Tarybos komitetuose svarstyti bendruomenei aktualūs sprendimų projektai

Šį antradienį posėdžiavę Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai apsvarstė aktualius finansų, švietimo, projektų įgyvendinimo ir kitų sričių sprendimų projektus. Komitetų posėdžio pradžioje buvo pasiūlyta įtraukti į Tarybos darbotvarkę klausimą dėl situacijos Baltarusijoje, tačiau šis klausimas nebuvo įtrauktas, atsižvelgus į tai, kad Druskininkų savivaldybė savo poziciją labai aiškiai išsakė dar rugpjūčio 14 dieną.

Komitetų posėdyje pristatytas patikslintas 2020 metų savivaldybės biudžetas, į jį įtraukiant ministerijų skirtas tikslines dotacijas – apie 400 tūkst. eurų – socialinei paramai, sveikatos stiprinimui, švietimui ir kitoms sritims.

Tarybai tvirtinti bus teikiami 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai.

Posėdyje apsvarstytas sprendimų projektas dėl viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, kuris papildytas dar vienu objektu – negyvenamomis patalpomis Gardino g. Minėtam turto sąrašui bus organizuojamas aukcionas.

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ vadovas A. Karlonas pristatė planuojamą papildomą investiciją – dujotiekio statybą nuo ESO išdujinimo stotelės iki Druskininkų katilinės. Numatoma investuoti į naujo dujotiekio įrengimą nuo katilinės teritorijoje jau ESO įrengtos gamtinių dujų išdujinimo stotelės iki Druskininkų katilinės.

Tikimasi, kad, įrengus gamtinių dujų išdujinimo stotelę (ESO lėšomis) ir iš jos iki katilinės nutiesus dujotiekį, gamtinių dujų kaina gali mažėti. Tiksli dujų kaina bus nustatyta, pasibaigus dujų pirkimo konkursui. Numatomas investicijos dydis – 55 tūkst. Eur. Projektą bendrovė įgyvendins savo lėšomis.

Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Druskininkų savivaldybę dėl apdovanojimo „Auksinės krivūlės riteris“ kandidatūros pateikimo. Asociacijos rašte nurodoma, kad kandidatas turėtų būti nusipelnęs Lietuvos savivaldai, plėtrai ir stiprinimui. Kandidatą šiam apdovanojimui turi patvirtinti Taryba. Komitetų posėdyje apsispręsta Tarybai teikti mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus kandidatūrą.

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown pristatė sprendimo projektą dėl klasių skaičiaus ugdymo įstaigose 2020-2021 mokslo metais. Atkreiptas dėmesys, kad šiais metais „Saulės“ pagrindinėje mokykloje nebebus formuojamos 9-os klasės, todėl „Ryto“ gimnazijoje bus suformuota daugiau šių klasių komplektų.

D. Brown taip pat pristatė vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir jo mokėjimo tvarkos aprašo sprendimo projektą. Sprendimo projekte numatyta, kad mokėjimas būtų skirstomas į dvi dalis: pastovioji dalis, mokama, neatsižvelgiant į tai, kiek dienų per mėnesį vaikas lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar bendrojo ugdymo mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių, ir mokestį už maitinimą, kuris skaičiuojamas ir mokamas tik už lankytas dienas.

Komitetų posėdyje iš viso buvo pristatyta 24 bendruomenei aktualūs klausimai, kurie rugpjūčio 25 dieną bus teikiami tvirtinti Druskininkų savivaldybės Tarybai.

Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetai apsvarstė aktualius finansų, švietimo, projektų įgyvendinimo ir kitų sričių sprendimų projektus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka