Įspūdis: Liberalai ir konservatoriai vėl paliko Tarybos posėdį, jam vos prasidėjus. Ar jiems nesvarbūs druskininkiečių reikalai?

Praėjusį ketvirtadienį sušauktas Tarybos posėdis, regis, ir vėl buvo pažymėtas liberalų ir konservatorių bandymu išsišokti ir surengti „politinį spektaklį“. Pačioje posėdžio pradžioje minėtų partijų atstovai puolė ginčytis dėl darbotvarkės ir reikalauti, kad paskutinis darbotvarkės klausimas dėl reglamento būtų perkeltas į posėdžio pradžią. Posėdžio pirmininko paaiškinimas, kad reglamento pakeitimai, priėmus juos posėdžio pradžioje, vis tiek įsigalios ne nuo tos pačios minutės, o nuo kito Tarybos posėdžio, kaip tai numato teisės aktai, sukėlė didžiulį liberalų ir konservatorių nepasitenkinimą. Liberalas Karolis Kaklys demonstratyviai išėjo iš posėdžio salės, pasiūlęs prie jo prisijungti ir likusiems savo kompanionams.

Atrodytų, kad trečią kadenciją – beveik dešimtmetį – Taryboje esantis asmuo turėtų žinoti, kokia tvarka įsiteisėja Tarybos priimti sprendimai? Juolab, kad pats visada prisistato, kaip teisininkas. Tik ar pakanka tos kompetencijos teisės srityje?

Liberalo K. Kaklio pasiūlymas išeiti iš salės, ko gero, nebuvo iš anksto aptartas. Pasimetę, suglumę, dvejoję ir abejoję, ką toliau daryti, liberalas J. Šarkus, konservatoriai K. Rečkovas ir A. Balkė dairėsi vienas į kitą, tik tada susikrovė ir išėjo. Konservatoriai ir liberalai, kiekvieną kartą postringaujantys apie Tarybos daugumos jų ribojamą laisvę dalyvauti Tarybos darbe, patys to darbo atsisakė. Nors darbotvarkėje buvo labai svarbių klausimų – 2020 metų biudžetas, pritarimas projektams ir kiti. Bet jiems, viešas teatrališkas pasirodymas, ko gero, rūpi labiau, nei tiesioginis jų darbas. O ką daugiau daryti, jei konkrečiais darbais pasigirti negali? Belieka tik „išstoti“ prieš Tarybos posėdį transliuojančias kameras?

„Gal Kaklys gimtadienį pradėjo švęsti anksčiau?“, – šiam išėjus, pasigirdo spėliojimai salėje…

Ir nieko, ko gero, nenustebino, kai po jų dingimo iš posėdžio ketveriukės selfis puikavosi „Facebook‘e“. Ten konservatorius K. Rečkovas skundėsi, kad negalėjo dalyvauti Tarybos posėdyje dėl jiems netinkančio reglamento. Įrašą socialiniame tinkle vainikavo taip pat nieko nestebinantis liberalų ir konservatorių grasinimas skųstis. Šį kartą – Vyriausybės atstovui.

Beje, Druskininkų savivaldybės Tarybos reglamentas yra panašus į kitų miestų – Kauno, Panevėžio. Ten, kiek teko girdėti, Tarybos sugeba konstruktyviai dirbti! O Druskininkų konservatoriams ir liberalams trūksta laiko! Kauno miesto meras šalies žiniasklaidai yra sakęs, kad Tarybos posėdis – ne vieta politiniams šou, o visus klausimus reikėtų prieš Tarybos posėdžius išdiskutuoti komitetuose ir komisijose. Ten laikas diskusijoms iš viso neribojamas – diskutuokite nors ir pusę paros…

Redakcijai pasidomėjus, kaip šią kadenciją liberalai ir konservatoriai lanko Tarybos ir komitetų posėdžius paaiškėjo, kad kai kurie iš jų ten – reti svečiai. Iš 12-os šios kadencijos Tarybos posėdžių K. Kaklys, J. Šarkus, K. Rečkovas daugiau nei pusėje nebuvo arba išėjo, jiems nepasibaigus. Komitetų lankomumo statistika – dar liūdnesnė. Buvo 10 komitetų, kurių nariai jie yra, posėdžių. J. Šarkus nebuvo net 8-iuose, K. Rečkovas – 5-iuose, A. Balkė – 3-iuose. Kas gali paneigti, kad komitetų posėdžių liberalai ir konservatoriai nelanko todėl, kad juose įstatymas nenumato tiesioginės transliacijos? O be „eterio“ juk viešo politinio „cirko“ nesukelsi?

Klausimui pateikti 30 sekundžių – per mažai?

