JUC projektai – įvairovių gausa ir naujų galimybių pliūpsnis

Druskininkų jaunimo užimtumo centras (JUC), dirbdamas atviro darbo su jaunimu forma, į JUC atėjusiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, siekia suteikti galimybių saugiai praleisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla. Jei būna poreikis, kompetentingi jaunimo darbuotojai ar psichologai jaunuoliams padeda išspręsti kasdienybėje kylančius klausimus, įveikti iššūkius. JUC inicijuojami bei įgyvendinami projektai padeda jaunimui įsitraukti į skirtingas veiklas, atrasti naujų formų bei spręsti problemas.

Druskininkų JUC centro kolektyvas visada stengiasi suteikti jaunimui galimybių saugiai praleisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla/JUC archyvo nuotrauka

Projektas – laikina veikla, bet ji gali peraugti ir į nuolatinę. Projekto tikslai gali skirtis nuo bendrųjų organizacijos tikslų, o didelių projektų planavimui, įgyvendinimui ir stebėjimui gali būti sukuriamos specialios laikinos organizacinės struktūros – projekto grupė, viena ar kelios darbo grupės.

Per 22 gyvavimo metus JUC įgyvendino daugybę projektų. Jų iniciatoriai buvo ir yra jaunimas, darbuotojai, parenkantys jaunam žmogui įdomias veiklas bei pats centro kolektyvas, kuriam svarbu pagerinti jaunimo gerovę. JUC per metus pateikia apie 10 skirtingų projektų, kurių metu siekia išspręsti tam tikras jauniems žmonėms aktualias problemas ir pasiekti numatytus tikslus.

2019-2020 metais pateikti ir įgyvendinami projektai:

„Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“ – projektas, finansuotas Europos žemės ūkio fondo lėšomis. Šiuo projektu siekėme suaktyvinti kaimo bendruomenių jaunimą, aiškinomės jaunimo savirealizacijos poreikius bei siūlėme jiems įsitraukti į aktyvią bendruomenės veiklą. Projektą rugsėjo pabaigoje pabaigėme konferencija, kurios metu prisiminėme nuveiktas veiklas, įgyvendintus renginius bendruomenėse, padėkojome partneriams bei dalyviams ir visus pakvietėme į neįtikėtinų galimybių šou, kurį mums pristatė iliuzionistas Rokas Bernatonis. Projekto suma – 11 534 eurų.

Projekte numatytus tikslus pasiekėme, bet kiek jis liko naudingas pačiam jaunam žmogui ir bendruomenei, pamatysime ateityje. Po vienos veiklos, įgyvendintos jaunų žmonių kartu su bendruomene, sulaukėme malonių atsiliepimų. „Nors pradžioje nebuvau įsitikinusi, kad renginys sulauks didelio susidomėjimo, tačiau vakaro metu viskas buvo kitaip. Sulaukėme daug Jaskonių ir Neravų bendruomenės narių. Gera buvo ir man, ir atėjusiems. Tikiu, kad ir kitose veiklose noriai dalyvaus ne tik jaunimas, bet ir suaugusieji, taip, kaip buvo šįkart“, – teigė Jaskonių kaimo bendruomenės narė Ugnė.

„Vienybė judant“ – projektas, skirtas pagerinti parkūro ir laisvojo bėgimo sąlygas Druskininkuose ir populiarinti parkūro kultūrą visoje Lietuvoje. Nemokamos treniruotės, pasirodymai, pilnametražis filmas – tai tik dalis to, ką projekto metu planavo nuveikti „DruskininkaiRunners“ komanda. Visus planus šiek tiek sujaukė esama COVID-19 situacija Lietuvoje ir pasaulyje, tačiau projektas tikrai pasisekė. Druskininkuose atsivėrė dar geresnės galimybės užsiimti parkūru. Už projekto lėšas įsigyta saugaus ir gero inventoriaus, kuris padėjo pritraukti naujų jaunuolių ir dar ilgą laiką leis jiems saugiai mokytis parkūro pagrindų. Projekto metu sukurta keletas vaizdo klipų ir vis dar kuriamos video pamokos tiems, kurie negali treniruotis su „DruskininkaiRunners“ komanda gyvai. Organizuota stovykla pradedantiesiems, keliauta po Lietuvoje esančias parkūro aikšteles ir sukurta 6 serijų video apžvalga apie kiekvieną iš jų. Šį projektą galite sekti, naudodami grotažymę #Vienybejudant arba „Facebook“ ir „Youtube“ platformose, suvedę „DruskininkaiRunners“. Projektą finansavo  „Europos solidarumo korpusas“ ir jo įgyvendinimui skirta – 4000 eurų.

