Komentaras: Druskininkų miesto ženklą skandalų objektu bandoma paversti prieš rinkimus?

2018 m. rugpjūčio mėnesį atidarytą naująjį Druskininkų miesto ženklą kurorto gyventojai ir svečiai vertina puikiai. Tačiau jis, kaip ir visi kiti miesto patrauklumą didinantys objektai, nepraslydo pro akis ir visur skandalus mėginantiems įžiebti vietiniams liberalams, ir konservatoriams. Savivaldybė vėl buvo apskųsta Prokuratūrai neva dėl per didelių pinigų, skirtų ženklui.

Šis bandymas baigėsi šnipštu – Prokuratūra atsisakė ginti viešąjį interesą. Informaciją patikrinimui perdavė institucijoms pagal kompetenciją – Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) ir Savivaldybės kontrolieriui.

Nors sutartis sėkmingai įvykdyta, VPT ėmėsi darbo ir nutarė patikrinti visą vykdytą pirkimą, praėjus beveik metams po sutarties sudarymo. VPT specialistų, tikrinusių Druskininkų miesto ženklo konkursą, nuomone, jo dokumentuose rangovams buvo kelti aukštesni kvalifikaciniai reikalavimai, o sutartis paviešinta keliomis dienomis vėliau.

Savivaldybės teisininkai atkreipė dėmesį, kad konkurso eiga – pradedant pirkimo procedūromis ir baigiant sutartimi su rangovu – yra vieša, pirkimo procedūros vykdytos, laikantis Įstatyme numatytų principų. Sutartis sėkmingai įvykdyta, darbai atlikti laiku, tad VPT išvada jiems kelia rimtų abejonių, o Administracija artimiausiu metu kreipsis į teismą.

Teisininkai informavo, kad Druskininkų savivaldybės administracija ir VPT tam tikrais klausimais yra turėjusi skirtingą nuomonę, pavyzdžiui, dėl VPT rekomendacijos nutraukti teisinių paslaugų sutartį. Savivaldybės administracija laimėjo teismą – teisinių paslaugų sutartis teisėtai sudaryta pagal įstatymą.

Tuo tarpu druskininkiečiai svarsto, kad Druskininkų miesto ženklą skandalų objektu bandoma paversti prieš savivaldos ir tiesioginius merų rinkimus.

„Mano Druskininkai“ redakcija Savivaldybės vadovų, specialistų ir pačių Viešųjų pirkimų tarnybos atstovų paklausė, kaip jie vertina Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamas išvadas.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė: „Noriu pasidžiaugti, kad naujasis Druskininkų ženklas tikrai puikus, sulaukėme daug gerų vertinimų. Kalbant apie ženklo kainą, tai – konkurso rezultatas, tokia yra rinkos kaina. Tikrai norėčiau, kad kainuotų pigiau, bet tokie nepaprasti dalykai yra brangūs: reikėjo parengti techninį projektą, kurį patikrino atestuoti ekspertai, ženklo gamyboje panaudotas nerūdijantis plienas, kuris yra ilgaamžis, taip pat įdiegtas vokiečių gamybos besisukantis mechanizmas. Viskam buvo keliami aukštesni reikalavimai, nes ženklas įrengtas žiede, kuris yra magistraliniame kelyje. Tai lėmė poreikį statyti didesnius ir tvirtesnius ženklo pamatus. Savivaldybės kontrolierius, Prokuratūros nurodymu, patikrino visus mūsų dokumentus – priekaištų dėl biudžeto lėšų panaudojimo jis neturėjo.“

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Edita Davičikaitė: „Savivaldybės administracija visus konkursus, taip pat ir šį, vykdė, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, ir siekė, kad Druskininkų miesto ženklo pirkimo procedūros būtų tikslios bei skaidrios.

Kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti, atsižvelgiant į objekto sudėtingumą. Jį statant ir eksploatuojant, labai svarbus yra saugumas, be to, tai didžiulis, besisukantis objektas viduryje sankryžos, todėl buvo siekiama parinkti maksimaliai kompetentingą rangovą.

