Priminimas bičių laikytojams dėl paraiškų teikimo 2021 metais už papildomą bičių maitinimą

Vadovaujantis Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“, bičių laikytojai kviečiami iki 2021 m. rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) teikti paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kita), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami.

Už vieną bičių šeimą galima gauti iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui. Ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti ir ne daugiau kaip 11,58 Eur dydžio kompensaciją galima gauti už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus/ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.

Prasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas būtinai turi pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (tikrinama, ar sertifikavimo institucija yra išdavusi sertifikatą ir pateiktus dokumentus).

Į finansavimą gali pretenduoti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai, savo valdą įregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet, prieš teikdami paraišką. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Turintieji daugiau kaip 150 bičių šeimų į paramą pretenduoti negali.

Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.

Druskininkų krašto bičių laikytojai gali gauti finansinę paramą pagal Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programą. Bičių laikytojai gali investuoti ir vykdyti bitynuose varozės kontrolę, kad sumažinti bičių šeimų sergamumą varoze (parama skiriama tik laikantiems iki 10 bičių šeimų ir tik savivaldybei pateikusiems paraiškas paramai už papildomą bičių maitinimą 2021 m. gauti). Savivaldybei bitininkai teikia paraišką ir veterinarinių preparatų varozei gydyti įsigijimą (PVM sąskaita faktūra) bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Bitynui, priklausomai nuo laikomų bičių šeimų skaičiaus, skiriama iki 35 eurų paramos suma per kalendorinius metus.

Paraiškas priima Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt