Paramos teikimas bičių laikytojams 2020 metais už papildomą bičių maitinimą

Druskininkų savivaldybė papildomai informuoja, kad iki 2020 m. rugsėjo 15 d. priimamos bičių laikytojų paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti:

– bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus/ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui;

– bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d., kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo. Paramos paraiškos ir prašymai, pateikti po einamųjų metų rugsėjo 29 d., nepriimami;

– bičių laikytojui mirus, įpėdinis, gavęs paveldėjimo dokumentus (paveldėjimo teisės liudijimą, nuosavybės teisės liudijimą ar pan.) ir atitinkantis taisyklių reikalavimus gauti paramą, pateikia savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo kartu su paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijomis, nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos bei valdos numerį.

Iki 2020 m. rugsėjo 15 d. priimamos bičių laikytojų paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti/Asociatyvi nuotrauka

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį banke. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės administracijos darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi būti atnaujinę teritoriniame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriuje prieš teikdami paramos paraišką.

Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.

Išsamesnę informaciją teikia ir paraiškas priima Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25 826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt