Dėl V. Semeškos skundų – VRK išlaidos iš mokesčių mokėtojų kišenės

Iš rinkimams ir referendumui skirtų pinigų Vyriausioji rinkimų komisija sumokės savaitraštį „Mano Druskininkai“ leidžiančiai redakcijai. Už tokias išlaidas mokesčių mokėtojai gali „dėkoti“ konservatoriui Viliui Semeškai.

Pagal gruodžio pradžioje priimtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą Vyriausioji rinkimų komisija privalo sumokėti savaitraštį „Mano Druskininkai“ leidžiančiai įstaigai „Kantri medija“ 1079,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Toje pačioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vakar išnagrinėjo ir klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Iš VRK VšĮ „Kantri medija“ priteista 508,2 Eur.

Kai norėjo į Seimą

Po kone trejų metų bylinėjimosi savaitraštį „Mano Druskininkai“ leidžiančios viešosios įstaigos „Kantri medija“ bylinėjimosi su Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK) dėl konservatoriaus, buvusio Druskininkų savivaldybės tarybos nario, o dabar VRK nario V. Semeškos skundų, paaiškėjo, kad redakcija teisi, o jo keltas reikalavimas išspausdinti atsakomąją nuomonę yra nepagrįstas.

Kaip į šią istoriją įsijungė VRK ir kokiu būdu V. Semeška byloje tapo trečiuoju suinteresuotu asmeniu?

Tuo metu į LR Seimą kandidatavusio V. Semeškos nepasitenkinimas prasidėjo, kai leidinyje „Mano Druskininkai“ 2016 m. rugsėjo 22 d. buvo išspausdintos publikacijos: interviu su Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku „Klausimas savivaldybės merui Ričardui Malinauskui“, miesto gyventojų nuomonės apie artėjančius rinkimus į LR Seimą – „Ką rinksime į LR Seimą? Už ką žada balsuoti druskininkiečiai?“ bei miesto gyventojos Elenos Naujokaitienės nuomonė „Kas meluoja ir klaidina Druskininkų bendruomenę?“

Jau kitą dieną po to, kai šios publikacijos buvo išspausdintos savaitraštyje „Mano Druskininkai“ (Nr. 71) V. Semeška, tuo metu kandidatavęs į LR Seimą, raštu pareikalavo redakcijos paskelbti jo „atsakomąją nuomonę“, motyvuodamas tuo, jog visose šiose publikacijose esą buvo paskelbta jį kompromituojanti medžiaga. Redakcija tai padaryti atsisakė, nes visose trijose publikacijose buvo pateikiama skirtingų žmonių nuomonė, o ne žinia. Ir nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo taikyti Seimo rinkimų įstatymo nuostatas. V. Semeška nedelsdamas kreipėsi į VRK, prašydamas taikyti minėtas nuostatas, tačiau ir VRK jo prašymo „dėl atsakomosios nuomonės paskelbimo“ netenkino; bet pažymėjo, jog, šiam pateikus „atsakomąją nuomonę“, parengtą pagal įstatymo reikalavimus, klausimas gali būti svarstomas iš naujo.

Taisė greitai

Gavęs tokį VRK išaiškinimą, V. Semeška jau tą pačią dieną pateikė pataisytą „atsakomąją nuomonę“.

Tačiau tuometė VRK pirmininko pavaduotoja Laura Matjošaitytė surašė Pažymą Nr. 3-82(1.2), kurioje konstatuota, kad minėtose „Mano Druskininkai“ publikacijose yra pateikta nuomonė (ne žinia), kuri negali būti pripažinta kompromituojančia medžiaga ir nesuteikia teisės reikalauti paskelbti atsakomąją nuomonę. Šioje Pažymoje ir vėl siūlė kandidato į Seimo narius V. Semeškos reikalavimo dėl atsakomosios nuomonės paskelbimo netenkinti. Tačiau V. Semeška neatlyžo: po keleto dienų jis iš VRK savo prašymą dėl „atsakomosios nuomonės“ į dvi publikacijas paskelbimo atsiėmė, pateikdamas naują prašymą dėl „atsakomosios nuomonės“ paskelbimo. Tąkart – prašydamas paskelbti atsakomąją nuomonę jau tik dėl vienos publikacijos („Klausimas Druskininkų savivaldybės merui Ričardui Malinauskui?“) teiginio: „…semeškos, kurie teisti už finansines machinacijas“, nurodydamas atsakomąją nuomonę: „Noriu patikslinti, kad nebuvau teistas už jokius ekonominius ir kitus nusikaltimus“. Po šio V. Semeškos reikalavimo VRK, kuri anksčiau, savo Pažymoje, buvo pripažinusi, kad to daryti nėra teisinio pagrindo ir šios Pažymoje išdėstytos argumentacijos nepakeitė – vis dėlto nusprendė, kad savaitraštis „Mano Druskininkai“ turėjo paskelbti kandidato į Seimo narius V. Semeškos atsakomąją nuomonę bei paskelbti ją per Lietuvos VRK nacionalinį radiją ar televiziją.