„Be streso“ – 2020 m. Druskininkų jaunimo užimtumo centras vykdomas Druskininkų savivaldybės finansuojamas visuomenės sveikatos projektas. Dirbdami su jaunimu, pastebime, kad jaunuoliai kasdien susiduria su vis naujais iššūkiais, kurie kenkia jauno žmogaus psichologinei sveikatai. Todėl, pasitelkdami įvairius metodus, siekiame stiprinti jaunuolių psichologinį atsparumą. Projektas orientuotas į jaunimo psichologinės sveikatos saugojimą ir gerinimą, didinant psichosocialinių paslaugų plėtrą.

Šio projekto metu aktyviai organizuojame tiesiogines ir nuotolines psichologo konsultacijas jauniems žmonėms, kuriomis jie gali naudotis nemokamai. Skyrėme dėmesio ir tėvų švietimui, jiems organizavome jau 3 nuotolines paskaitas, kuriose kalbama apie paauglių emocijas, bausmes ir drausmes, motyvacijos skatinimą. 2020 m. lapkričio 19 d. 18 val. rengiama ketvirtoji paskaita su konsultantu V. Arvasevičiumi apie tėvų ir vaikų tarpusavio santykius. Visa informaciją apie susitikimą rasite socialiniame tinkle „Facebook“, Druskininkų JUC paskyroje. Projekto įgyvendinimui skirta 4500 eurų.

„JUC – namai jaunimo idėjoms“ –vienas iš svarbiausių projektų JUC, nes veiklos skirtos atviro darbo su jaunimu užtikrinimui ir gerinimui. Šis projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto trukmė – 2020-2021 m., finansuojama suma – 32 000 eurų.

Projekto metu, taikant aktyvaus dalyvavimo metodus, siekiame stiprinti jaunuolių psichologinį atsparumą, teikiamos nuoseklios individualios psichologo, jaunimo darbuotojo konsultacijos, komandos formavimo, savęs pažinimo užsiėmimai, jaunimo stovyklos, patyriminės išvykos, stalo teniso, futbolo, biliardo, stalo žaidimų turnyrai. Veiklų metu stipriname jaunuolių psichologinį imunitetą, didiname pasitikėjimą savimi, ugdome gebėjimą kritiškai mąstyti, tobuliname asmenines bei socialines kompetencijas.

„Active youth – active community“ – savanorystės projektas, kurio metu sulauksime 3 savanorių iš kitų Europos šalių. Juo siekiama skatinti savanorišką veiklą, populiarinti ją ir sudaryti galimybes jaunimui tobulinti savo socialines kompetencijas. Projektas finansuojamas Europos solidarumo korpuso, įgyvendinimui skirta 2 6374 eurai.

Tai – vienas labiausiai laukiamų projektų, tačiau dėl pasaulyje paplitusio COVID-19 viruso jo veiklas teko nukelti. Tikimės, kad jau greitai Druskininkų JUC, „Atgimimo“ mokykla ir darželis-lopšelis „Žibutė“ sulauks savanorių iš Sakartvelo, Italijos ir Turkijos.

„Teachersway“ – strateginės partnerystės projektas, kuriame JUC bendradarbiaus su partneriais iš Prancūzijos, Šiaurės Makedonijos, Italijos, Estijos ir Rumunijos. Projekto tikslas yra aktyviai įtraukti mokytojus į savo mokinių ugdymo procesą, rengiant ir vykdant įvairias popamokines veiklas (namų mokymas/namų ugdymas, alternatyvios mokyklos, veikla po pamokų, individualus mokymasis ir panašiai). Projektas finansuojamas Erasmus+ programos.

Bendra projekto suma – 204087 eurai. Druskininkų jaunimo užimtumui skiriamas finansavimas – 23669 eurai.

Projekte keliami uždaviniai: išanalizuoti esamą situaciją ir galimybes popomokinėms veikloms 6 skirtingose šalyse; sukurti pagalbinį įrankį mokytojams, kuris padėtų organizuoti įvairias popomokines veiklas; sukurti mokymosi platformą mokytojams, tėvams, su vaikais ir jaunimu dirbantiems asmenims, kurioje būtų pateikti neformalaus ugdymo metodai; skatinti mokytojų, tėvų ir kitų su vaikais ir jaunimu dirbančių asmenų įsitraukimą į jų mokymosi procesą.

„Bullying from Reality to Virtual and Back – Busteni 2020“ – jaunimo mainai, kurių tema – patyčios virtualioje realybėje. Dalyviai iš Lietuvos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Bulgarijos, Lenkijos, Estijos, Italijos 10 dienų dalijosi savo patirtimi apie patyčias, pasitelkdami neformalaus ugdymo metodus. Projektas finansuotas Erasmus+ programos, JUC dalyvavo, kaip partneris.

Džiaugiamės, kad kasmet JUC pasirašo vis daugiau partnerysčių sutarčių į minėtą panašiems projektams, o jų dalyviai iš Druskininkų turi galimybę keliauti į kitą šalį, susipažinti su naujomis kultūromis ir žmonėmis.

