Ūkininkai kiekvienais kalendoriniais metais privalo atnaujinti duomenis Ūkininkų ūkių registre

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja ūkininkus, kad kiekvienais kalendoriniais metais privalo atnaujinti ūkininkų ūkių duomenis. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti. Savivaldybė iki kiekvienų metų kovo 31 d., atlikusi duomenų patikrinimą ir nustačiusi, kad ūkio duomenys Ūkininkų ūkių registrui (toliau – Registras) nebuvo pateikti, apie numatomą ūkio išregistravimą informuos ūkininkus ir be pakartotinio įspėjimo išregistruos ūkį, jeigu per vienus metus nuo ūkininko informavimo apie numatomą ūkio išregistravimą dienos, ūkio duomenys nebuvo atnaujinti.

Atvykstant dėl ūkininko ūkio duomenų tikslinimo, būtina turėti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenis teikia ūkininko įgaliotas asmuo.

3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus.

4. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančius dokumentus, išduotus valstybės įmonės Registrų centro (nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius).

Norėdamas išregistruoti ūkį, ūkininkas pateikia įregistravimo pažymėjimus ir rašytinį prašymą išregistruoti jį iš Registro.

Informuojame, kad ūkininkai gali savarankiškai duomenis atnaujinti, prisijungiant prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudoję Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.

Prisijungti prie paslaugos Elektroninių valdžios vartų galima portale https://www.epaslaugos.lt

Išsamesnė informacija teikiama ir ūkininko ūkio duomenis galima atnaujinti Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio seniūnijoje (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., tel. 56 407) ir Viečiūnų seniūnijoje (Jaunystės g. 17-2, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., tel. 47 919) bei Ūkio skyriuje (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 8 614  25 826).

Druskininkų  savivaldybės informacija