Šiemetė „Ryto“ gimnazijos mokinių istorijos konferencija – sveikinimas sostinei nuo mokyklos istorikų bendruomenės

Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje surengta tradicinė mokinių istorinių įžvalgų konferencija. Šiais metais ji išties simbolinė – jau septintus metus skaičiuojantis renginys buvo skirtas ne tik Vasario 16-tajai, bet ir Vilniaus miesto 700-tųjų metų jubiliejui paminėti. Tad ir renginio tema parinkta neatsitiktinai – „Vilnius: 700 metų jaunas“, o skaitomi pranešimai skirti sostinei – jos istorijai atminti, ateities perspektyvomis apžvelgti.

„Ryto“ gimnazijoje surengta tradicinė mokinių istorinių įžvalgų konferencija šiais metais buvo skirta ne tik Vasario 16-tajai, bet ir Vilniaus miesto 700-tųjų metų jubiliejui paminėti / Nuotrauka iš „Ryto“ gimnazijos interneto svetainės

Viena iš renginio organizatorių, istorijos mokytoja Ramunė Sadauskienė pradėjo renginį, paminėdama, kad ši konferencija yra oficialiai užregistruota Vilniaus 700-ųjų metų gimtadienio šventės svetainėje, kaip viena iš jubiliejaus iniciatyvų: „Taigi kiekvienas, čia esantis, esame Vilniaus gimtadienio istorijos dalis.“

Pirmąjį konferencijos pranešimą, kuriame susipynė istorija ir literatūra, perskaitė 3a klasės mokinė Skaistė Pigagaitė (mokytojos L. Zdančiuvienė, R. Sadauskienė). Su skaidrėmis bei vaizdine medžiaga gimnazistė papasakojo apie Vilniaus miesto atsiradimą. Ypatingą dėmesį ji skyrė Gedimino laiškams, išsamiai išnagrinėjo jų turinį bei pasidalijo savo istorinės, kultūrinės bei literatūrinės reikšmės įžvalgomis.

Apie tolesnę Vilniaus vystymosi eigą XIV-XIX amžių laikotarpiu savo pranešime „Vilnius šimtmečių eigoje“ papasakojo 3a klasės mokinė Akvilė Orliukaitė (mokytoja R. Sadauskienė). Skaidrėse pateiktos iš senųjų Vilniaus albumų surinktos nuotraukos atspindėjo sostinės architektūros raidą. Albumus, kaip teigė pati pranešėja, teko atsiversti ne kartą. „Apie Vilnių galėčiau kalbėti, kaip toje patarlėje, – septynias dienas ir septynias naktis, nes kuo daugiau gilinausi, tuo įdomesnė buvo sostinės istorija“, – prisipažino Akvilė.

4a klasės mokinė Darija Bielkina (mokytoja R. Sadauskienė) pasakojo apie vargus, Vilniaus miestui tekusius XX amžiuje. Kaip teigė pranešėja, XX a. Lietuvos istorija išties dramatiška. Jos pranešime atskleista, kad, nepaisant sunkių išbandymų, tokių kaip kaizerinės ir fašistinės  Vokietijos bei SSRS okupacijų sunkmečiai, Vilnius visuomet išliko lietuvių tautinio sąjūdžio židiniu.

Ketvirtas pranešimas leido pažvelgti į sostinę iš ateities perspektyvos. Mokytojos L. Streikuvienės paruošta 3a klasės mokinė Ugnė Jurkšaitytė papasakojo apie planuojamus įgyvendinti projektus, žadančius padaryti Vilnių dar jaukesnį, saugesnį, gražesnį bei tvaresnį .

Sklandi pranešėjų kalba sužavėjo klausytojus. Išsamiais, vaizdingais, interaktyviais pranešimais, mokinių oratoriniais gebėjimais bei drąsa pasidžiaugė ir mokyklos direktorė Žaneta Krivonienė: „Džiugu, kad kiekvienais metais netrūksta mokinių, norinčių pagilinti žinias bei išbandyti save kalbant prieš auditoriją.“

Renginio pabaigoje pranešėjams įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės. Padėkota ir juos paruošusiems mokytojams, mokiniams, užtikrinusiems gerą įgarsinimą, kitiems, prisidėjusiems prie sklandaus renginio organizavimo.


Marija Vaikšnoraitė,
„Ryto“ gimnazijos 3a klasės mokinė