Druskininkų ligoninė prisijungė prie projekto, skatinančio šalies gydymo įstaigų partnerystę

Nuo 2020 sausio iki 2021 balandžio Lietuvoje buvo vykdomas Europos Komisijos finansuojamas bandomasis (pilotinis) projektas, skirtas paskatinti šalies gydymo įstaigų partnerystę, taikant pažangius bendradarbiavimo modelius. Druskininkų ligoninė taip pat prisijungė prie šio projekto – kad visos Vilniaus regiono gydymo įstaigos siektų bendro tikslo, teikdamos sveikatos priežiūros paslaugas savo pacientams, dalintųsi gerąja patirtimi ir iškylančiais iššūkiais.

E. Raulušaitienė: „Šis projektas sustiprino Druskininkų ligoninės ryšius su kitomis mūsų regiono gydymo įstaigomis“/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Šis projektas sustiprino Druskininkų ligoninės ryšius su kitomis mūsų regiono gydymo įstaigomis. Sėkmingas dialogo kūrimas ir tarpusavio susiklausymas nulemia geresnius rezultatus, kuriuos pirmiausia pajaučia mūsų pacientai. Ypatingai bendradarbiavimo svarba išryškėjo COVID-19 pandemijos kontekste. Akivaizdu, kad ateityje bus dar svarbiau dirbti, surėmus pečius, valdant pacientų srautus, teikiant specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas“, – sakė Druskininkų ligoninės direktorė Evelina Raulušaitienė.

Sėkmingas dialogo kūrimas ir tarpusavio susiklausymas nulemia geresnius rezultatus, kuriuos pirmiausia pajaučia pacientai/Asociatyvi nuotrauka

Projekto metu įstaigos, savanoriškai apsisprendusios jame dalyvauti, suformavo regiono bendradarbiavimo tarybą, iškėlė aktualiausių bendradarbiavimo sričių proritetus bei atvejus regione. Išgryninus bendradarbiavimo sritis, buvo nustatyti dalyvių tikslai, uždaviniai ir siekiami rezultatai, apibrėžiami procesai ir pagal juos įgyvendinamas projektas. Paskutinis dalyvių žingsnis – užfiksuotos išmoktos pamokos, įvardintos kylančios kliūtys ir pasiūlyti tolimesni žingsniai atsakingoms institucijoms, kad būtų stiprinimas ligoninių bendradarbiavimas regione ir visoje Lietuvoje.

Pilotiniai projektai vyko visuose penkiuose Lietuvos regionuose.

Druskininkų ligoninės informacija