„Saulės“ mokykloje – sporto „virusas“

„Sportuojame, keliaujame, atrandame“, – drąsiai teigia Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos bendruomenė, prieš kelerius metus pasiryžusi įgyvendinti itin didelės apimties fizinio aktyvumo skatinimo projektą. Mokykloje svarbu ne tik siekti gerų mokymosi rezultatų – čia formuojasi ir jauno žmogaus darnaus vystymosi suvokimas, nuostatos, kad privalome būti fiziškai aktyvūs. Tai stiprina mūsų sveikatą, dovanoja gerą nuotaiką, o fizinės veiklos, veikiant išvien, kartu ugdo ir bendruomeniškumo jausmą. Taigi prieš trejetą metų išsikėlę sau tokį tikslą, pradėjome vykdyti Sporto rėmimo fondo finansuojamą projektą ,,SPORTUOJU. KELIAUJU. ATRANDU“.

Projekto ,,SPORTUOJU. KELIAUJU. ATRANDU“ dalyviai džiaugiasi veiklų įvairove – jos stiprina sveikatą, dovanoja gerą nuotaiką, ugdomu bendruomeniškumo jausmu / „Saulės“ mokyklos archyvo nuotraukos

Per ilgą projekto įgyvendinimo laikotarpį sukaupėme nemažai veiklų vykdymo, organizavimo, viešinimo patirties, be to, mokykla įgijo nemažai socialinių partnerių, buvo užmegzti ir toliau plėtojami bendradarbiavimu grįsti tarpinstituciniai santykiai. Nuolatiniu pagalbininku, organizuojant projektines veiklas, tapo KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109 kuopos kariai – savanoriai bei jų vadovai. Ši institucija atsakingai prisideda prie jaunosios kartos pilietinio ugdymo, jie skatina mokinių fizinį aktyvumą, moko darnaus komandinio darbo – jau du kartus vaikų vasaros stovyklų metu galėjome džiaugtis tokiomis veiklomis ir jų sėkmingumu. Rėmėju, organizuojant vaikų fizinio aktyvumo stovyklą, tapo ir ,,Žalgirio“ krepšinio klubas, padovanojęs vaikams atminimo dovanas su komandos simbolika. Atsakingais ir dosniais rėmėjais, organizuojant  liepos 6 d. rengiamą ,,Naktinio krepšinio“ turnyrą, yra tapęs restoranai „Dangaus skliautas“ ir „Velvetti“, kartodromas „Snow Kart“ ir „Gero skonio krautuvėlė“ – dar kartą jiems tariame nuoširdų AČIŪ.

Projekto idėja – įvairiomis priemonėmis, veiklomis skatinti skirtingo amžiaus žmonių fizinį aktyvumą. Todėl projekte dalyvauja įvairaus amžiaus tikslinės žmonių grupės. Pavyzdžiui, veiklos su dviračiais, įvairios sportinės varžybos, olimpinė dienos, Judumo savaitės renginiai, krepšinio  turnyrai įtraukia mokyklinio amžiaus vaikus. Suaugusiųjų tikslinė grupė mielai žygiuoja su šiaurietiško ėjimo lazdomis, daugybę kartų išbandė saugų plaukimą baidarėmis. Kai kurios veiklos, tarkime, Bendruomenės sporto šventė, skirta Lietuvos valstybingumo dienai paminėti, sukviečia ir vaikus, ir suaugusiuosius.

Šiuo metu tradicines projektines veiklas papildė naujos „pramogos“: kadangi buvo įsigyti smiginio rinkiniai, oro ritulio stalas, mobilūs krepšinio stovai, mokykloje pertraukų metu „verda“ smagios judriosios veiklos. Rugsėjį buvo renkamas krepšinio ,,karalius“, spalį – smiginio čempionas, o lapkričio – gruodžio mėnesiais, pertraukų metu bus varžomasi dėl oro ritulio varžybų nugalėtojų vardų. Tiesa, visose veiklose dalyvauja ir berniukai, ir mergaitės – pastarosios nė kiek nenusileidžia savo aktyviu įsitraukimu!

Smagu, kad laimėtas projektas mokyklai leido praturtinti sporto bazę įvairiomis priemonėmis: buvo įsigyti nauji dviračiai, dviratininkų šalmai, esame vienintelė švietimo įstaiga Druskininkų savivaldybėje, turinti baidares. Šalia mokyklos vietą rado mobilūs krepšinio stovai, vaikų mėgstami pertraukų metu. Taip pat buvo įsigytos šiaurietiško ėjimo lazdos, kamuoliai, estafečių rinkiniai ir kita. Visos priemonės naudojamos, ne tik įgyvendinant projektines veiklas, bet ir formaliame ugdymo procese, fizinio ugdymo pamokų, taip pat – pertraukų metu. Prie sėkmingo projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Druskininkų savivaldybės atstovai – jų dėka mokykla įsigijo baidarėms gabenti skirtą inventorių, kurio nebuvo galima įsigyti iš projekto lėšų.

Per trejetą metų organizavome daugiau nei pusšimtį fizinio aktyvumo veiklų, sporto stovykloje laiką leido beveik šimtas mokinių. Na, o jeigu susumuotumėme visus veiklų dalyvius, gautumėme gana solidžią kelią tūkstančių dalyvių sumą! Tad nuveikta išties daug!

Prie šių veiklų sėkmingo įgyvendinimo prisidėjo ir projekto vykdytojai: projekto vadovas – mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Algis Bolys, mokytojos – Ilona Graževičienė, Vaida Naugolnikienė, Renata Jaskelevičienė, Ilveta Eitmantienė.

Tad sakome, jog ir toliau sportuosime, keliausime ir atrasime bendrystę, teigiamas emocijas bei naujas patirtis.

Projektas SRF-SIĮ-2020-1-0249. ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Renata Jaskelevičienė,

,,Saulės“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja