Folkloro ansamblis „Žemynėłė“ pristatė dainų ir pasakojimų rinktinę „Vai pakełėna, pavieškełėna“

Dainingo Dainavos krašto garso publikacijų bibliografiją papildė vasario 9 d. Viečiūnų bendruomenės centre pristatyta dar viena kompaktinė plokštelė – Viečiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblio „Žemynėłė“ dainų ir pasakojimų rinktinė „Vai pakełėna, pavieškełėna“. Šiame kompakte tilpo tik dalis ansambliečių repertuaro, sukaupto per 25-erius gyvavimo metus ir užfiksuoto 2018 m. rudenį. Kompaktinėje plokštelėje „Vai pakełėna, pavieškełėna“ sudėtos vyriausiųjų ansambliečių Vladislavos Petrulionienės, Jadvygos Kašelynienės, Onos Miliauskienės, Irenos Šinkonis pateikta dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka – tai, kas griebia už širdies, o kartu ir ugdo, augina, skatina išlaikyti tarmės bei papročių gyvybingumą. Tai, kas bėgant metams, eina užmarštin.

„Žemynėłės“ dainuojamosios tautosakos skrynioje – įvairių žanrų dainos. Į kompaktinę plokštelę „Vai pakełėna, pavieškełėna“ atrinkta po kelias šeimos, jaunimo-meilės, vestuvių ir karo dainas. Tačiau visko, ką moka ir mena „Žemynėłės“ moterys, į vieną garso publikaciją nesudėsi. Ypač norisi pasidžiaugti pateiktomis ir įrašytomis vienbalsėmis dainomis, kurias atliekant pagrindinei kolektyvo pateikėjai ir dainininkei Vladislavai Petrulionienei, atsiveria šio krašto dainų melodijų vingrumas, senovinio intonavimo ypatybės ir prie savitos tarmiškos kalbėsenos akcentų prisiderinantis dainos ritmas. Į rinktinę įtraukti ir keli kūrinėliai, suaugusiųjų kurti vaikams – žaidinimai, skaičiuotė, erzinimas.

Vakaro metu „Žemynėlė“ atliko programą „Vieciūnų marcios“, kuri buvo sukurta 2018 metų Dainų šventės folkloro dienai, į kurią įtrauktos dainos, sutilpusios į CD. Pasveikinti „Žemynėlės“ atvyko folkloro ansamblis „Stadałėłė“ su programa „Kū girdėj Čiurlionis“, Leipalingio folkloro ansamblis „Serbenta“ su programa „Ką mena jotvingių žemė“, armonika grojo Vidutis Milkevičius.

Renginyje dalyvavusi viena iš kompaktinės plokštelės sudarytojų etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė Loreta Sungailienė pažymėjo, kad „Žemynėlės“ dainininkės senovinei liaudies dainai suteikia gyvybės, žaismės, interpretacijos laisvės. Šios moterys – dainų ir papročių tradicijų žinovės bei tęsėjos. Džiaugiamės, kad galėjome jų žinias, patirtį ir gebėjimus užfiksuoti, įamžinti ir palikti ateinančioms kartoms.

Viečiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Žemynėłė“ išleido dainų ir pasakojimų rinktinę „Vai pakełėna, pavieškełėna“/Druskininkų kultūros centro nuotrauka

Druskininkų kultūros centro Informacija