„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojai patirties sėmėsi Olandijos mokyklose

2017-2018 m. LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su mokslininkais, mokyklomis ir verslo įmonėmis, vykdo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Projekto metu kuriamas pradinio ugdymo informatikos turinys ir išbandomas dešimtyje mokyklų. Didžiuojamės, kad ir mūsų mokyklos komanda dalyvauja šiame projekte. Lietuva 2020 metais planuoja įdiegti informatikos ugdymo programą pradinėse klasėse, o iki to laiko tikimasi visiškai tam pasiruošti: išbandyti programą, užtikrinti mokytojų kvalifikaciją, parengti metodinę ir mokomąją medžiagą, aprūpinti mokyklas reikiamomis priemonėmis, sukurti pagalbos teikimo mokykloms infrastruktūrą, tobulinti mokytojų kvalifikaciją. Rengiamos programos tikslas – ugdyti mokinių informatinį mąstymą, programavimo įgūdžius, kurti skaitmeninį turinį, spręsti problemas, mokytis valdyti išmaniąsias technologijas.

Paskutinę kovo savaitę mokytojai, dalyvaujantys informatikos diegimo pradinėse klasėse programoje, ir mes, pradinių klasių mokytojos Vida Amanavičienė ir Vitalija Lisauskienė, lankėmės Olandijoje, Groningeno mieste. Olandijoje vaikai pradeda mokytis nuo 4 metų, todėl pradinio ugdymo mokymasis trunka 8 metus. Pradinę mokyklą baigia dvylikos metų vaikai. Mokytojai nuolat stebi vaikų ugdymąsi ir teikia visokeriopą pagalbą. Vaikų ugdymas pradinėse klasėse remiasi dinaminiais užsiėmimais, žaidybinimu, veiklų įvairove ir kaitaliojimu. Nyderlandų mokyklose daug dėmesio skiriama inžineriniams dalykams, visų klasių vaikai projektuoja, modeliuoja, gamina įvairius dalykus. Ir tai nėra atskiros mokyklos ar atskiros pamokos, atrodo, kad tai daroma kasdien, bet kuriose pamokose. Beje, pradinės klasės nemažos – jose 26 mokiniai. Tad mokytojams dažnai tenka vaikus skirstyti grupelėmis ir duoti jiems skirtingas užduotis. Stebėdamos pamokas, matėme daug įvairiausių veiklų. Mažai tradicinių pamokų, kai mokiniai sėdi, klauso mokytojo arba visi daro vienodas užduotis. Tai galima buvo pamatyti tik septintose-aštuntose klasėse (11-12 metų mokiniai). Buvo naudinga susipažinti su Olandijos švietimo sistema, kurioje labai svarbią vietą užima skaitmeninio mokinių raštingumo ugdymas. Šiam tikslui įgyvendinti kiekviena mokykla renkasi savo metodus ir priemones. Didelį įspūdį paliko mokyklose vykdoma projektinė veikla, integruotas ugdymas, mokinių kūrybiškumas, laisvumas.

Erdvių užpildymas paprastas, bet sumanus. Erdvės pritaikytos vaikams taip, kad jie galėtų vykdyti praktines užduotis, dirbti grupėse, individualiai, pailsėti jaukiuose poilsio kampeliuose, pertraukas praleisti lauke. Prie palangių įrengtos sienelės su žaidimais, knygomis. Sužavėjo priemonių gausa. Visos klasės aprūpintos nemokamomis mokymo priemonėmis, skaitmeniniais įrenginiais ir knygomis.

Įspūdį paliko šilti, pagarbūs mokytojų ir mokinių santykiai, mokinių savarankiškumas, gebėjimas atsakingai planuoti savo veiklas. Planuoja visi ir visur. Jau keturmečiai geba planuoti savo veiklą ir yra mokomi būti atsakingais ir tikslingai naudotis IKT. Mažiausiųjų klasėse kabo didelis stendas, surašyti visų klasės vaikų vardai, ir kiekvienas vaikas nusimato sau užduotį savaitei ar dienai. Vaikai nuo mažens mokomi paaiškinti kiekvieną savo veiksmą ir sprendimą. Baigę pradinę mokyklą, dvylikamečiai turi eiti vieną iš trijų vidurinių mokyklų: viena iš jų parengia mokinius profesinei mokyklai, į ją nukreipiama apie pusė vaikų, kita atveria kelią toliau mokytis kolegijoje ar taikomųjų mokslų institute. Trečioji skiriama norintiems mokytis universitetuose. Mokinius paprasti suskirsto mokytojai, pasitarę su tėvais. Suskirstymą patvirtina pradinės mokyklos visuotinis baigiamasis testas. Ryškus ir bendradarbiavimas, glaudus ryšys su kolegijų ar universitetų studentais (pastarieji ateina pabudėti per pertraukas, ypač per pietus), tėvais, verslininkais. Dėkojame organizatoriams, kad šis vizitas buvo puikiai apgalvotas, jam pasiruošta ir suplanuota iš anksto. Per dvi dienas pabuvojome šešiose skirtingose mokyklose, susitikome su jų direktoriais, pavaduotojais, lankėmės įvairaus amžiaus pradinėse klasėse, stebėjome įvairias pamokas, veiklas, diskutavome ir sužinojome daug įdomaus. Aptardami Nyderlandų ugdymo sistemą išskyrėme ne tik skirtumus, bet aptarėme ir panašumus. Dėkojame projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ komandai už galimybę praplėsti savo akiratį ir pagilinti kompetencijas.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojai pabuvojo šešiose skirtingose mokyklose, susitiko su jų direktoriais, pavaduotojais, lankėsi įvairaus amžiaus pradinėse klasėse, stebėjo įvairias pamokas, veiklas, diskutavo/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Vida Amanavičienė ir Vitalija Lisauskienė
„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojos