„Myli“ Druskininkus, bet pinigai svarbiau…

Seime vidurinės atestato neprašo

2018 metų vidurvasary Seime vyko keistas posėdis. Ne kasdien viena iš svarbiausių šalies valdžios institucijų svarsto klausimą dėl vienos personalijos kompetencijos ir tinkamumo eiti pareigas. O ta persona – tai ne koks nors ES komisaras, vyriausias prokuroras ar teisėjas… Seimas svarstė klausimą „Dėl nepasitikėjimo Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu Viliumi Semeška“. Pirmas klausimas paprastas – tas nebaigęs vidurinės!

Pareigūno, prižiūrinčio visus savivaldybių tarybų narius ir visus seimūnus, vidurinės atestato ieškojo net prokuratūra. Ieškojo, bet nerado ir konstatavo – „valstybės politikas Druskininkų savivaldybės narys V. Semeška galimai nėra įgijęs vidurinio išsilavinimo“. Tada šis dar bandė „pasėdėti“ ant dviejų kėdžių ir gauti du atlygius, tačiau Druskininkų savivaldybės tarybos mandato jam vis dėlto teko atsisakyti. Iš Druskininkų tarybos konservatorius pasitraukė tik 2018-ųjų lapkritį.

„Nepabuvęs kareivėliu, nebus geras artojėlis…“

Prokuratūra savo nutarime nurodė: „Atsižvelgiant į tai, kad be vidurinį išsilavinimą patvirtinančio brandos atestato asmuo neturi teisės studijuoti aukštesnės pakopos švietimo įstaigose ir įgyti aukštojo išsilavinimo, kelia pagrįstų abejonių, ar teisėtai V. Semeška įgijo banko tarnautojo kvalifikaciją aukštesniojoje ekonomikos mokykloje bei bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius VU“; „buvo pažeista imperatyvi Švietimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostata, kadangi, stodamas į aukštesniąją mokyklą, V. Semeška nebuvo įgijęs vidurinio išsilavinimo.“

Pasikartojo žinoma buvusio kultūros viceministro D. Mažinto situacija, kuomet išaiškėjo faktas, kad jis, suklastojęs vidurinės baigimo atestatą, įstojo į Konservatoriją, kurią sėkmingai baigė ir net pasiekė profesinių muziko aukštumų. Tuomet konservatoriai elgėsi principingai, ir tas pareigūnas turėjo atsistatydinti. Bet brandos atestato niekam neparodžiusiam V. Semeškai tokios drąsos ir principingumo pristigo. Tiesa, jeigu muzikinę dvikovą surengtų pianistas Mažintas ir pianistas Semeška, tai pastarojo balsų dėžutė, ko gero, liktų tuščia…

Politiką į VRK delegavę opozicijos atstovai konservatoriai savo partietį gynė aršiai. Piktinosi „demokratijos principų paminimu“, ragino „bijoti Dievo“ ir išvadino valdančią daugumą „fašistuojančia puse“. Tik va to atestato taip ir neparodė. Nepadėjo vyresnių kolegų prašymai elgtis santūriau.

Kariavo su visais

„V. Semeška, kaip VRK narys, veikia destruktyviai, vengia atlikti VRK nario pareigas, atsisako rengti paklausimus, nedalyvauja vykdomuose tyrimuose. Tapęs VRK nariu, V. Semeška iš karto pradėjo reikalauti, kad VRK jam mokėtų fiksuotą atlyginimą, tai yra ne už atliktus darbus, kaip tai numato galiojantys teisės aktai, bet už einamas pareigas. VRK atsisakius vykdyti neteisėtą reikalavimą, V. Semeška kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą reikalaudamas, kad jam pareiginė alga būtų skaičiuojama netaikant Pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo tvarkos, nors tas įstatymas imperatyviai nurodo, kad tokių komisijų, kaip kad yra VRK, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. Teismas nutartimi V. Semeškos skundą atmetė“, – tada konstatavo Teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė.

