Vicemeras Simonas Kazakevičius: „Investicijos į švietimą auga kasmet, mūsų tikslas – ir bendri pasiekimai, ir individuali kiekvieno mokinio pažanga“

Druskininkų savivaldybės mokyklos pasitinka naujus mokslo metus: baigti kai kurių klasių remontai ir kiti pasiruošimo darbai, įrengtos papildomos klasės, šiais metais švietimo įstaigų duris pravers daugiau vaikų, nei pernai. Tai rodo geras tendencijas, kad Druskininkuose kuriasi vis daugiau šeimų. Mūsų mokyklos intensyviai ruošiasi įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, aktyviai planuojamos regioninių lėšų investicijos – tai leis mokykloms organizuoti šiuolaikišką ugdymo procesą, auginti mokyklų vadovų bei mokytojų profesinę kvalifikaciją.

Simonas Kazakevičius, vicemeras

Apie mokslo metų naujoves ir svarbių projektų įgyvendinimą naujųjų mokslo metų išvakarėse pakalbinome švietimo sritį kuruojantį Druskininkų savivaldybės vicemerą Simoną Kazakevičių.

– Druskininkų savivaldybės mokyklų laukia nemažos investicijos ir kartu – pokyčiai. Papasakokite plačiau apie Tūkstantmečio mokyklų programos startą ir jos naudą Druskininkams.

– Druskininkai vieni iš pirmųjų Lietuvoje „įšoko“ į šios programos traukinį ir jau esame suplanavę investicijas, kurios sieks beveik 2 mln. Eur.

Projekto kriterijus atitiko ir jame dalyvauja trys mūsų mokyklos, kuriose numatoma įrengti ir modernizuoti pasirinktos srities STEAM laboratorijas (centrus), bibliotekas ir skaityklas, valgyklas, mokytojų kambarius / darbo vietas.

„Ryto“ gimnazijoje iš šio projekto lėšų bus įrengtos trys laboratorijos – gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų, „Saulės“ mokykloje bus įrengtos dailės, muzikos, fotografavimo / filmavimo studija, „Atgimimo“ mokykloje planuojame įrengti robotikos ir IT centrą. Noriu pabrėžti, kad sukurta modernia baze šiose mokyklose galės naudotis kiekvienas mūsų savivaldybės mokinys, nepriklausomai nuo to, kurią mokyklą lanko. Taip pat lėšos bus skiriamos mokytojų kompetencijų tobulinimui, geresniam ir inovatyvesniam ugdymo proceso organizavimui, darbo sąlygų gerinimui.

Dėl jau pradėtų šio projekto infrastruktūrinių darbų, nuo rugsėjo laikinai perkeliame „Atgimimo“ mokyklos keturias ketvirtokų klases į Švietimo centro patalpas.

– Kaip bus panaudotos regioninės lėšos?

– Didžioji dalis iš Regioninių projektų gautų pinigų – 2,4 mln. Eur – bus skirti „Atgimimo“ mokyklos infrastruktūros atnaujinimui – jau pradėtas rengti techninis projektas. Kadangi didėja mokinių skaičius, norime perplanuoti nepatogias, nefunkcionalias „Atgimimo“ vidaus ir lauko erdves, išplėsti jas, įrengiant naujus mokyklos korpusus, kuriuose atsiras vietos ne tik naujoms klasėms, bet ir popamokinio užimtumo veikloms.

Likusios regioninės lėšos – 0,6 mln. Eur – bus skirtos ikimokyklinio ugdymo vietų plėtrai Druskininkų savivaldybėje.

Artėjant rugsėjo 1-jai, Druskininkų savivaldybės vicemeras S. Kazakevičius ir Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja J. Naruckienė apsilankė „Saulės“ ir „Atgimimo“ mokyklose bei Švietimo centre ir aptarė pasiruošimą naujiems mokslo metams, atliktus darbus ir planuojamus projektus / Edgaro Tamkevičiaus nuotrauka

– O kaip naujiems mokslo metams pasiruošę mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigos?

