Druskininkai pirmieji Lietuvoje pradėjo teikti nemokamas transportavimo paslaugas pacientams

Druskininkų savivaldybės įstaigų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose suteikia galimybę pritraukti lėšas naujoms paslaugoms teikti ir gerinti savivaldybės žmonių gyvenimo kokybę. Pagal vieną iš tokių projektų, nuo šio balandžio VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų, pradėjo teikti labai svarbią paslaugą – nuo šiol specialus VšĮ Druskininkų PSPC automobilis jiems suteiks transportavimo paslaugas, pacientams nereikės rūpintis, kaip nuvykti į gydymo įstaigą ir kaip iš jos sugrįžti. Viskuo pasirūpins VšĮ Druskininkų PSPC.

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui įsigijus pacientų transportavimui skirtą automobilį, nuo 2021 m. balandžio mėn. pradėtos teikti pacientų transportavimo paslaugos/PSPC archyvo nuotrauka

Apie šią naujovę pasakoja šios įstaigos direktoriaus pavaduotojas medicinai Jonas Stankevičius: „Džiaugiamės, galėdami pasiūlyti mūsų įstaigos ir visos Lietuvos inovaciją – pacientų transportavimo paslaugas. Tai itin naudinga ir reikalinga paslauga mūsų pacientams, kurią įdiegti paspartino noras visais būdais padėti vyresnio amžiaus žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų ir negalintiems atvykti savo transportu į VšĮ Druskininkų PSPC gydytojo ar slaugytojo konsultacijai arba atlikti reikiamus tyrimus. Kiek teko domėtis, kuriant šios paslaugos tvarką, nei viena Lietuvos savivaldybė netaiko šio inovatyvaus, pacientų sveikatos paslaugų prieinamumą gerinančio mechanizmo. Nuoširdžiai džiaugiamės, galėdami pasiūlyti tokią paslaugą savo pacientams, nes viskas daroma vardan jų sveikatos. Jau nuo šių metų pradžios pradėjome ruoštis šioms paslaugoms, atlikome parengiamuosius darbus. Ypatingai džiugu, kad projektas Nr. ENI-LLB-1-043 ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regione“ suteikė galimybę įsigyti specialų transportą, skirtą neįgaliųjų vežiojimui. Papildomai įdarbinome vairuotoją, kuris bus atsakingas už saugų pacientų transportavimą, sukūrėme mechanizmą, kuris užtikrins, kad darbas vyktų sklandžiai ir greitai.

Pažymėtina, kad šiuo metu transportavimo paslaugos teikiamos prie VšĮ Druskininkų PSPC prisirašiusiems neįgaliems ir vyresnio amžiaus (60 m. ir vyresniems) pacientams, turintiems savarankiško judėjimo sutrikimų, kurie negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transportavimo paslaugų iki VšĮ Druskininkų PSPC ir atgal.

Šiomis paslaugomis jau spėjo pasinaudoti nemaža dalis į šią tikslinę grupę patenkančių pacientų. Tačiau tikimės, kad pacientai aktyviai naudosis šia naujove, nes taip tikrai bus palengvintas patekimo pas gydytoją procesas. Norėčiau pakviesti visus pacientus, kurie patenka į tikslinę grupę, aktyviau registruotis ir naudotis pavėžėjimo į PSPC galimybe. Tai padaryti galima, susisiekus su savo apylinkės slaugytoja arba įstaigos socialine darbuotoja  telefonu (8 313) 41513.

J. Stankevičius: „Džiaugiamės, galėdami pasiūlyti mūsų įstaigos ir visos Lietuvos inovaciją – pacientų transportavimo paslaugas“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Kam teikiamos?

Transportavimo paslaugos teikiamos:

-neįgaliems asmenims, turintiems savarankiško judėjimo sutrikimų ir juos lydintiems asmenims;

-60 m. ir vyresniems asmenims, turintiems savarankiško judėjimo sutrikimų ir juos lydintiems asmenims.

Kada teikiamos?