Seimo posėdyje LVŽS frakcijos narys Jonas Jarutis ramiai, žmogiškai ir su užuojauta politiko klausė:  „Pone pareigūne, jūs atsakinėjate į klausimus, bet lyg ir neatsakote į mūsų iškeltus klausimus. Aš paklausiu taip. Ar jums pačiam neatrodo, kad jūs turite kažkokių problemų? Druskininkuose jūs kariaujate su visais. Čia, nespėjęs apšilti kojų, pradėjote kariauti su VRK pirmininke, su VRK nariais, vis keliate, kaip kolega sakė, destrukciją. Mes jaučiame tą. Ar jūs nematote savyje šiek tiek problemų? Jūsų kalboje nuskambėjo nuoskauda, kad neva kai kurie komisijos nariai važiuoja mokytis į Kanadą, Jordaniją ir t. t., na, jūsų nesiunčia. Į kokią šalį norėtumėte važiuoti pasimokyti, kad būtumėte bent kiek patenkintas?“.

Apie savo problemas atestato Seimui taip ir neparodęs politikas V. Semeška nepasakojo, bet bandė juokauti: „Žinote, kur dabar labiausiai norėčiau? Tai į Filipinus užnerti gerai, nes esu nardymo instruktorius. Nevažiuoju vien todėl, kad tapdamas pareigūnu aš supratau, kad atostogų neturiu, mums ir įstatymas nenumato atostogų, ir aš neatostogauju devynis mėnesius.“

2018 m. aiškintis V. Semeškos studijų aplinkybes prokuratūra atsisakė, esą labai jau seniai tai buvo, o Seimo nariams tada pritrūko balsų atleisti V. Semešką iš VRK nario pareigų. Savo postą jis išsaugojo. Vėliau, aišku, ir atostogavo, ir keliavo. Tik gal ne į Filipinus. Ir, kaip visada, skundė visus ir viską – tą jis gerai moka: tai jam parkavimo vietos neskyrė, tai komisijos pirmininkė nepasisakė, kur išvažiavo, tai darbo laiko apskaitos tabelį liepė užpildyti.

O štai 2020 m. pradžioje politikas pats nusprendė, kad jau užteks. Nebaigė jis ir šitos įstaigos kadencijos. V. Semeška iš VRK panoro trauktis sausio pabaigoje, dar turėdamas vilčių, kad teismas įpareigos VRK perskaičiuoti jo atlyginimą. Tiesa, pasididinti atlyginimą neišėjo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. vasario 5 d. neskundžiama nutartimi atmetė V. Semeškos skundą, kuriuo buvo prašoma įpareigoti VRK skaičiuojant ir išmokant jam darbo užmokestį, pareiginės algos dydį skaičiuoti ir išmokėti netaikant LR valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pastabos, numatančios, kad komisijų ir tarybų, kurių posėdžiai vyksta periodiškai, nariams pareiginės algos dydis apskaičiuojamas proporcingai dirbtam laikui. „Tiek pirmos, tiek ir apeliacinės instancijos teismai įvertino, kad VRK nariams atlyginimas turi būti mokamas už atliktus darbus, o ne už einamas pareigas. Kadangi aptariamas teismo sprendimas priimtas, išsamiai įvertinus visas šalių nurodytas ginčo aplinkybes, atsižvelgus į šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, todėl tokį teismo sprendimą, be abejonės, vertinu labai teigiamai“, – teismo sprendimą pakomentavo Vyriausiosios komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė.

Teigiamai teismo sprendimą vertina ir pats V. Semeška: „Teismo sprendimą vertinu labai teigiamai. Pagaliau teismas išryškino Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau VRK) įstatymo spragas, kurios turės būti užlopytos įstatymo pataisomis. Ypač svarbus VRK nario nepriklausomumo principas, kad VRK narys nepriklausytų nuo VRK pirmininko, kurį skiria valdančioji dauguma, malonės išmokant jam vienokį ar kitokį darbo užmokestį. Tokia sistema pasenusi ir tikiu, kad naujos kadencijos Seime bus patobulinta. Be to, pagaliau VRK priėmėme ir naują veiklos reglamentą, kuris atliepia narių lūkesčius ir sureguliuoja didžiąją dalį buvusių problemų komisijos viduje.“

Apie skundus, teismus ir norą gauti didesnį, nei priklauso už faktiškai atliktą darbą, atlygį politikas V. Semeška nekalba.

