Jaunimo reikalų tarybos posėdyje pristatytos jaunimo neformalių grupių iniciatyvos

Praėjusį penktadienį Druskininkų savivaldybės administracijoje sušauktame išplėstiniame Druskininkų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje buvo pristatytos Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) įgyvendinamai jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programai pateiktos jaunimo iniciatyvų paraiškos. Posėdyje dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos nariai, Druskininkų JUC darbuotojai ir iniciatyvinių jaunimo grupių atstovai.

Posėdyje buvo pristatytos Druskininkų jaunimo užimtumo centro (JUC) įgyvendinamai jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programai pateiktos jaunimo iniciatyvų paraiškos/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programa yra skirta jaunimo užimtumo ir įsitraukimo į pilietinę veiklą skatinimui bei neformalių jaunimo grupių stiprinimui. Supaprastintas ir patrauklus paraiškų pateikimo procesas suteikia jaunuoliams galimybę ne tik įgyvendinti savo idėjas, bet ir tobulinti projektinio raštingumo, komandinio darbo įgūdžius. Jaunimas gali burtis į iniciatyvines grupes, jiems priimtina forma (tai gali būti vaizdo įrašas, aprašymas, vizualizacijos ar kita medžiaga) pristatyti idėjas, o Jaunimo reikalų taryba teikia rekomendacijas dėl iniciatyvų įgyvendinimo. Idėjos įgyvendinimo procese jaunimui visada yra pasiruošusi pagelbėti Druskininkų jaunimo užimtumo centro komanda, Jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorius ir kiti savivaldybės administracijos specialistai.

Jaunimo reikalų taryba išklausė jaunimo neformalių grupių pristatymus, pateikė daug vertingų patarimų ir rekomendavo Druskininkų JUC finansuoti tris iniciatyvas – kūrybines miniatiūrų dirbtuves, Tarptautinės jaunimo dienos festivalį bei jaunimo e-sporto „CS:GO“ turnyrą.

Kitas neformalių jaunimo grupių paraiškų priėmimo etapas bus vykdomas iki rugsėjo 15 d., tvarkos aprašą ir visą informaciją apie jaunimo neformalių grupių iniciatyvas galima rasti www.juc.lt/iniciatyvos