Transportavimo paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 12 val., vykstant į (iš):

-apsilankymus pas VšĮ Druskininkų PSPC šeimos gydytojus;

-apsilankymus VšĮ Druskininkų PSPC psichikos sveikatos centre, odontologijos, chirurgijos, ginekologijos kabinetus, laboratoriją arba procedūrinį kabinetą atlikti procedūrų, bei gauti kitas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas.

Kur kreiptis dėl paslaugos?

Pacientas, jo globėjas ar pacientą lydintis asmuo, pageidaujantys gauti transportavimo paslaugas, telefonu turi užsiregistruoti pas šeimos gydytojo (prie kurio prisirašęs) bendrosios praktikos slaugytoją, psichikos sveikatos slaugytoją arba registratūros darbuotoją (priklausomai, kas registruoja vizitui pas gydytoją ar procedūrai). Pacientą įstaigoje teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti gali užregistruoti ir socialinis darbuotojas, gavęs informaciją iš sveikatos priežiūros specialisto (pvz., odontologijos ar kitoms paslaugoms).

Pacientai registruojami ne vėliau, kaip prieš 1 darbo dieną iki paslaugos suteikimo. Esant dideliam transportavimo užimtumui, transportavimo poreikis tenkinamas, atsižvelgiant į pateiktų prašymų datą ir laiką.

Pažymime, kad transportavimo paslaugos teikiamos darbo dienomis iki 12 val.

Ar paslaugos mokamos?

Nurodytiems paslaugų gavėjams paslaugos teikiamos nemokamai.

Vairuotojo pagrindinės funkcijos, teikiant transportavimo paslaugas:

-vežti pacientą iki ASPĮ, kur bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos ir atgal;

-padėti įlipti į specialiąją transporto priemonę;

-esant poreikiui, padėti įkelti pacientą į specialiąją transporto priemonę;

-saugiai ir patikimai fiksuoti neįgaliojo vežimėlį specialiai tam paskirtoje specialiosios transporto priemonės vietoje;

-padėti išlipant iš specialiosios transporto priemonės.

Apie projektą

VšĮ Druskininkų PSPC kartu su partneriu įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-1-043 ,,Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regione“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto tikslas – pagerinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą Druskininkų ir Gardino regionų vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, taip pat padidinti šių tikslinių gyventojų grupių sveikatos raštingumą.

Projekto įgyvendinimo metu sveikatos priežiūros specialistai dalinsis patirtimi ir gerąja praktika dėl ambulatorinės pirminės priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo projekte išskirtai tikslinei gyventojų grupei, Druskininkų savivaldybės vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems gyventojams bus suorganizuoti informaciniai seminarai, siekiant jiems suteikti daugiau žinių apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą. Taip pat, įgyvendinant šį projektą, VšĮ Druskininkų PSPC jau įsigijo neįgaliųjų ir kitų asmenų su judėjimo sutrikimais transportavimui pritaikytą automobilį, siekiant, kad šiems asmenims būtų suteikiamas geresnis reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, atnaujinta ir vyresnio amžiaus bei neįgaliųjų poreikiams pritaikyta odontologijos paslaugų teikimo infrastruktūra, suremontuotos ginekologijos kabineto patalpos.

SVARBU: Informaciniai seminarai Druskininkų savivaldybės vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems bus organizuojami Viečiūnuose ir Leipalingyje jau šių metų gegužės-liepos mėnesiais. Artimiausiu metu išsamesnė informacija apie juos bus skelbiama Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose, ambulatorijose bei VšĮ Druskininkų PSPC interneto tinklapyje.

Tikimasi, kad VšĮ Druskininkų PSPC įgyvendintos projekto veiklos pagerins pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros bei slaugos paslaugų prieinamumą ir kokybę Druskininkų savivaldybės vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems, o tai prisidės prie šios gyventojų grupės sveikatos išsaugojimo bei gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto pradžia: 2020-02-12

Numatoma projekto pabaiga: 2021-08-12

Bendra projekto įgyvendinimui numatyta suma – 266 733,17 Eur. Šį projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Europos Sąjunga projektui skiria 240 059,85 Eur finansavimą.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014-2020 m. laikotarpiu. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programai skirtas Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74 milijonus eurų (daugiau apie programą www.eni-cbc.eu/llb).

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Druskininkų PSPC ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.