Druskininkų savivaldybė – viena iš mažiausiai administracijos darbuotojų turinčių savivaldybių

„Vienas svarbiausių administracijos uždavinių yra kokybiškai ir efektyviai teikti administracines bei viešąsias paslaugas savivaldybės gyventojams. Be to, Druskininkai populiarus kurortas, todėl administracija turi daug kitokių įsipareigojimų ir specifinių paslaugų, būdingų kurortui. Savivaldybės administracija nuolat atkreipia dėmesį į didelius darbo krūvius turinčius specialistus – jiems suteikiamas atitinkamas darbo užmokestis. Tai duoda puikų rezultatą – optimalų ir efektyvų darbo resursų paskirstymą“, – sakė V. Jurgelevičienė.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas liepos mėn. atliko kasmetį Lietuvos savivaldybių administracijų tyrimą, kuris parodė, kad, lyginant su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Druskininkų savivaldybės administracijoje dirba dvigubai mažesnis darbuotojų skaičius.

Tyrimo išvadose pažymima, kad savivaldybėse, turinčiose panašų gyventojų skaičių, pareigybių skaičius gali skirtis net du kartus. Tyrime fiksuojamas didžiausias skirtumas ir pateikiamas pavyzdys – Druskininkų ir Visagino  savivaldybių pareigybių skaičių palyginimas. Minėtų savivaldybių pareigybių skaičius skiriasi dvigubai: Druskininkuose – tik 108 darbuotojai, Visagine – net 206 pareigybės administracijoje. Išanalizavus visas panašaus dydžio Lietuvos savivaldybes, akivaizdu, kad Druskininkų savivaldybė dirba efektyviai, darbuotojų skaičius yra vienas mažiausių. (Palyginimui, panašaus dydžio Akmenės rajono savivaldybėje – 138,25; Joniškio savivaldybėje – 196,25; Lazdijų rajono savivaldybėje – 171,75; Varėnos rajono savivaldybėje – 175 užimtų pareigybių).

Tyrimo duomenys rodo, kad Druskininkų savivaldybė yra tarp tų, kuriose vienam darbuotojui tenka aptarnauti daugiausia gyventojų. Vienas darbuotojas mūsų savivaldybėje vidutiniškai aptarnauja net 182 gyventojus. (Palyginimui: 54 mažųjų visos Lietuvos savivaldybių vidurkis – 132 aptarnauti tenkantys gyventojai vienam savivaldybės administracijos darbuotojui, Akmenės rajono savivaldybėje – 142, Joniškio savivaldybėje – 110, Lazdijų rajono savivaldybėje – 111, Varėnos rajono savivaldybėje – 124). 2017 metų apklausos duomenimis, vienas darbuotojas Druskininkų savivaldybėje vidutiniškai aptarnavo 177 gyventojus, Druskininkų savivaldybės administracija pateko tarp savivaldybių, kuriuose pareigybių skaičius mažėjo greičiau, nei gyventojų.

Kalbėdama apie Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrimo rezultatus, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė džiaugėsi, kad kiekvienais metais atliekami tyrimai rodo, kad Druskininkų savivaldybės administracija veikia efektyviai ir pažangiai, atsakingai žiūri į savivaldai deleguotas funkcijas.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas, atlikdamas tyrimą, naudojosi Valstybės tarnybos departamento bei Lietuvos statistikos departamento duomenimis.

Druskininkų savivaldybės informacija