„Atgimimo“ mokykloje – naujos išmaniosios klasės

Pirmadienį „Atgimimo“ mokykloje atidarytos įrengtos išmaniosios klasės. Mokyklos direktorė pristatė baigtą vykdyti Druskininkų savivaldybės administracijos ir ES struktūrinių fondų projektą „Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų savivaldybėje“. Šis projektas „Atgimimo“ mokykloje buvo įgyvendinamas nuo 2018 m. gegužės 15 d. iki šių metų vasario 25 d. Jame, Savivaldybės iniciatyva, dalyvavo Dailės akademijos bakalauro baigiamuosius darbus atliekantys studentai. Mokykla saugo studenčių Ugnės ir Anastazijos parengtą ilgalaikį „Atgimimo“ mokyklos vidaus erdvių pokyčių projektą, gražią ateities svajonę, kuri keičia senąjį pastatą ir daro jį visai neatpažįstamą bei šiuolaikišką. Ir šiame, jau baigtame, modernizavimo projekte buvo atsižvelgta į studenčių parengtas mokyklos antrojo aukšto antrame korpuse rekonstrukcijas.

Įgyvendinant projektą, buvo rekonstruotas 2 korpuso antras aukštas, perplanuojant esamas patalpas, įrengiant du informacinių technologijų kabinetus su transformuojama pertvara, interaktyvią (skaitmeninę) klasę, mokinių veiklų kabinetą „Minčių galerija“, wi-fi tinklą, interneto skydinę. Išmaniajai klasei nupirkta nauja IKT įranga: 31 kompiuteris, 2 išmaniosios lentos su stovais, interaktyvios grindys bei viską apjungianti edukacinė platforma „MozaWebPremium“ su 5 metų licencija. Šios erdvės jaukumą kuria ramios spalvos, nauji, specialiai sukurti mobilūs mokykliniai baldai bei koridoriuje sudėti sėdmaišiai.

Vladimiras Beneš, įmonės „Ofice day“ atstovas, išmaniųjų erdvių atidarymo šventės dalyviams –

Savivaldybės vadovams, mokytojams, mokyklos ir mokinių tarybų nariams bei švietimo įstaigų vadovams papasakojo apie galimybes organizuoti pamoką kitaip – be vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių, naudojantis edukacinės platformos turiniu. Kadangi mokykla perėjo į EDUKA dienyno sistemą ir turi galimybę nemokamai naudotis „Šviesos“ leidyklos teikiama mokymo medžiaga, šia klase naudotis gali ir pradinių klasių mokiniai.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasidžiaugė, kad Savivaldybės mokyklose atsiranda išmaniosios technologijos, kurios keičia pamoką, sudaro galimybę gauti naujausią, aktualiausią informaciją, padeda mokiniams drauge su mokytojais dalyvauti pamokos kūrimo procese. Meras teigė, kad stengiamasi, kad kasmet kiekviena mokykla pajustų naujovių atėjimą į jos gyvenimą – jau šįmet bus rekonstruojamos Viečiūnų progimnazijos lopšelio-darželio patalpos.

Pirmadienį „Atgimimo“ mokykloje surengtas naujai įrengtų išmaniųjų klasių pristatymas/Roberto Kisieliaus nuotraukos

O išmanioji klasė iš mero R. Malinausko rankų gavo pirmąją dovaną – M. K. Čiurlionio paveikslo reprodukciją.

Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasidžiaugė „Atgimimo“ mokyklos ir kiekvienos mūsų savivaldybės ugdymo įstaigos progresu, bendruomenių aktyvumu, dalyvaujant kaitos procesuose. „Atgimimo“ mokyklos tarybos pirmininkui Modestui Vitkauskui, kuris kartu su „Rotary“ klubu mokyklai padovanojo išmanųjį 3D spausdintuvą, smagu buvo sužinoti, kad dauguma „Atgimimo“ mokyklos mokytojų domisi naujovėmis, aktyviai dalyvavo išmaniosios klasės mokymuose. Beje, mokyklos taryba taip pat bus aktyvi naujovių iniciatorė ir dalyvė.

Švietimo skyriaus vedėjai Dianai Brown visada patiko inovacijos ugdymo procese, todėl pasveikino, kad „Atgimimo“ mokykloje sukurtos išmaniosios erdvės, ir palinkėjo pozityvaus bei skaitlingo mokytojų įsijungimo.

Kovo mėnesį bus tęsiami mokytojų mokymai išmaniojoje klasėje, o iki mokslo metų pabaigos kiekvienas mokinys turės galimybę dalyvauti veiklose šioje klasėje.

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos informacija