„Mano Druskininkai“ susidarė įspūdis, o šis Tarybos posėdis tai dar kartą parodė, kad ilgesnis laikas liberalams ir konservatoriams reikalingas ne tam, kad būtų sprendžiami Savivaldybės klausimai, o dėl to, kad būtų galima, pasinaudojant tiesiogine transliacija, uždavinėti dažniausiai su pristatomu sprendimu net nesusijusius klausimus.

Beje, kol dar sėdėjo posėdyje, svarstant pirmąjį klausimą, konservatorius K. Rečkovas per skirtas 30 sekundžių sugebėjo ne tik užduoti keletą klausimų, bet dar spėjo pasidalinti savo samprotavimais bei įžvalgomis. Taigi tikrai kyla klausimas, ar liberalams ir konservatoriams šis skundų dėl reglamento šou reikalingas tikram Tarybos nario pareigų vykdymui, ar imituoti „persekiojamą ir užguitą“ opoziciją? Druskininkų savivaldybei atlikus kelerių metų Tarybos narių pasisakymų ir klausimų uždavimo posėdžiuose analizę, paaiškėjo, kad, atmetus visus politinius šou, Tarybos nariams visiškai pakanka reglamente nustatyto pasisakymų ir klausimų laiko.

Situaciją dėl klausimų ir pasisakymų Tarybos posėdžio metu trukmės paprašėme pakomentuoti ir Druskininkų savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Renaldą Viščinį.

„Norėčiau priminti, kad liberalai ir konservatoriai, pasitelkę Seimo narį konservatorių J. Razmą dar 2017 m. apskundė Tarybos reglamente nustatytą pasisakymų trukmę, neva kaip ribojančią jų nuomonės išsakymo galimybes. Pirmos instancijos teismas 2017 m. gruodžio mėnesį atmetė Razmos skundą dėl paklausimo ir pasisakymų laiko, teigdamas, kad Reglamente nustatytas 30 sekundžių laikas apdairiam, rūpestingam ir protingam asmeniui yra visiškai pakankamas užduoti konkretų klausimą, o Reglamente nustatyta 1 minutė kalbėti savo vardu ir 2 minutės kalbėti Tarybos daugumos, Tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu protingam asmeniui yra visiškai pakankamas laiko tarpas išreikšti konkrečią poziciją tam tikru klausimu. Kodėl J. Razmos ir Druskininkų liberalų ir konservatorių toks, atrodytų, logiškas teismo sprendimas netenkino, belieka spėlioti. Ar liberalai ir konservatoriai abejoja savo apdairumu, rūpestingumu ir protingumu, ar Seimo narys J. Razma abejoja savo kolegomis?

Kaip ten bebūtų J. Razma apskundė šį teismo sprendimą. 2020 m. sausį Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) priėmė sprendimą, kuriuo pakeitė pirmos instancijos teismo sprendimą ir pasisakė, kad savivaldybės taryba turi pilną teisę reglamentuoti jos kompetencijai priskirtų klausimų ir sprendimų svarstymo ir priėmimo tvarką, tačiau LVAT nuomone dabartinis klausimų uždavimo bei pasisakymo laikas yra per trumpas. Todėl pastarajame Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje bendru sutarimu buvo nutarta šiek tiek pailginti pasisakymų ir klausimų laiką“, – komentavo  Druskininkų savivaldybės teisininkas.

Atsakymų nesulaukėme

Redakcija, rengdama publikaciją Tarybos posėdžių tema, paprašė į keletą klausimų atsakyti ir iš Tarybos posėdžio pasišalinusius liberalus bei konservatorius. Klausimus nusiuntėme elektroniniu paštu.

„1. Jau ne pirmą kartą visa konservatorių-liberalų opozicijos frakcija teatrališkai palieka Tarybos posėdžių salę. Palikote ją ir per pastarąjį Savivaldybės tarybos posėdį, išklausę vos vieną klausimą. Kodėl taip elgiatės?“

2. Ar Jums svarbu, kad vasario 27 dienos posėdyje buvo priimamas Savivaldybės 2020 metų biudžetas?

3. Ar tikrai Jums neužtenka Tarybos posėdžio metu pusės minutės klausimo pateikimui ir 2 minučių pasisakymui? Kiek Jums reikėtų? Beje, pastarajame Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje, kiek teko stebėti, per pusę minutės Jūs spėjote ir pasisakyti, ir dar 2 klausimus užduoti… Ar ilgesnio laiko reikia tam, kad turėtumėte laiko ne tik konstruktyviems pasisakymams, bet ir savireklamai? O gal šis Jūsų vis keliamas klausimas yra tik dėl noro sukelti persekiojamos opozicijos įvaizdį?

