Integralią pagalbą į namus gaunantieji asmenys džiaugiasi kvalifikuota pagalba ir dėmesiu

Druskininkų socialinių paslaugų centro vykdomas projektas „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ sėkmingai tęsiamas jau antrus metus, o pagal jį teikiamos paslaugos yra vis aktualesnės. Integrali pagalba į namus palengvina slaugomų druskininkiečių ir jų artimųjų kasdienybę, todėl tokių paslaugų poreikis nemažėja. Druskininkų savivaldybės gyventojai naudojasi integralia pagalba namuose, ir dėl ligos ar negalios slaugomi asmenys nėra vieniši.

Integrali pagalba, viena iš naujausių socialinių paslaugų, teikiamų mūsų šalies neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, susieja ir dienos socialinės globos namuose paslaugų, ir medicinos paslaugų (slaugos) teikimą bei konsultacinę pagalbą artimuosius prižiūrintiems šeimos nariams.

Asmenims, norintiems gauti integralią pagalbą namuose, turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Integrali pagalba 1 asmeniui gali būti teikiama iki 4,5 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę.

Pirmiausia, apsilankius kliento namuose, įvertinama, kokių paslaugų jam pagal sveikatos būklę ir gydytojų rekomendacijas reikia: matuoti kraujospūdį, cukraus kiekį kraujyje, vartoti geriamuosius ar injekcinius vaistus, papildus, keisti sauskelnes; įvertinama, ar klientas yra savarankiškas, ar pajėgus pats pavalgyti, koks reikalingas judėjimo, maitinimosi režimas, ar nėra pragulų. Slaugomuosius džiugina nuoširdus bendravimas, pagerėja slaugomojo sveikata, nuotaika – ir tai yra didžiausia padėka darbuotojui.

Druskininkuose integralią pagalbą gaunančių žmonių namuose paslaugas teikiančios komandos darbuotojai yra ypač laukiami. Pagal projektą lankomosios priežiūros darbuotoja Birutė Varnelienė rūpinasi 81-ejų metų Marija Klimiene, kuriai nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, reikalinga nuolatinė kito asmens slauga ir priežiūra. Moteris sakė, kad su darbuotoja tapo artimos kaip giminaitės: „Mudvi labai gerai sutariame. Man padeda susitvarkyti namuose, išverda valgį, nuprausia. Rūpinasi, kad laiku suvartočiau gydytojo paskirtus vaistus. Drauge pasižiūrime filmus, ir pasijuokiame, ir paverkiame. Birutė padeda man, kai noriu per „kompą“ susisiekti su dukromis ar anūkais. Džiugina bendravimas. Esu visiems labai dėkinga už priežiūrą. Vaikščioti man sunku, todėl labai gerai, kad gaunu tokias paslaugas…“

Kita druskininkietė, 86-erių liepą sulauksianti Genė Platūkienė, taip pat džiaugiasi ją lankančia slaugytojo padėjėja bendravarde Gene Kancevičiene: „Esu labai dėkinga už  kasdieninę pagalbą buityje ir mano sveikatos priežiūrą. Sunkiai vaikštau, esu po operacijos. Be pagalbos man būtų tikrai sunku, o darbuotoja nuperka man reikalingus vaistus, maisto produktus. Didelį džiaugsmą man teikia nuoširdus bendravimas su ja.“

Pasak projekto koordinatorės Jurgitos Šimoniūtienės, projekto „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams: „Minėdami projekto gyvavimo antrąjį gimtadienį, džiaugiamės nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais. Šiuo metu pagalba teikiama 20-čiai Druskininkų savivaldybės gyventojų, o iš viso, per dvejus metus, integralios pagalbos paslaugas gavo 31 gyventojas. Integralios pagalbos komandą sudaro socialinis darbuotojas, slaugytojas, septyni lankomosios priežiūros darbuotojai ir keturi slaugytojo padėjėjai. Matome, kad žmonėms, neretai dėl savo sveikatos būklės nebeturintiems galimybės išeiti iš namų, labai reikia ne tik paslaugų, bet ir dėmesio, bendravimo. Todėl centro darbuotojai, dirbantys pagal šį projektą, klientų namuose yra labai laukiami. Kiekvienas darbuotojas tampa draugu savo klientui, su kuriuo jie dalinasi ne tik savo rūpesčiais, bet ir džiaugsmais. Mus, socialinius darbuotojus, lankančius senyvo amžiaus žmones, teikiančius jiems pagalbą, labiausiai darbui motyvuoja tas grįžtamasis ryšys ir žinojimas, kad prisidedame prie geresnės kliento savijautos. Žinome, kokia svarbi namų aplinka žmogui, kuriam reikalinga pagalba. Ne veltui sakoma, kad namuose ir sienos padeda. Namų aplinka priežiūros ir paslaugų teikimo procese padeda žmonėms pasijusti geriau. Todėl susirgę daugelis nori būti gydomi ir prižiūrimi savo namuose, kuriuose gali bendrauti su giminaičiais, draugais, kaimynais ir jaustis reikalingi, svarbūs.“

M. Klimiene rūpinasi lankomosios priežiūros darbuotoja B. Varnelienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Socialinių paslaugų centro pavaduotojos Žanetos Liutikienės teigimu, reikšmingas Druskininkų savivaldybės finansinis prisidėjimas prie slaugytojo ir slaugytojo padėjėjų darbo užmokesčio bei darbo užmokesčio mokėjimo lankomosios priežiūros darbuotojams: „Įgyvendindami Druskininkų savivaldybės socialinės apsaugos politikos vieną iš dalių, tenkiname savivaldybės gyventojų su negalia poreikį gauti kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą. Teikdami integralios pagalbos paslaugas, palengviname ne tik asmenų su negalia, bet ir jų artimųjų kasdienybę. Paslaugų teikimas suteikia šeimos nariams galimybę neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projektas prisideda prie socialinių problemų sprendimo, Druskininkų bendruomenės narių gyvenimo kokybės užtikrinimo.“

G. Platūkienę džiugina ją lankančios slaugytojo padėjėjos G. Kancevičienės pagalba ir nuoširdus dėmesys/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų socialinių paslaugų centro informacija