Savanorystė – galimybė išbandyti save

Kasmet gruodžio 5-ąją minima Tarptautinė savanorystės diena, skirta supažindinti visuomenę su savanorių tarnybomis, skatinti žmonių norą įvairiose srityse pasiūlyti savo paslaugas ir savo šalyje, ir užsienyje. Druskininkai – toli pažengę savanorystės skatinimo srityje, todėl verta supažindinti druskininkiečius su šios svarbios veiklos detalėmis.

Druskininkuose ne tik puoselėjama savanorystė bendruomenėje ir renginiuose, bet ir įgyvendinami Lietuvos mastu unikalūs projektai/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Savanoriai – įvairaus amžiaus žmonės

Savanorių veikloje dalyvauja ir jaunimas, ir vyresnio amžiaus žmonės. Pastarieji dažnai į savanorystės veiklą įsitraukia, kad neprarastų per gyvenimą įgytų įgūdžių ir kvalifikacijos arba įgytų naujų žinių. Savanorystė senjorams padeda išgyventi ir įveikti vienatvę, atrasti naujas veiklas, susipažinti su skirtingais žmonėmis, surasti naujų draugų ir bendraminčių.

Jaunimui savanorystė suteikia patirties įvairiose veiklose, bendravimo su darbdaviais ir vyresniais kolegomis, galinčiais išmokyti įvairių kompetencijų. Įgydamas vis naujų įgūdžių, žmogus įgauna daugiau pasitikėjimo savimi, tampa atsparesnis stresinėms situacijoms, o tai neabejotinai nulemia geresnę jo savijautą. Savanorystė – ir galimybė išbandyti save, surasti naujas, įdomias veiklos sritis, naujus darbus. Tai – savotiški mainai, skatinimasis dalintis. Ši veikla kuria pridėtinę vertę ne tik pačiam žmogui, bet ir visai aplinkai, visuomenei

Būti savanoriu – tai ne tik dalinti savo laiką, dėmesį, fizines ir dvasines jėgas kitiems, būti savanoriu – tai įdomios pažintys ir bendrystės džiaugsmas, galimybė atrasti save, susivokti, ką norėtum veikti gyvenime. Tai – ir patirtis, ir nuolatinis tobulėjimas, ir dvasinis malonumas.

Įvairios savanorystės rūšys

Yra kelios savanorystės rūšys. Tai gali būti trumpalaikė veikla, kai savanoris prisideda prie konkrečios veiklos, akcijos ar uždavinio, nereikalaujančio ilgalaikio įsipareigojimo. Ilgalaikei savanorystei asmuo įsitraukia į organizacijos veiklą ir reguliariai dalyvauja joje (pvz., daugiau nei 3 mėn.).

Dar viena savanorystės rūšis – savanoriška tarnyba, kai iš anksto numatytas savanoriškos veiklos atlikimo laikotarpis, aiškiai apibrėžti veiklos tikslai, turinys, užduotys, organizavimo sąlygos, o taip pat ir savanorio teisinės bei socialinės apsaugos aspektai. Savanoriškoje tarnyboje asmuo dirba kiekvieną darbo dieną po kelias valandas, dalyvauja organizacijos vykdomuose pasirengimo savanoriškai veiklai ir saviugdos kursuose, gauna jo savanoriškos veiklos patirtį ir įgytas kompetencijas liudijantį dokumentą.

Savanoriauti gali visi

Savanoriauti Druskininkų savivaldybėje gali visi asmenys nuo 14 m. bet kurioje ne pelno siekiančioje organizacijoje. Taip pat šiuo metu Druskininkų savivaldybėje yra 5 akredituotos savanorius priimančios organizacijos (PO): Jaunimo užimtumo centras, lopšelis-darželis „Žibutė“,  Socialinių paslaugų centras, Turizmo ir verslo informacijos centras, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas, kitos organizacijos laukia, kol bus baigtas akreditacijos procesas. Asociacija „Padėkime vaikams“ šiais metais akredituota, kaip savanorystę organizuojanti organizacija (SVO) – šios organizacijos yra viena iš kertinių Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo dalių.

