Prie Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečio vainiko prisidedame dainomis

Druskininkuose politinių kalinių ir tremtinių choras, kurį įkūrė jo vadovė Antanina Laurenčikienė, gyvuoja nuo pat Nepriklausomybės metų. Iš gausaus choro (dabar jau sumažėjusio, nes daug išėjusių Anapilin) liko branduolys pačių stipriausiųjų. Yra ir jaunesnių choristų, o kai kuriems jau ir daugiau kaip 90 metų. Paruošti tokį chorą labai sudėtinga. Choro atliekamos dainos – įvairios harmonijos: ir paprastesnės, dvibalsės, ir keturbalsės. Sugebame gerame lygyje atlikti net ir labai sudėtingas dainas, todėl dalyvaujame įvairiuose renginiuose.

Druskininkų politinių kalinių ir tremtinių chorą, vadovaujamą A. Laurenčikienės, įvairiuose pasirodymuose lydi sėkmė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Į birželio 16 dieną Šilalėje surengtą XIV-ąją respublikinę politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventę „Leiskit į Tėvynę 2018“ buvo sunku nuvažiuoti – tolima kelionė, ir dar tie karščiai… O nuvažiavę atlikome daugiau nei dešimt dainų! Dalyvavome ir Dainų šventėje, kaip gerai paruoštas choras. Rugpjūčio 4-ąją – ir vėl mūsų išvyka, šį kartą – į Ariogalą. Ten buvo surengtas sąskrydis „Su Lietuva širdy“.

Tad savo koncertais, dainomis mes, kaip ir visa Lietuva, prisidėjome prie visų mūsų Tėvynei nupinto 100-mečio vainiko ne vienu žiedeliu.

Už tai, kad mūsų pasirodymus lydėjo sėkmė, visų choristų vardu dėkojame ir mūsų gerbiamam Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui, kuris pasirūpino, kad patogiu transportu galėtume pasiekti tolimas vietas ir dalyvauti renginiuose. Esame dėkingi ir Druskininkų kultūros centro direktorei Rimutei Viniarskaitei.

Dėkojame už suteiktas patalpas M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovybei, o už skambias dainas, beribį atsidavimą ir kantrybę – choro įkūrėjai ir vadovei Antaninai Laurenčikienei.

 

Druskininkų politinių kalinių ir tremtinių choro vardu, Joana Teresienė