„Įkalbėjo?“

„Ne dėl darbo užmokesčio sutikau tapti Vyriausiosios rinkimu komisijos nariu, o dėl galimybės skaidrinti rinkimų sistemą, atkreipti dėmesį į susikaupusias ilgametes problemas, kurios pagaliau pradėtos spręsti…“, – redakcijai rašė politikas.

Ne dėl darbo užmokesčio sutiko? Oho! Gal jį dar ir įkalbinėjo?… O jis, žinoma, sutiko. Ir visai ne dėl pinigų padavė VRK į teismą? Panašių precedentų, kai vienas iš komisijos narių kreiptųsi į teismą dėl darbo užmokesčio, VRK pirmininkė L. Matijošaitytė nežino: „Kiek man žinoma, VRK istorijoje nėra buvę tokių atvejų, kad klausimų, susijusių su VRK narių darbo apmokėjimu, sprendimas būtų persikėlęs į teismus. Neturiu duomenų, kad ankstesnių kadencijų nariams būtų kilę minčių dėl kitokios narių darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos. Darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato ne VRK pirmininkas, o įstatymai, kurių Komisijos pirmininkas laikosi ir nemanipuliuoja VRK narių darbo užmokesčiu, kaip kartais bandoma įteigti“.

– Ar, Jūsų manymu, etiška, kad žmogus, dirbęs VRK ir koordinavęs rinkimų veiklą, pats kandidatuoja į LR Seimą, po pasitraukimo iš VRK nepraėjus nei metams –  taip vadinamam „atšalimo“ laikotarpiui?“

– Šiuo metu galiojantys teisės aktai aiškiai numato, kokius veiksmus gali atlikti VRK nariai, ir nuo kokių turėtų susilaikyti: „Tačiau vertinimą kiekvienu atveju, konkrečių aplinkybių kontekste, turėtų atlikti atitinkamos kompetentingos institucijos.“

– Kaip moraliniu aspektu vertinate V. Semeškos veiksmus, kai jis paviešino Jūsų komandiruotes ir stengėsi žiniasklaidoje sukelti ažiotažą?

– Sprendimai dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko komandiruočių priimami viešai transliuojamuose komisijos posėdžiuose, nariams viešai diskutuojant, viešai vertinant komandiruotės reikalingumą ir dėl to viešai, atviru balsavimu, komisijos narių balsų dauguma, priimant sprendimus. Vienos ar kitos temos „eskalavimas“, siekiant pateikti tai kaip tam tikrą „sensaciją“, jau nebestebina. Tačiau, tikiu, visuomenė yra protinga, ir geba pati atskirti pelus nuo grūdų.

„Myli Druskininkus“, bet „orų atlyginimą“ labiau?

Paklausėme politiko, kur jis ketina dirbti, atsistatydinęs iš VRK nario pareigų.

„Šiuo metu turiu keletą pasiūlymų, labiausia myliu Druskininkus, savo Gimtinę, nors savivaldybėje nėra paprasta susirasti oriai apmokamą darbą, kad galėčiau išlaikyti savo daugiavaikę šeimą. Dėl savo veiklos – darbo apsispręsiu, kai LR Seimas priims nutarimą ir patenkins mano prašymą, tai turėtų įvykti po kovo 10 dienos, o taip pat ketinu dalyvauti ir rinkimuose į LR Seimą Jotvingių apygardoje. Kaip sakoma, žmogus planuoja – Dievas juokiasi, matysime kaip čia bus,“ – svarsto V. Semeška.

Seimas tikriausiai patenkins prašymą ir paleis politiką iš VRK. Seime žmonės kalba, kad be darbo jis neliks, labai jau dažnai druskininkietis lankosi savo šefo G. Lansdbergio kabinete. Ir tikriausiai ne apie muziką abudu pasišneka. Sako, gal bus jo padėjėju ar patarėju, nors šis ir taip jau gal penkis turi. O ir rinkimai – ne už kalnų.

Žmogus „myli“ Druskininkus, bet orų atlyginimą labiau. O tik Seime tą „orų atlyginimą“ moka. Ten priima ir vidurinės nebaigusius, ir sveikatos pažymos neprašo, o ir skundų bus galima kiek tik nori prirašyti.

„Mano Druskininkai“ informacija