Sprendimas – neskundžiamas

Nagrinėdamas situaciją, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, panaikinęs pirmosios instancijos – Vilniaus apygardos administracinio teismo – sprendimą, priėmė naują, neskundžiamą. Jame nurodoma, kad dar 2016-ųjų spalį priimtas VRK sprendimas „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Viliaus Semeškos atsakomosios nuomonės paskelbimo“, naikinamas.

Tad dabar dėl tuomečio kandidato į LR Seimą konservatoriaus V. Semeškos nepagrįstai kelto reikalavimo VRK turi prievolę padengti bylinėjimosi išlaidas, kurios bus sumokėtos iš rinkimų ir referendumų organizavimui skirtų lėšų. Tai patvirtinta ir vasario 7 d. vykusiame VRK posėdyje, kuriam pirmininkavo L. Matjošaitytė.

Ar yra „apimtis“?

Iš įvairių V. Semeškos pasisakymų viešoje erdvėje gali susidaryti įspūdis, kad viešąjį interesą jis laiko visuomenei svarbia vertybe. „Kaip Jūs manote, ar apsaugojote viešąjį interesą, ir kokiu būdu (priemonėmis), jei mokesčių mokėtojų pinigais dabar turi būti apmokėtos išlaidos, kurias lėmė ir Jūsų paties veiksmai?“ – rengdami šią publikaciją, raštu paklausėme V. Semešką. Atsakymo į šį klausimą teko kreiptis dukart. Mat iš pirmojo atsakymo susidarė įspūdis, jog politikas galimai nieko neprisimena. Net ir to, kad byloje buvo trečiuoju suinteresuotu asmeniu, dėl kurio skundo, reikalavimų visas procesas ir prasidėjo: „Byloje tarp VRK ir VŠĮ „Kantri medija“ nebuvau nei ieškovu, nei atsakovu. Todėl yra nesąžininga ir neteisėta mane asmeniškai kažkuo kaltinti. Už praeitos kadencijos VRK sprendimus niekaip negaliu prisiimti jokios atsakomybės. V. Semeška“, – atskriejo V. Semeškos atsakymas su jau įprastu jam įžanginiu įspėjimu redakcijai: komentarą spausdinti „pilna apimtimi, neiškraipant“ (kalba netaisyta, – red. past.). „Ar nėra taip, kad, jei nebūtų minėtų Jūsų skundų, nebūtų dabar ir VRK prievolės padengti bylinėjimosi išlaidas, kurios turi būti sumokėtos iš rinkimų ir referendumų organizavimui skirtų lėšų?“, – siekdami aiškumo, raštu paklausėme V. Semešką dar kartą, pakartodami ir klausimą apie viešąjį interesą. „Mano prašymą dėl leidinyje „Mano Druskininkai“ paskelbtos kompromituojančios medžiagos 2016 m. pripažino pagrįstu praeitos kadencijos VRK, o paneigimą, vadovaujantis VRK sprendimu, paskelbė Lietuvos radijas, – atsakė redakcijai V. Semeška. – Praeitos kadencijos VRK sprendimo teisėtumą vertino teismas, jei VRK sprendimas buvo netinkamai įformintas ir/ar nepakankamai pagrįstas, atsakomybė tenka praeitos kadencijos komisijai, priėmusiai tokį sprendimą.“

Atsakymus, kurie yra pateikti „pilna apimtimi“, taip ir publikuojame. Tačiau ar jie sudaro įspūdį, jog yra atsakyta „į temą“?..

Parengė savaitraščio „Mano Druskininkai“ redakcija