Pieno gamintojai privalo pateikti pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2018-2019 metų apskaitos laikotarpį

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja pieno gamintojus (toliau – gamintojas), kad iki 2019 m. liepos 1 d. jie privalo pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už 2018-2019 metų apskaitos laikotarpį (2018 m. balandžio 1 d.-2019 m. kovo 31 d.).

Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms. Gamintojas privalo deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti. Pažymime, kad ūkyje vykdoma pieno apskaita yra labai supaprastinta, todėl gamintojams neiškyla papildomų sunkumų tvarkingai vesti pagaminto pieno apskaitą.

Pieno gamintojo mirties atveju vienas iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu apie tai pažymėdamas deklaracijoje.

Pažymime, kad 2018 m. pateikusiems aukščiau įvardytas deklaracijas gamintojams buvo skirta 107,32 Eur parama už pieninę karvę. Planuojama, kad ši parama 2019 m. bus didesnė.

Atkreipiame dėmesį, kad Druskininkų krašto gamintojams, pateikusiems pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2018-2019 metų apskaitos laikotarpį, yra numatyta papildoma parama pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašą. Jie galės Druskininkų savivaldybei teikti paraiškas ir gauti finansavimą už: pieninių veislių galvijų (karvių / telyčių) 2018-2019 m. sėklinimą (pienininkystės ūkiui skiriama iki 300 eurų paramos suma per kalendorinius metus); mokymus, susijusius su žalio pieno perdirbimu mažame pienininkystės ūkyje (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 eurų paramos suma per kalendorinius metus); atliktus pienininkystės ūkyje žalio pieno ir geriamojo vandens tyrimus (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 eurų paramos suma per kalendorinius metus).

Išsamesnę informaciją teikia ir deklaracijas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16–osios g. 7), tel. 8 614 25 826, el. paštas: alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų  savivaldybės informacija