Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės gyventojai nuo 16 metų, kuriems dėl aklumo nustatytas neįgalumo, darbingumo ir (ar) specialiųjų poreikių lygis, turi teisę gauti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems. Jas, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.3 priemonę „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“ iki 2020 m. gruodžio 15 d. teiks VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“.