– Džiaugiuosi, kad Druskininkuose nesusiduriame su vietų problema, laukiančių eilių nėra nė viename iš keturių darželių. Tačiau vaikų daugėja – tai ir džiugina, ir įpareigoja užtikrinti, kad visi norintieji vesti savo atžalas į Druskininkų darželius, galėtų tai padaryti.

Esame suplanavę nemažas biudžeto investicijas į darželių vidaus ir išorės erdves. Taip pat norime pagerinti ne tik vaikų priežiūrą darželiuose, bet ir jų ugdymo procesą.

– Lietuvoje vis garsiau kalbama apie mokytojų trūkumą. Teigiama, kad Lietuvoje trūksta beveik pusės tūkstančio pedagogų. Ar aktuali Druskininkuose mokytojų stygiaus problema?

– Didelio mokytojų stygiaus Druskininkų savivaldybėje šiuo metu nėra. Tiesa, žvelgdami į priekį, matome, kad ateityje gali kilti problemų, nes daug pedagogų išeina į pensiją. Todėl jau dabar sprendžiame uždavinį, kaip pritraukti naujų pedagogų į mūsų savivaldybės švietimo įstaigas.

Turime parengę studentų rėmimo programą – savivaldybė iki 3 tūkst. Eur kompensuoja apmokėjimą už studijas, o jei studijos yra nemokamos, tuomet skiriama stipendija. Tarp Druskininkams reikalingų profesijų – ir būsimieji pedagogai.

Jau keletą metų esamus ir būsimus švietimo įstaigų vadovus kviečiame studijuoti ISM vadybos ir ekonomikos universitete „Švietimo lyderystės“ programoje. 2023 m. keturi asmenys užbaigė minėtą programą, šiuo metu yra keturi besimokantys studentai, o dar keturi ruošiasi pradėti studijas nuo šių metų.

Veikia transporto išlaidų kompensavimo programa, taip pat diskutuojame ir sverstome galimybes teikti Tarybai apgyvendinimo išlaidų kompensavimo sistemą.

Praėjusių mokslo metų pabaigoje Druskininkų savivaldybė apdovanojo jaunuosius sportininkus už pasiekimus – mokiniams tai suteikė ir džiaugsmo, ir papildomos motyvacijos toliau siekti rezultatų / Edgaro Tamkevičiaus nuotrauka

– Kokie šių mokslo metų iššūkiai, kryptys ir gairės?

– Lietuvos švietimo sistema jau kurį laiką susiduria su dideliais iššūkiais – tai neaplenkia ir mūsų savivaldybės. Galime peikti centrinę valdžią, kad nesulaukiame greitų ir reikalingų sprendimų dėl švietimo srities tobulinimo, tačiau mes stengiamės išspręsti kylančius iššūkius ir siekti kokybės vietiniu, savivaldybės lygiu. Vienas iš šių metų mūsų tikslų – sustiprinti ir praplėsti Švietimo centro veiklą. Viena svarbiausių centro funkcijų – vienyti visas mūsų švietimo įstaigas ir aktyviai spręsti kompleksines problemas: kelti mokytojų kvalifikaciją, organizuoti seminarus, kursus, atliepti mokinių poreikius. Šiuo metu ieškome lyderio, vadovo, kuris norėtų ir galėtų įgyvendinti taip reikalingus pokyčius.

Nuo šių metų „Atgimimo“ ir „Saulės“ mokyklos dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtame „Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose“ projekte, kurio tikslas – atliepti skirtingus besimokančiųjų poreikius sudarant sąlygas siekti kuo geresnės asmeninės pažangos. Klasėse bus ne po vieną, bet po keletą pedagogų, todėl bus skiriamas didesnis dėmesys kiekvienam vaikui.

Nuo šių mokslo metų pradžios bendrojo ugdymo mokyklose 1, 3, 5, 7, 9, 11 klasėse ir 8 klasėje fizikos ir chemijos mokomųjų dalykų pradedama mokyti pagal atnaujintas ugdymo programas. Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai jau šių metų pavasarį pasirengė ilgalaikių planų formas, kurias patvirtino mokyklų direktoriai. Prieš atostogas mokytojai susipažino su atnaujintomis ugdymo programomis ir parengė ilgalaikius ugdymo planus. Vadovaujantis UTA, ugdymo programose numatyta 70 proc. privalomojo ugdymo turinio ir 30 proc. mokytojo laisvai pasirenkamo ugdymo turinio, kuris gali būti skirtas naujoms temoms, numatytų temų gilinimui ir šiemet programų skirtumams likviduoti.

