Tarybos posėdyje priimti druskininkiečiams svarbūs sprendimai

Antradienį posėdžiavusi Druskininkų savivaldybės taryba pritarė 26-iems sprendimų projektams, susijusiems su aktualiais finansų, švietimo, socialiniais, verslo ir kitų sričių klausimais.

Antradienį posėdžiavusi Druskininkų savivaldybės taryba pritarė 26-iems sprendimų projektams, susijusiems su aktualiais finansų, švietimo, socialiniais, verslo ir kitų sričių klausimais/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Posėdyje buvo pristatytas ir patvirtintas patikslintas 2020 metų savivaldybės biudžetas, į jį įtraukiant ministerijų skirtas tikslines dotacijas – 401,5 tūkst. eurų socialinei paramai, sveikatos stiprinimui, švietimui ir kitoms sritims.

Taryboje buvo patvirtinti 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto ataskaitų rinkiniai.

Tarybos nariai pritarė projektui dėl viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, kuris papildytas dar vienu objektu – negyvenamomis patalpomis Gardino g. Minėtam turto sąrašui bus organizuojamas aukcionas.

Druskininkų politikai pritarė UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ planuojamai papildomai investicijai – dujotiekio statybai nuo ESO išdujinimo stotelės iki Druskininkų katilinės. Bus investuotuojama į naujo dujotiekio įrengimą nuo katilinės teritorijoje jau ESO įrengtos gamtinių dujų išdujinimo stotelės iki Druskininkų katilinės.

Įrengus gamtinių dujų išdujinimo stotelę (ESO lėšomis) ir iš jos iki katilinės nutiesus dujotiekį, gamtinių dujų kaina gali mažėti. Numatomas investicijos dydis – 55 tūkst. Eur.

Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Druskininkų savivaldybę dėl apdovanojimo „Auksinės krivūlės riteris“ kandidatūros pateikimo – kandidatas turėtų būti nusipelnęs Lietuvos savivaldai. Tarybos nariams buvo pasiūlyta mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus kandidatūra. Meras Ričardas Malinauskas kalbėjo, jog L. Urmanavičius savivaldai atidavė 20 metų. Jo teigimu, tai geriausia kandidatūra šiam apdovanojimui. Tarybos nariai pritarė  L.Urmanavičiaus kandidatūrai.

Taryba patvirtino sprendimo projektą dėl klasių skaičiaus ugdymo įstaigose 2020-2021 mokslo metais. Atkreiptas dėmesys, kad šiais metais „Saulės“ pagrindinėje mokykloje nebebus formuojamos 9-os klasės, todėl „Ryto“ gimnazijoje bus suformuota daugiau šių klasių komplektų.

Tarybos nariai patvirtino apmokėjimo tvarką už ikimokyklinio ugdymo įstaigų lankymą – mokėjimas bus skirstomas į dvi dalis: pastovioji dalis – 10 Eur per mėnesį bus mokama, neatsižvelgiant į tai, kiek dienų per mėnesį vaikas lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar bendrojo ugdymo mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių, ir mokestį už maitinimą, kuris skaičiuojamas ir mokamas tik už lankytas dienas.

Druskininkui politikai posėdyje priėmė palankius sprendimus verslui. Nuspręsta, jog dėl su COVID-19 susijusiais ribojimais, didinant atstumus tarp lankytojų, bus leista plėsti lauko kavinių teritorijas. Toks leidimas suteiktas iki tol, kol galios valstybinio lygio ekstremali situacija.