„IV-osios Dzūkų žaidynės“ – unikalus renginys, organizuojamas kas ketverius metus Dzūkijos regiono savivaldybėse. Tikslinė projekto grupė – vaikai ir jaunimas. Šio projekto tikslas – siekti pagerinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, įtraukiant juos į Dzūkų žaidynes. Projekto tikslui įgyvendinti keliami du uždaviniai: skirtingų sporto šakų varžybų organizavimas, sporto bazės inventoriaus atnaujinimas.

2021 metais gegužės mėnesį žaidynės bus organizuojamos Druskininkuose. Renginio metu lauks net 6 skirtingų sporto šakų varžybos: jėgos trikovė, krepšinis, tinklinis, rankinis, futbolas ir valčių lenktynės. Žaidynėse dalyvaus Alytaus ir Druskininkų miestų, Varėnos, Lazdijų, Alytaus ir Trakų rajono savivaldybių atstovai.

Siekiant sudaryti galimybes Druskininkų savivaldybės gyventojams realizuoti save sportinėje veikloje ir didinti supratimą apie fizinio aktyvumo naudą bei siekiant surengti kokybiškas krepšinio varžybas žaidynėse, Druskininkų jaunimo užimtumo centre bus atnaujinta krepšinio aikštelės danga, įsigyti nauji krepšinio stovai. Projektas finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, suma – 37 901 euras.

„Smagi vasara JUC‘e“ ir „JUC VASARA 2020“ – Druskininkų JUC įgyvendinamos Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu programos. JUC jau 9 metus iš eilės organizuoja dienines vasaros stovyklas Druskininkų savivaldybės vaikams ir jaunimui. Vasaros stovyklos labai populiarios dėl vykdomų programų, veiklų, ugdymo metodų įvairovės, saugios aplinkos, sukuriamo puikaus mikroklimato ir tarpusavio bendravimo santykių. Programų įgyvendinimui skirta 12 500 eurų.

Jau įvyko abiejų programų 11 dieninių ir stacionarių vaikų bei jaunimo vasaros stovyklų įvairaus amžiaus vaikams ir skirtingų veiklų grupėms (sportas, kūryba-menai, savęs pažinimo, patyriminės, užsienio kalbų ir kita). Šiose stovyklose dalyvavo 219 dalyviai.

Paskutinė šiais metais stovykla „J&J „Still Alive“ Home dance camp“ keičia savo įgyvendinimo formatą – ji vyks Online platformoje. Visą informaciją apie šią unikalią stovyklą galėsite rasti socialiniame tinkle „Facebook“, Druskininkų JUC paskyroje.

Druskininkų JUC komanda nuolat ieško naujų ir patrauklių veiklų jaunimui, teikia paraiškas įvairiems fondams ir programoms. Kaip jau minėta, per metus pateikiama apie 10 paraiškų skirtingoms veikloms ir fondams, atsižvelgiant į esamą poreikį bei siekiant pagerinti jaunų žmonių gerovę. Gaila, kad ne visos paraiškos praeina vertinamąjį balą ir būna finansuotos.

Šiais metai buvo pateiktos dvi paraiškos jaunimo mainams – InnerMe ir We are all equal. Šių projektų metu kvietėme į Druskininkus atvykti jaunuolius iš kitų Europos ir parnerių šalių, susipažinti su mūsų miestu ir kultūra, nagrinėti svarbias ir aktualias temas.

We are all equal projektą, kurio metu planuojami jaunimo mainai Lietuvoje ir Sakartvele, patobulinome ir laukiame atsakymo dėl finansavimo iš Erasmus+ agentūros.

Taip pat pateikėme paraišką Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai SKATE parko renovavimui, tačiau finansavimo negavome. Matydami, kokio populiarumo parkas sulaukia kiekvieną dieną sezono metu, generuojame idėjas ir ieškome galimybių bei labai tikimės, kad mums pavyks pritraukti lėšų ir atnaujinti mūsų turimą infrastuktūrą.

„Pradėjusi dirbti JUC, susipažinau su daugeliu įvairių fondų ir programų, kurios skiria finansavimą įvairiems projektams. Labiausiai mane sužavėjo Erasmus+ programos veiklos ir projektų kryptys, skatinančios tarpkultūrinį bendradarbiavimą, solidarumą Europos lygmeniu, jaunų žmonių akiračio praplėtimą. Manau, kad mano svajonių projektas būtų susijęs su panašia programa, suteikiančia galimybę keliauti ir pažinti kitų kultūrų žmones. Jauni žmonės turėtų galimybę nuvykti į tolimiausius pasaulio kampelius, susipažinti su įspūdingo grožio šalimis, išgirsti jų istoriją, pamatyti architektūrą, grožėtis gamta, patirti ir paragauti jų kultūros“, – paklausta apie dar neįgyvendintą projektą, kuriam būtų užtikrintas finansavimas, sakė JUC projektų koordinatorė Gerda Zubavičienė.

JUC informacija