Taip pat yra priimtas sprendimas, kad visose mūsų mokyklose atsisakome maitinimo tiekėjų paslaugų ir pereiname prie savarankiško maitinimo tam, kad vaikams būtų užtikrintas sveikesnis, kokybiškesnis, jų poreikius atitinkantis maitinimas. Viečiūnų progimnazijoje tai daroma jau dabar, tokia praktika pasiteisino.

„Atgimimo“, „Ryto“ ir Leipalingio mokyklos prie savarankiško maitinimo pereis nuo 2024 m. sausio, o „Saulės“ mokykla, kai baigsis sutartis su esamu paslaugų tiekėju.

Artėjant rugsėjui, Druskininkuose kasmet rengiamas Savivaldybės vadovų, administracijos atstovų ir švietimo įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų pasitarimas-konferencija, kurios metu pasidalinama įžvalgomis ir gerąja ugdymo patirtimi, aptariamos švietimo aktualijos, pasirengimas naujiems mokslo metams / Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Praėjusiais mokslo metais visoje Lietuvoje pasitaikė daug atvejų, kai mokiniai apsinuodijo psichotropinėmis medžiagomis. Ar šiuo klausimu mūsų savivaldybėje imamasi saugumo priemonių?

– Norime, kad mūsų švietimo įstaigos būtų saugios vaikams, kad tėvai, išleidę vaikus į mokyklas, būtų ramūs dėl jų saugumo. Todėl didesnį dėmesį skiriame tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai, bendradarbiaujame su policija. Jau buvo surengti policijos reidai į mokyklas pavasarį, neplaninių reidų mokyklose bus ir šiais mokslo metais.

Taip pat skaičiuojame poreikį ir sąmatas dėl kamerų mokyklų viduje įrengimo, šiais mokslo metais planuojame jas įrengti.

Planuojame organizuoti ir paskaitas mokinimas, mokytojams bei tėvams apie narkotinių medžiagų, rūkymo, vadinamojo „veipinimo“ daromą žalą.

– Šiemet už gerus pasiekimus buvo paskatintas Sporto centro jaunimas, pasiekęs gerų rezultatų. Ar bus skatinami ir kitų sričių talentingiausieji vaikai, stebinantys puikiais rezultatais?

– Mokslo metų pabaigoje apdovanojome sportininkus ir matome, kiek džiaugsmo ir papildomos motyvacijos toliau siekti rezultatų tai suteikė vaikams.

Todėl dabar rengiame premijavimo, skatinimo už pasiektus ypatingai aukštus rezultatus tvarką, su konkrečiais kriterijais ne tik už sporto pergales, bet ir už pasiekimus mokslo ir menų srityse.

– Esate dviejų moksleivių tėtis. Ar patiriate iššūkių, leisdamas vaikus į mokyklą?

– Sūnus Gabrielius mokysis 10-oje „Ryto“ gimnazijos klasėje, o dukra Gabija lankys „Saulės“ mokyklos 6-ą klasę. Kaip ir daugelis tėvų, susiduriame su turbūt visiems gerai žinomomis problemomis: nenoru skaityti knygų, per mažu dėmesiu pamokų ruošai, išsiblaškymu ir kita. Neverčiame vaikų siekti aukščiausių rezultatų, neskatiname susikoncentruoti vien į pažymius. Kur kas svarbiau yra suprasti medžiagą, kad informacija galvoje išliktų ilgai, o ne būtų „iškalta“ ir po mėnesio pamiršta. Nuo mažens patys daug padedame vaikams, kartu mokomės, analizuojame literatūrą, skatiname vaikų smalsumą. Didelių iššūkių dėl mokslų tikrai neturime, vaikai gabūs, mokosi gerai.

Parengė Laimutis Genys