Įrenginėjamas Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centras

Įgyvendinant projektą Nr. ENI-LLB-1-241 „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“, Sveikatos g. 30 patalpose įrenginėjamas Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centras, skirtas asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Projekto įgyvendinimo metu Druskininkuose atliktas patalpų Sveikatos g. 30 remontas, įsigyjama reikalinga įranga. Čia įrengta daugiafunkcinė salė, kurioje vyks dienos centro lankytojų grupinės veiklos ir fizinio aktyvumo užsiėmimai, įkurtos poilsiui ir bendravimui skirtos erdvės, mini virtuvėlė, darbuotojų kabinetas, pagalbinės ir WC patalpos, pritaikytos asmenims su negalia. Šalia pastato, lauke įrenginėjama poilsio, stalo žaidimų ir treniruoklių bei sūpynių neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims aikštelė.

Projektas skirtas socialinės priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimui, mažinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei pagerinant socialinės priežiūros paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimoms.

Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis. Planuojama bendra projekto vertė – 313 257,69 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos lėšos – 281 931,92 Eur; partnerių lėšos – 31 325,77 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-25 – 2021-04-24

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Druskininkų savivaldybė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.