SVO organizacijoje savanoriauja arba dirba mentorius, organizacija siekia surasti geriausiai savanorio poreikius atitinkančią organizaciją ir užtikrinti kokybišką savanoriškos veiklos įgyvendinimą bei įgytų kompetencijų į(si)vertinimą.

Savanorystė – jaunimui

Nuo kitų metų pradžios Druskininkų savivaldybėje 14-29 metų jaunuoliai galės atlikti Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programą. Bus galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST Pažymėjimą – dokumentą patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val./mėn.) nenutrūkstama tarnyba užtikrina galimybę įgyti 0,25 stojamojo balo. Šiuo metu vyksta papildoma registracija į JST programą. Registracijos anketa https://jst.jrd.lt/newCandidate; daugiau informacijos https://jrd.lt/savanoryste/jst

Druskininkų jaunimo užimtumo centre jaunimas gali prisijungti prie tokių didžiųjų renginių, kaip „Holy Pine“ ar „Naktinis Krepšinis“ savanorių komandų, atlikti trumpalaikę ar ilgalaikę savanorystę, bet ir išbandyti tarptautinės savanorystės galimybes. Druskininkų JUC yra akredituota Europos solidarumo korpuso organizacija – tai Europos Sąjungos programa, kuri suteikia jaunimui (18-30 m.) galimybių savanoriaujant, atliekant praktiką, dirbant, įgyvendinant pačių inicijuotus projektus ir kurti naudą vietos ar visos Europos bendruomenėms.

Dideliam savanorių skaičiui Druskininkuose įtakos turi Valstybės ir Druskininkų savivaldybės administracijos finansuojami socialinės veiklos bei socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai, kurių metu teikiamos paslaugos neįgaliesiems. Projektus vykdo įvairios nevyriausybinės organizacijos, kurios, užsibrėžtiems tikslams pasiekti, pasitelkia savanorius. Daugiau informacijos: https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/img/8

Įgyvendina daug projektų

Savanorystė – tai ir galimybė išbandyti save, surasti naujas, įdomias veiklos sritis, įgyti unikalios patirties/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Violeta Grigorienė, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja: „Druskininkų savivaldybės administracija palaiko savanorystės idėją, skatindama visus dalyvauti įvairiose savanoriškose veiklose. Lietuvoje keičiantis požiūriui į savanorystę ir vis labiau pripažįstant jos įnašą į visuomenės gerovę ir socialinių ryšių stiprinimą, bendruomeniškumu pasižymintys Druskininkai ne tik puoselėja savanorystę bendruomenėje ir renginiuose, bet ir įgyvendina Lietuvos mastu unikalius projektus. Druskininkų savivaldybės finansuojamas Asociacijos „Padėkime vaikams“ įgyvendinamas projektas „Ypatinga draugystė“ yra vienas iš tokių pavyzdžių. Jaunuoliai savanoriai apmokomi ir bendrauja, praleidžia kartu laiką su negalia turinčiais vaikais, kuriems toks socialinis ryšys yra itin vertingas, padeda atsiskleisti gebėjimams, ugdo saviraišką, stiprina pasitikėjimą savimi. Savivaldybėje inicijuotų renginių, organizuotų diskusijų, tokių kaip „Popietė su savanoriais“ ar „Savanoriauk ir auk“, „Savanorystė. Ką ji man duoda?“ metu ryškėja brandus visuomenės požiūris ir didėjantis savanorystės svarbos suvokimas. Sveikindama visus su Tarptautine savanorystės diena, nuoširdžiai dėkoju savanoriams už jų kasdien atliekamus gerus darbus ir kviečiu prisijungti prie savanorystės judėjimo“.

Druskininkų  savivaldybės informacija