Įgyvendinami Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Paslaugos akliesiems ir silpnaregiams

Įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektą „2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas regos neįgaliesiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje“, Lietuvos Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Druskininkų filialo asmeninė asistentė Lilija Sereikienė (tel. 8 672 51118) teikia paslaugas akliesiems ir silpnaregiams. Regos neįgalieji yra pavežami ir palydimi į gydymo, reabilitacines ir valstybines įstaigas, miesto renginius, kartu padedant spręsti iškilusias problemas. Taip pat regos neįgaliajam yra suteikiama informacija jam prieinama forma – regos negalią turintiems asmenims pritaikytu telefonu bei kitomis garsinėmis informacinėmis technologijomis. Regos neįgalieji supažindinami su kompensacinės technikos panaudojimo galimybėmis, užpildomi reikiami dokumentai, atliekamas dokumentų kopijavimas, skenavimas, jų išsiuntimas ir kita.

Neįgaliųjų klubo ERZON dalyviai nuolat renkasi Socialinių paslaugų centre ir kartu su veiklų koordinatore A. Vilūniene kuria nuostabiai gražius dirbinius/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Šeimos paramos centro paslaugos neįgaliesiems

Įgyvendindamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektą „Individualios pagalbos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems teikimas Druskininkuose“, Druskininkų šeimos paramos centras vykdo 2 projektines veiklas: individuali pagalba neįgaliajam ir neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Neįgaliųjų klubo ERZON dalyviai nuolat renkasi Socialinių paslaugų centre ir kartu su veiklų koordinatore Aurelija Vilūniene kuria nuostabiai gražius dirbinius. Individualios pagalbos namuose paslaugas neįgaliesiems teikianti darbuotoja padeda jiems spręsti kasdienes problemas, padeda apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, pažinti ir valdyti ligą.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Šeimos paramos centrą (Veisiejų g. 17, Druskininkuose) arba telefonu 8 672 51118 (pirmininkė Lilija Sereikienė)

Projektai finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšomis

Druskininkų  savivaldybės informacija