės vandens tiekimo linijos.

Bendrovės direktorius pastebėjo, jog vykdoma pagrindinių Druskininkų vandens gerinimo įrenginių, iš kurių vanduo tiekiamas Druskininkų, Viečiūnų, Neravų bei Gailiūnų vartotojams, rekonstrukcija. Šie įrenginiai pastatyti dar 1985 metais, ir, nors vis dar užtikrina tiekiamo vandens kokybę, yra technologiškai ir fiziškai pasenę. Rekonstrukcijos metu bus įrengti nauji, modernūs vandens filtrai, renovuotas pastatas, siurblinė, vandens rezervuarai bei kita būtina įranga. Baigus rekonstrukcijos darbus, vartotojai ir toliau ilgą laiką galės naudotis dar kokybiškiau išvalytu vandeniu.

Druskininkų vandenys savo lėšomis vykdo ir vandens gerinimo įrenginių Švendubrėje statybą. Projekto vertė – 60 tūkst. Eur. Šiuo metu baigtas projektavimas, prasidės įrangos tiekimo ir montavimo darbai. Baigus projektą, pagerės Švendubrės gyventojams tiekiamo vandens kokybė.

Kartu su Druskininkų savivaldybe baigiama įgyvendinti Aplinkos apsaugos programos remiama veikla, kurios metu Druskininkų mieste prie nuotekų tinklų bus prijungta 30 individualių namų. Projekto vertė – 42 tūkst. Eur.

Numato keisti kainas

Augančios mokesčių už gamtos išteklius, elektros energijos, nusidėvėjimo sąnaudos lemia bendrovės teikiamų paslaugų kainų pasikeitimus. 2019 m. lapkričio 8 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino perskaičiuotas „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Lyginant su šiuo metu galiojančiomis, kaina didėtų 7 proc. – 11 ct už 1 kubinį metrą. Šis kainos pakeitimas pateiktas svarstyti šiandien sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje. Kai vandens kainą suderina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, savivaldos institucijos realiai neturi galimybių su tuo nesutikti.

Jei Taryba pritartų vandens tarifo pakeitimui, naujos kainos būtų pradėtos taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d. Net ir šiek tiek padidėjusios „Druskininkų vandenys“ kainos išliktų vienos mažiausių Lietuvoje.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasidžiaugė geru „Druskininkų vandenų“ veiklos įvertinimu ir pripažino, kad, Druskininkų vandentvarkos įmonę sujungus su kitomis analogišką veiklą vykdančiomis Dzūkijos bendrovėmis, kurių veiklos rezultatai nėra tokie geri, kaip druskininkiečių, „Druskininkų vandenys“ taptų donoru kitoms bendrovėms, todėl toks sprendimas, jo nuomone, druskininkiečiams nebūtų naudingas.