Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, pageidaujančių 2020 metais gauti finansinę paramą iš savivaldybės biudžeto, dėmesiui!

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2021 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“. Priemone siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų, reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą bei kontaktus galima rasti tinklalapio www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje Finansai ir verslas/Parama verslui.

Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei galima pateikti iki šių metų birželio 30 d. 17 val.

Paraiškos su visais Paraiškoje nurodytais dokumentais turi būti pateiktos iki nurodytos datos registruotu laišku, įteikti asmeniškai arba per kurjerį/įgaliotą asmenį Druskininkų Savivaldybės administracijai, adresu Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai arba elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir Paraiškas (doc arba docx formatu), el. paštu info@druskininkai.lt