Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas darbuotojas, dirbsiantis pagal darbo sutartį, – Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

Kviečiame prisijungti prie profesionalios, dinamiškos ir ambicingos Druskininkų savivaldybės administracijos komandos!

Reikalavimai:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; studijų sritis – technologijos mokslai; studijų kryptis – statybos inžinerija.

2. Turėti inžinieriaus statybininko profesinę kvalifikaciją.

Privalumai:

1. Darbo patirtis bendrastatybinių ir/ar specialiųjų statybos darbų srityje.

2. Darbo patirtis rengiant statybos darbų resursų (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) skaičiavimus.

Pagrindinės funkcijos:

1. Rengti pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikti ataskaitas apie sutarčių vykdymą.

2. Organizuoti statinių (statinių, pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų), kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybą leidžiančių dokumentų statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar atnaujinti (modernizuoti) esamą statinį gavimą.

3. Atlikti objektų, statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar atnaujinamų (modernizuojamų) iš Savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, kai statytojo (užsakovo) funkcijas atlieka Druskininkų savivaldybės administracija, statytojo (užsakovo) funkcijas, priimti iš projektuotojų ir tikrinti statybos bei remonto darbų projektinę dokumentaciją.

4. Rengti statybvietės ir darbų perdavimo-priėmimo aktus, medžiagą ir techninę dokumentaciją perdavimui rangovams ir/ar inžinerinių paslaugų teikėjams.

5. Rengti medžiagą ir techninę-sąmatinę dokumentaciją statinių, statinių techninių projektų ekspertizei.

6. Pagal poreikį atstovauti statytojui (užsakovui) statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės administracija, statybos užbaigimo procedūrose.

Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome pateikti iki 2020 m. liepos 22 d. dviem adresatams vienu metu el. p.: juozas.grigas@druskininkai.lt; nijole.p@druskininkai.lt; papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriuje tel. (8 313) 40 112 arba el. p. juozas.grigas@druskininkai.lt

Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.