Druskininkų savivaldybės pozicija dėl įvykių Baltarusijoje

Druskininkų savivaldybė, palaikydama Lietuvos valstybės poziciją, bendradarbiaudama su LR Užsienio reikalų ministerija ir vertindama pastarųjų savaičių įvykius kaimyninėje Baltarusijoje, reiškia susirūpinimą esama padėtimi.

Esame už taikų, demokratišką dialogą su visuomene, už pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.

Druskininkai iki šiol kartu su kaimyniniu Gardino miestu sėkmingai plėtojo partnerystę ir įgyvendino įvairius projektus – esame suinteresuoti Baltarusijos demokratiniu vystymusi ir suverenitetu bei tikime, kad ateityje galėsime plėtoti bendradarbiavimą, gilinant kultūrinius, ekonominius ir kitus ryšius.