Kviečia tapti vaikų globėjais

Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras kviečia tapti vaikų globėjais ir suteikti galimybę vaikams užaugti jais besirūpinančioje bei mylinčioje šeimoje.

Druskininkų savivaldybėje šiuo metu globojami (rūpinami) 34 tėvų globos netekę vaikai, kurie auga 29 globėjų (rūpintojų) šeimose, tačiau globėjų (rūpintojų) poreikis nuolat didėja…

Druskininkų SPC Globos centro komanda / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kas gali tapti globėju (rūpintoju):

asmenys nuo 21 iki 65 metų amžiaus;

asmenys, kurie nebuvo teisti už tyčinius nusikaltimus ir kitas nusikalstamas veikas;

vaiką globoti (rūpintis) norintis asmuo turi turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis;

vaiką globoti (rūpintis) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar turėti nuosavą būstą.

Norint tapti vaiko globėju (rūpintoju) Jums reikia:

savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui pateikti prašymą, savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų medicininius pažymėjimus (forma Nr. 046/a), kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų rašytinius sutikimus;

lankyti mokymus pagal globėjų GIMK programą (globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66. Mokymus sudaro 7 užsiėmimai po tris valandas, dažniausiai – vieną kartą per savaitę) ir gauti teigiamą išvadą.

Kas priklauso, tapus globėju (rūpintoju)?

Nemokama nuolatinė globos centro specialistų pagalba ir paslaugos (psichologinės, teisinės ir kitos).

Kiekvienam globojamam (rūpinamam) šeimoje vaikui globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama: globos (rūpybos) išmoka: vaikui iki 6 m. – 254,8 Eur/mėn., vaikui nuo 6 iki 12 m. – 294 Eur/mėn., vaikui nuo 12 iki 18 m. – 318,5 Eur/mėn., globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 196 Eur/mėn., išmoka vaikui (vaiko pinigai) 85,75 Eur/mėn. pagalbos pinigai, kurie yra už 1 vaiką – 3 BSI (147 Eur/mėn.), už 2 vaikus – 5 BSI (245 Eur/mėn.), 3 ir daugiau vaikų 8 BSI (392 Eur/mėn.).

2023 m. vasario mėn. prasideda nauji parengiamieji globėjų (rūpintojų) mokymai, todėl Jūsų labai laukiame!

Detalesnė informacija teikiama Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centre: Veisiejų g. 17, Druskininkai, „Facebook“ – Druskininkų Globos centras, tel. 8 655 15504, 8 699 95564, raminta.mitrikeviciene@druskininkuspc.lt, egle.vasiliauskiene@druskininkuspc.lt