Konkursas buvo viešas, visi norintys dalyvauti konkurse susipažino su dokumentais – pastabų ir klausimų nebuvo gauta, vadinasi, sąlygos visiems buvo aiškios.

Ir nors sutartis ir pasiūlymas buvo paviešinti keliomis dienomis vėliau, nei numato Įstatymas, esminis Įstatymo reikalavimas – informuoti visuomenę apie konkurso eigą ir rezultatus – buvo įvykdytas.

Ir dėl to, kad tai buvo padaryta šiek tiek vėliau, nenukentėjo viešasis interesas, juo labiau – nebuvo pažeistas skaidrumo principas. Visi suinteresuoti asmenys turėjo galimybę susipažinti su visa privaloma informacija.

Kiekviename darbe pasitaiko netikslumų, tam tikrų situacijų skirtingo vertinimo, tačiau neabejoju, kad Savivaldybės specialistai savo darbą atlieka atsakingai ir sąžiningai.“

Klausimą, ar dėl to, kad sutartis bei pasiūlymas buvo paviešinti keliomis dienomis vėliau nei numato Įstatymas, nukentėjo viešasis interesas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė pakomentavo: „Tarnyba pastebi, kad 15 dienų terminas, per kurį Perkančioji organizacija privalėjo paskelbti sudarytą sutartį, skaičiuojamas nuo 2018 m. sausio 23 d., t.y. sutartį paviešinti ji privalėjo iki 2018 m. vasario 7 d. Tarnybos nuomone, pavėluotas pasiūlymo ir sutarties paviešinimas lemia esminio viešųjų pirkimų principo – skaidrumo principo pažeidimą, todėl bet koks pavėluotas viešinimas užkerta kelią tinkamam šios prievolės įgyvendinimui.“

Tačiau Druskininkų savivaldybės teisininkai įsitikinę, kad, atsižvelgiant į tai, kad Sutartis ir pasiūlymas buvo paviešinti, esminė įstatymo prievolė buvo įvykdyta.

VPT vadovės taip pat paklausėme, kodėl jos vadovaujama tarnyba mano, kad Druskininkų savivaldybė kėlė per aukštus kvalifikacinius reikalavimus statybininkams, laikytina pažeidimu? Ar tikrai tokiam sudėtingam statiniui, stovinčiam magistralinio kelio sankryžos žiede, neturėtų būti keliami didesni reikalavimai dėl statybininkų kvalifikacijos? D. Vilytė atsakė, kad, tarnybos manymu, Pirkimo sąlygų nuostatose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai neproporcingi Pirkimo objektui ir su juo nesusiję, dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją.

VPT teigia, kad Statinys pagal Statybos įstatymą yra priskirtinas nesudėtingų statinių kategorijai, bet kodėl neatsižvelgiama į tai, kad šis ženklas yra sudėtingas statinys jau vien dėl to, jog jis statomas magistralinio kelio žiedinėje sankryžoje?

Paklausta, kas turėtų prisiimti atsakomybę, jei nekvalifikuotiems rangovams pastačius tokio sudėtingumo statinį įvyktų nelaimingas atsitikimas, jos vadovaujamos tarnybos tarp tų, kurie galėtų prisiimti tokią atsakomybę, D. Vilytė nepaminėjo: „Kvalifikacija keliama atsižvelgiant į pirkimo objektą, už statinio kokybę atsakingas rangovas ir techninę priežiūrą vykdantis asmuo ar bendrovė. Statinio kokybę galima užtikrinti ir kitomis priemonėmis (pavyzdžiui atliekant papildomą ekspertizę).“

Kaip galima suprasti iš VPT vadovės atsakymų, VPT siūlo neatsižvelgti į objekto sudėtingumą. O jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas dėl parinkto rangovo nekompetencijos, panašu, kad atsakytų vis dėlto Savivaldybė? Tai kodėl VPT išvadose priekaištaujama, kad ji kelia „aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus“ rangovams?

„Mano Druskininkai“ informacija