Suglumę ir dvejoję, ką toliau daryti, J. Šarkus, K. Rečkovas ir A. Balkė, pasidairę vienas į kitą, susikrovė ir paliko posėdžių salę/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

4. Kaip manote, ar Tarybos nariui būtina žinoti, kada įsigalioja Savivaldybės tarybos priimti norminiai teisės aktai?

5. Ar Jums, kaip Tarybos nariui, žinoma, kada įsigalioja Savivaldybės tarybos priimti norminiai teisės aktai? Jeigu Jums tai žinoma, tai ko opozicija siekė, pastarajame Tarybos posėdyje teikdami siūlymą paskutinį Tarybos darbotvarkės klausimą svarstyti pirmuoju? Kas būtų pasikeitę, jei minėtas klausimas būtų svarstytas pirmas, o ne paskutinis, jei jis įsigaliotų tik kitą dieną po priėmimo? Ko Jūs siekėte savo viešu pareiškimu ir po to padarytu demaršu – išėjimu iš posėdžių salės?“ – klausėme K. Rečkovą.

Tik atsakymų į mūsų klausimus nesulaukėme. Užtat sulaukėme dar vieno mūsų savaitraščiui skirto įžeidinėjimų pliūpsnio: „Būčiau pateikęs atsakymus į šiuos klausimus, jeigu jūsų leidinį būtų galima laikyti nešališka profesionalia žiniasklaidos priemone. Kadangi visą savo leidybos laikotarpį tiek formos, tiek turinio, tiek etikos prasme „Mano Druskininkai“ tėra Druskininkų valdžios propaganda, nuolat skleidžianti tendencingą ir šališką informaciją, o pateikti klausimai tai tik patvirtina, nematau galimybės bendrauti su jūsų leidiniu dėl elementarios moralinės higienos paisymo. Prašau į tai atsižvelgti ateityje. Pabrėžiu, kad mūsų frakcija, skirtingai nuo Druskininkų valdančiųjų, savo veikloje vadovaujasi teisinės valstybės principais ir viešuoju interesu. Komentarą prašau pateikti pilna apimtimi. KR“

Manėme, gal į paprastą klausimą atsakys teisininku prisistatantis K. Kaklys: „Ar Jums, kaip teisininkui, žinoma, nuo kada įsigalioja teismo sprendimas ir ar jis veikia į praeitį? Jeigu žinote, kodėl sąmoningai klaidinate visuomenę, teigdami, kad tris metus Druskininkų savivaldybės tarybos reglamentas buvo neteisėtas?“.

Ir šiam pasirodė, kad mūsų klausimas „yra tendencingas“, todėl paprašė jo komentarą (ne atsakymą į klausimą, kaip prašėme!) publikuoti vientisą ir neiškraipytą: „Pažymiu, jog Lietuvos Vyriausias Administracinis Teismas 2020-01-29 d. neskundžiamu Sprendimu pripažino, kad Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 101 punkto (2017-05-30 d. sprendimo Nr. T1-100 redakcija) nuostata „Klausimas turi trukti ne ilgiau kaip 30 sekundžių“ ir 102 punkto (2017-05-30 d. sprendimo Nr. T1-100 redakcija) nuostata „Tarybos narys savo vardu gali kalbėti iki 1 minutės, o tarybos daugumos, tarybos mažumos (opozicijos), frakcijos ar grupės vardu – iki 2 minučiųprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio 2 punktui, todėl akivaizdu, jog laikotarpyje nuo minėtų reglamentų punktų priėmimo (t.y. 2017 m.) iki jų panaikinimo savivaldybės taryba vadovavosi prieštaraujančiais įstatymui reglamento punktais, ribojančiais savivaldybės tarybos narių teises.“

„Liberalas K. Kaklys bando įrodyti, kad Savivaldybės taryba tris metus vadovavosi neteisėtu reglamentu. Kaip yra iš tikrųjų?“, – klausėme  Druskininkų savivaldybės teisininką R. Viščinį.

Jo teigimu, K. Kaklio teiginys dėl reglamento neteisėtumo tris metus visiškai nėra susijęs nei su galiojančia teise nei su reglamento teisėtumu: „Manau, kad tai yra eilinis bandymas išraiškingais pareiškimais pasiskųsti ir parodyti, kaip tris metus jie neva skriaudžiami Druskininkų savivaldybės taryboje“.

Statistika

Šią kadenciją sušaukta 10 Tarybos komitetų posėdžių. J. Šarkus nedalyvavo 8-iuose, K. Rečkovas – 5-iuose, A. Balkė – 3-uose.

Per šią Druskininkų savivaldybės tarybos kadenciją sušaukta 12 posėdžių. Juose nedalyvavo arba išėjo, nepasibaigus posėdžiui: liberalas K. Kaklys – 7 kartus, liberalas J. Šarkus – 6 kartus, konservatorius K. Rečkovas – 6 kartus, konservatorius A. Balkė – 4 kartus;

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija