Svarbi informacija tiems, kas nori mokytis „Ryto“ gimnazijoje

Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius primena, kad prašymai mokytis Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. priimami Druskininkų „Ryto“ gimnazijos raštinėje iki liepos 10 d.

Į gimnaziją tėvai (globėjai, rūpintojai) iki 2019 m. liepos 10 d. turi pristatyti:

1. Prašymą mokytis gimnazijoje (prašymo formą rasite mokyklos interneto svetainėje www.rytogimnazija.lt tėvams skirtoje skiltyje „Prašymai mokytis gimnazijoje“);

2. Gimimo liudijimo kopiją (ar kito, asmens tapatybę patvirtinančio, dokumento  kopiją);

3. Dokumentinę vaiko nuotrauką, atitinkančią jo dabartinį amžių;

4. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą.

Druskininkų  savivaldybės informacija