Ar opozicijai nerūpi Druskininkų problemos?

Praėjusį ketvirtadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje politikų akiratyje buvo vienuolika klausimų, posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys. Visus sprendimų projektus Taryba patvirtino, tačiau keistai nuteikė opozicijos atstovų neturėjimas nuomonės druskininkiečiams svarbiais klausimais.

Visus sprendimų projektus Taryba patvirtino, tačiau keistai nuteikė opozicijos atstovų neturėjimas nuomonės druskininkiečiams svarbiais klausimais/Laimučio Genio nuotrauka

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė pristatė Savivaldybės biudžeto korekcijas, pagal kurias siūloma 195 tūkst. eurų padidinti 2019 metų Savivaldybės biudžeto pajamas ir tokia pačia suma planuoti asignavimus.

Didžiausią asignavimų dalį sudaro mokymo lėšos, paskirstytos švietimo įstaigoms, pinigai Savivaldybės prisidėjimui prie įgyvendinamų projektų bei lėšos įstaigų vykdomoms programoms.

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Žilevičius pateikė Tarybos sprendimo projektą, pagal kurį bus koreguojamas Savivaldybės teritorijoje esančio apleisto ir neprižiūrimo turto, priklausančio privatiems ir juridiniams asmenims, sąrašas. Dalis savininkų susitvarkė apleistą turtą, todėl penkis objektus nuspręsta išbraukti iš šio sąrašo. Į sąrašą buvo įtrauktas naujas objektas – V.Kudirkos g. 1 esantis pastatas. Apleistam ir neprižiūrimam turtui taikomas didesnis – 3 proc. turto mokestis.

Bendrovės „Druskininkų vandenys“ direktorius Mindaugas Jaskelevičius supažindino Tarybos narius su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos siūlymu perskaičiuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Savivaldybės taryba patvirtino naują bazinę vandens kainą, kuri išliko viena iš mažiausių Lietuvoje. Išsamiau apie kainų pokyčius – lapkričio 28 d. savaitraštyje „Mano Druskininkai“ (Nr. 232).

Tarybos posėdyje buvo pritarta UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano papildymui 134 tūkst. eurų suma, įtraukiant Savivaldybei svarbius objektus. Tai – statomo Kultūros centro šilumos trasos perkėlimas, projektai Klonio ir Antakalnio gatvėse, kurių įgyvendinimas sumažins nuostolius perdavimo tinkluose ir nepadidins šilumos kainos vartotojams. Kad nedidėtų šilumos kainos, verslas iki 50 proc. gali prisidėti prie šilumos įvadų įrengimo į privačius objektus.

Taip pat pristatyta Druskininkų savivaldybės aplinkos monitoringo 2020-2025 m. programa, pagal kurią bus nuolat tiriama ir vykdoma kurorto aplinkos stebėsena – oro, vandens, triukšmo situacija, o ataskaitos nuolat pristatomos Tarybai.

Tarybos nariams buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriame prašoma perduoti valstybinės žemės sklypus Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise. Tai sudarys palankias sąlygas naujoms investicijoms.

Balsuojant už penkis iš vienuolikos druskininkiečiams aktualių sprendimų projektus, visi trys opozicijos atstovai išreiškė savo tradicinę poziciją – nei pritarė, nei nepritarė sprendimų projektams – susilaikė.

Pritrūko moralinės drąsos?

Meras Ričardas Malinauskas: „Nors kiekvienas Tarybos narys laisvai renkasi, kaip jam balsuoti, tačiau opozicijos balsavimo pozicija „susilaikė“ man yra sunkiai suprantama. Gal tokia pozicija pasirenkama tada, kai politikas neturi jokių argumentų „prieš“, tačiau neturi moralinės drąsos pripažinti, jog sprendimas yra teisingas.

Biudžetas – tema, iš kurios galima daryti politiką. Mūsų opozicija nieko neturi protinga pasiūlyti biudžeto tema, net negali pateikti ir jokių pastabų? Ar jiems druskininkiečių reikalai nerūpi, rūpi tik politikavimas?

Jei verslas išsinuomos sklypus, juose atsiras veikla, bus ir naujų darbo vietų. Savivaldybė, perėmusi sklypus patikėjimo teise, galės skelbti aukcionus, atsiras galimybė pritraukti investicijų. Tai labai naudinga Druskininkams, todėl keistai atrodo, kai politikai, kurie deklaruoja dirbantys Druskininkų labui, susilaiko nuo tokio sprendimo.

Nesuprantu, kodėl pozicija susilaikė, balsuojant ir dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų plano papildymo. Pristatant Taryboje šį klausimą, buvo aiškiai pasakyta, kokios tai investicijos, kodėl jos daromos ir kokią turėsime naudą – atsiras naujų vartotojų, pagerės paslaugų kokybė, o tai druskininkiečiams yra labai svarbu.

Susilaikydami dėl „Druskininkų vandenų“ bendrovės pateiktų pasiūlymų, keičiant vandens kainas, opozicijos atstovai parodė nepagarbą puikiai dirbančiai Savivaldybės įmonei. Vietoj to, kad pasidžiaugtų, jog esame tarp geriausių vandens tiekėjų, tiekiame vieną iš pigiausių ir kokybišką vandenį, jie išsisuka nuo sprendimų. Kodėl ignoruojamas sprendimų priėmimas? Ar opozicijai nerūpi Druskininkų problemos?“.

Druskininkų  savivaldybės informacija