Susitikime su būsimų priešmokyklinukų tėveliais aptartos ugdymo programos

Balandžio 25 d. organizuotame susitikime su būsimų priešmokyklinukų tėveliais visos mokyklos pristatė vykdomas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, atsakė į rūpimus klausimus.

Susitikime su būsimų priešmokyklinukų tėveliais visos mokyklos pristatė vykdomas priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, atsakė į rūpimus klausimus/Druskininkų savivaldybės nuotrauka

Susitikimo metu Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown informavo, kad, siekiant sureguliuoti mokinių srautus, kovo mėnesį Savivaldybės taryba patvirtino 2019-2020 m. planuojamą klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių bei mokinių skaičių jose.

Nuo ateinančių metų rugsėjo planuojama suformuoti po 4 grupes Druskininkų „Atgimimo“ ir „Saulės“ mokyklose, po 1 klasę – Viečiūnų ir Leipalingio progimnazijose, numatant jose ugdomų mokinių skaičių – po 20 mokinių klasėje.

Dėl didėjančio ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus neplanuojama priešmokyklinio ugdymo grupė lopšelyje-darželyje „Žibutė“, vietoj jos numatoma atidaryti naują grupę specialiųjų poreikių vaikams „Saulės“ mokykloje, taip sukuriant jiems palankesnę mokymosi aplinką, užtikrinant geresnį poreikių tenkinimą.

Susitikimo metu pažymėta, kad, vadovaujantis šiuolaikinio ugdymo principais, visame pasaulyje siekiama sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui lankyti arčiausiai namų esančią mokyklą. Visų mokyklų komandos, pristatę savo veiklas, įgyvendinamus projektus bei neformalų ugdymą, nuoširdžiai kvietė tėvelius rinktis mokyklą, kuri yra jiems priskirta pagal gyvenamąją vietą.

Primename, kad prašymai nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei priešmokyklinio ugdymo grupes priimami iki š. m. gegužės 20 d.

Druskininkų  savivaldybės informacija